X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32742
Przesłano:

Utrwalamy wiadomości dotyczące map i skali - konspekt lekcji dla kl. 5 z matematyki i przyrody

Temat: Utrwalamy wiadomości dotyczące map i skali.

Cele:
- powtórzenie i utrwalenie wiadomości na temat skali i mapy,
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania różnych form ukształtowania powierzchni,
- ćwiczenie umiejętności przeliczania skali map i przedmiotów.

Cele sformułowane w języku ucznia
Na dzisiejszych zajęciach będziecie:
- obliczali rzeczywistą odległość posługując się mapą i skalą,
- przeliczali wymiary i rysowali figurę w skali,
-obliczali skalę w jakiej wykonano rysunek.

NaCoBeZu
-znajomość rodzajów skali,
-umiejętność rysowania figury w skali,
-umiejętność rozwiązywania zadań dotyczących map i skali,
-poprawność obliczeń.

Pytanie kluczowe:
Jakie jest zastosowanie skali w życiu codziennym?

Metody pracy: pogadanka, pokaz, metoda ćwiczeniowa.

Formy pracy: praca w parach, z całą klasą.

Materiały i pomoce dydaktyczne: prezentacja multimedialna, karty pracy, film"Jak powstaje mapa hipsometryczna?" , podręcznik „Matematyka 2001” kl. 5.

Przebieg lekcji:

1.Czynności organizacyjne.
2.Sprawdzenie pracy domowej-ustne przypomnienie co określa skala i przypomnienie rodzajów skali
3.Odkrycie tematu lekcji przez uczniów.
4.Przedstawienie uczniom celów lekcji oraz „na cobezu” .
5.Postawienie pytania kluczowego. Uczniowie przez całą lekcję zastanawiają się nad odpowiedzią.
6.Pokaz filmu "Jak powstaje mapa hipsometryczna?". Omówienie różnic między mapą poziomicową, hipsometryczną i ogólnogeograficzną.
7.Uczniowie rozwiązują zadania dotyczące mapy (praca w parach).
8.Sprawdzenie poprawności wykonania zadań.
9.Omówienie rodzajów skali w oparciu o prezentację multimedialną.
10.Ćwiczenie umiejętności przeliczania skali map i przedmiotów.
-karta pracy z matematyki, praca w parach, sprawdzenie pracy,
11.Odpowiedź na pytanie kluczowe.
12.Podanie pracy domowej:
-zad. 11a str. 223 - podręcznik do matematyki,
13.Podsumowanie.
Nauczyciel prosi uczniów o dokończenie zdań.
Na dzisiejszej lekcji:
Utrwaliłem/am sobie .........................,
Podobało mi się ....................................,
Muszę jeszcze nad tym popracować .........................

Karta pracy z matematyki:

Zadanie 1. Odległość na mapie wykonanej w skali 1:2 000 000 w linii prostej między Łodzią a Warszawą wynosi 6 cm. Oblicz rzeczywistą odległość między tymi miastami.

Zadanie 2.
Książka narysowana w pewnej skali ma wymiary 39 cm na 26 cm.
a)W jakiej skali wykonano rysunek, jeśli w rzeczywistości krótszy bok książki ma 2 cm?
b)Narysuj tę książkę w skali 1:1.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.