X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32751
Przesłano:

Utrwalamy zwroty grzecznościowe. Scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć świetlicowych
w internacie dla dzieci niesłyszących
Grzeczność na co dzień

Temat: Utrwalamy zwroty grzecznościowe
Miejsce prowadzenia zajęć.: Świetlica grupy w internacie
Uczestnicy: Uczniowie niesłyszący z klasy II, IV, VI
Czas trwania: 6- -90 min.

Cel główny:
- propagowanie wzorców kulturalnego zachowania się

Cele operacyjne:

Wychowanek:
- używa na co dzień zwrotów grzecznościowych,
- potrafi odpowiednio zachowywać się w różnych sytuacjach
- potrafi współpracować w zespole,
- umiejętnie komunikuje się z innymi,
- zna pojęcia: kultura osobista, dobre maniery,
- przestrzega normy i zasady społeczne

Metody pracy:

- pogadanka
- zadaniowa, sytuacyjna
- praktycznego działania
- słowna wspomagana językiem migowym

Formy:
- zbiorowa
- grupowa

Środki dydaktyczne:
- kartki papieru A 4 - białe i kolorowe
- klej
- nożyczki
- treść wiersza pt. „Zwroty grzecznościowe”
- tablica szkolna
- domino wykonane we własnym zakresie
- karty pacy
- etykietki


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przywitanie uczestników i zaproszenie ich do wspólnych zajęć.

2. Zapoznanie z tematem i celami zajęć.

3. Zabawa integracyjna.
Przy muzyce wszyscy uczestnicy chodzą po świetlicy. Gdy muzyka
cichnie uczestnicy witają się podając sobie rękę,
wymawiają słowa powitania. Powtarzają zabawę cztery razy, za
każdym razem witając się z inną osobą i mówiąc inne słowa
powitania:

* dzień dobry
* witam cię
* cześć
* dobry wieczór

4. Zaproszenie do wysłuchania wiersza pt.”Zwroty grzecznościowe”
Treść wiersza napisana jest na dużym arkuszu papieru i
wyeksponowana, by wszyscy mogli tekst widzieć.
Po zakończeniu czytania, nauczycielka pyta, czy wszystko jest
zrozumiałe?

5. Wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów, zapisywanie ich na tablicy
szkolnej.

6. Jeśli jest potrzeba - czytanie kolejny raz wiersza z
jednoczesnym jego przekazem w języku migowym.

7. Wypisywanie na tablicy szkolnej zwrotów grzecznościowych
zawartych w wierszu – wyklaskiwanie sylab.

8. Wykonanie wspólnej pracy pt. „ Drzewko dobrych manier”
Na dużym arkuszu papieru dzieci przyklejają wcześniej
przygotowane przez nauczycielkę: pień drzewa (w kolorze brązowym)
i koronę drzewa (w kolorze zielonym).
Spośród listków z różnymi napisami wyszukują te, na których s?

zwroty grzecznościowe. Przyklejają je na koronie drzewa.
Nad wykonaną pracą przyklejają etykietkę z napisem „Drzewko
dobrych manier”.
Pod drzewkiem etykietka z napisem. Pracę wykonała grupa III.

9. Gra w domino tematyczne. Uczestnicy podzieleni są na zespoły,
układają domina (wykonane we własnym zakresie przez prowadzącego
zajęcia).

10. Utrwalanie zwrotów grzecznościowych – wypełnianie kart pracy.

* każde dziecko otrzymuje kartę pracy,
* samodzielnie wykonuje polecenia zawarte w karcie,
* jeśli zachodzi taka potrzeba, nauczyciel pomaga.

11. Zakończenie zajęć.
* Wywieszenie pracy „Drzewko dobrych manier” na tablicy
przed świetlicą.
* Sprzężenie zwrotne.
- dzieci wypowiadają się co im się podobało, co im sprawiało
trudność.

* Podziękowanie za wspólną zabawę i pracę.

Scenariusz opracowały:
* Teresa Rutkowska – Wojciechowska nauczyciel – wychowawca w
internacie SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

* Monika Dreger nauczyciel rytmiki, muzyki i rewalidacji w SOSW
dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Załączniki do scenariusza zajęć pt. „ Grzeczność na co dzień”

Załącznik Nr 1

Wiersz pt. „ Zwroty Grzecznościowe „
Autor: Teresa Rutkowska - Wojciechowska

Zwroty grzecznościowe

Choć jesteśmy jeszcze dziećmi,
grzecznościowe zwroty znamy
i gdy tylko jest potrzeba,
to je zawsze używamy.

Proszę, gdy coś chcemy,
dziękuję, gdy to coś dostaniemy,
dzień dobry, gdy znajomego widzimy,
do widzenia, gdy wychodzimy,
zapraszam, gdy na wizytę prosimy,
przepraszam, gdy coś źle robimy,
dobry wieczór, gdy wieczorem kogoś spotykamy,
dobranoc, gdy w nocy z kimś się żegnamy.

To nie koniec wszystkich słów,
jeszcze jedno wam powiemy,
że magiczne słowo proszę,
też mówimy, gdy dajemy.

Załącznik Nr 2

KARTA PRACY

Imię i nazwisko ........................................

1. Przeczytaj wiersz.

Zwroty grzecznościowe

Choć jesteśmy jeszcze dziećmi,
grzecznościowe zwroty znamy
i gdy tylko jest potrzeba,
to je zawsze używamy.

Proszę, gdy coś chcemy,
dziękuję, gdy to coś dostaniemy,
dzień dobry, gdy znajomego widzimy,
do widzenia, gdy wychodzimy,
zapraszam, gdy na wizytę prosimy,
przepraszam, gdy coś źle robimy,
dobry wieczór, gdy wieczorem kogoś spotykamy,
dobranoc, gdy w nocy z kimś się żegnamy.

To nie koniec wszystkich słów,
jeszcze jedno wam powiemy,
że magiczne słowo proszę,
też mówimy, gdy dajemy.

Teresa Rutkowska – Wojciechowska

2. Kto jest autorem wiersza? ........................................

3. Jaki jest tytuł wiersza? ........................................

4. Znajdź i wypisz wszystkie zwroty grzecznościowe zawarte w wierszu.

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

5. Połącz ze sobą zwroty grzecznościowe i określenia , kiedy je
mówimy

dziękuję gdy znajomego widzimy
proszę gdy to coś dostaniemy
do widzenia gdy coś źle zrobimy
zapraszam gdy wychodzimy
dzień dobry gdy coś chcemy
słowo proszę gdy wieczorem kogoś spotykamy
dobry wieczór gdy w nocy się żegnamy
dobranoc też mówimy, gdy dajemy
przepraszam gdy na wizytę prosimy

6. Ile zwrotek ma wiersz pt. „Zwroty grzecznościowe”

........................................

7. Jaki zwrot grzecznościowy używamy, gdy prosimy i gdy dajemy?

........................................

8. Wypisz z wiersza trzy rzeczowniki (odpowiadają na pytanie kto?,
co? )
........................................
........................................
........................................

9. Wypisz z wiersza trzy czasowniki (odpowiadają na pytanie co
robi?).
........................................ ........................................

10. Podziel wyrazy na sylaby:

przepraszam ........... - ........... - ..............

do widzenia ........... - ...........- ..............- ...........

dobranoc ......... .. - ............ - ..........

dziękuję .. .......... - ............- ..........

proszę ............ - ...........

zapraszam ........... - ..........- .........

Załącznik Nr 3

Przykładowe domino tematyczne "Zwroty grzecznościowe"

Z prawej części prostokąta piszemy zwrot grzecznościowy, z lewej wyjaśnienie, ale zupełnie innego zwrotu. Osoby, które układają domino muszą prawidłowo dopasować zwrot grzecznościowy do wyjaśnienia.

do widzenia gdy coś chcemy

dziękuję gdy kogoś spotykamy

dobranoc gdy to coś dostaniemy

przepraszam gdy się witamy

proszę gdy wieczorem kogoś spotykamy

zapraszam gdy coś źle zrobimy

dzień dobry gdy wychodzimy

dobry wieczór gdy na wizytę prosimy

itd.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.