X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32571
Przesłano:
Dział: Języki obce

Unia Europejska. Scenariusz dwujęzycznej lekcji otwartej z historii i języka angielskiego

Scenariusz lekcji
Przedmiot: historia i społeczeństwo i język angielski
Zagadnienia programowe : Unia Europejska
Typ lekcji: wprowadzeniowo- ćwiczeniowa
Tok lekcji: poszukujący

Formy pracy:
-zbiorowa
-indywidualna

Metody pracy:
1. Pogadanka
2. Praca z mapą
3. Wykład
4. Pokaz

Środki dydaktyczne
-ćwiczenia aktywizujące
- tablica i kreda
- mapa
- zeszyt ćwiczeń, podręcznik
- karty pracy – j. angielski
- flagi
- prezentacja i nagranie hymnu europy

Tok lekcji:
-Kształtowanie umiejętności logicznego rozumowania
-Umiejętność wykorzystywania wiedzy o państwach Unii Europejskiej w j. polskim i angielskim.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
-rozumie historyczne znaczenie utworzenia Unii Europejskiej
-zna daty utworzenia Unii Europejskiej i wstąpienia Polski
-potrafi nazwać państwa założycielskie Unii w języku polskim i j. angielskim
-potrafi nazwać narodowości państw założycielskich w j. polskim i j. angielskim
-potrafi rozpoznać flagi państw założycielskich oraz nazwać ich kolory po angielsku
-potrafi wymienić i opisać symbole Unii w j. polskim i j.angielskim
-potrafi rozróżnić waluty Unii Europejskiej od waluty polskiej
-zna instytucje Unii Europejskiej i potrafi je nazwać w j. polskim i j.angielskim


Plan zajęć:
1.Etap nawiązujący
a. Czynności organizacyjno-porzadkowe
b. Omówienie celów lekcji
c. Omówienie przyczyn powstania unii europejskiej
2. Etap postępujący
a. podanie daty powstania unii oraz wskazanie na mapie oraz nazwanie państw założycielskich
b. przedstawienie nazw państw założycielskich w j.angielskim, oraz podanie narodowości tych państw
c. przedstawienie i opisanie flag państw założycielskich w j.angielskim
d. podanie daty wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
e. omówienie symboli Unii Europejskiej w j.polskim i j.angielskim
f. przedstawienie waluty Unii Europejskiej
g. omówienie instytucji Unii Europejskiej w j.polskim i j.angielskim (ćwiczenie)
3.Etap końcowy – rekapitulacja
a. wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń z historii
b. podsumowanie wiadomości poznanych na lekcji
c. ocena pracy uczniów na zajęciach

1. Połącz państwa założycielskie Unii Europejskiej w j. polskim i j. angielskim
1.Hiszpania a.Portugal
2.Portugalia b.Spain
3.Dania c.Greece
4.Wielka Brytania d.Ireland
5.Belgia e.The Netherlands
6.Francja f.Italy
7.Holandia g.Germany
8.Luksemburg h.Belgium
9.Niemcy i.France
10.Włochy j.Luxembourg
11.Irlandia k.The United Kingdom
12.Grecja l.Denmark

2. Uzupełnij zdania podanymi narodowościami:

Italian German French Dutch Belgian Luxembourgian
Portugese British Spanish Danish Greek Irish

I live in France. My nationality is..........................
I live in Italy. I’m ...................................
I live in Belgium. My nationality is ............................
I live in the Netherlands. I’m .........................
I live in Germany. I’m ............................
I live in Luxembourg. My nationality is ................................
I live in Ireland. I’m ..................................
I live In Portugal. I’m ............................
I live In Greece.My nationality is...........................
I live in the United Kingdom. I live in..............................
I live in Denmark. I’m......................................
I live In Spain. I’m......................................

3. Podpisz flagi państw założycielskich Unii Europejskiej oraz Polski.
Poland Belgium Luxembourg Germany France Italy the Netherlands Spain Portugal Denmark The United Kingdom Ireland Greece

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.