X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32518
Przesłano:

Samodzielny w kuchni - program

Uczestnicy: uczniowie klasy V u
Miejsce realizacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile
Czas realizacji: I i II semestr roku szkolnego 2014/2015

Program adresowany jest do uczniów klasy 5 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Planowany czas realizacji programu mieści się w roku szkolnym 2014/2015, choć bezpośrednie określenie terminu, tematu oraz czasu trwania zajęć uzależniać będę również od potrzeb i oczekiwań swoich uczniów. Konstrukcję programu oparłam o zasadę stopniowania trudności, dlatego początkowe zajęcia będą miały charakter wprowadzający, zachęcający do aktywności oraz motywujący do podejmowania prób realizacji zadań o złożonym sposobie wykonania. Atrakcyjnym elementem zajęć realizowanych w ramach Programu Samodzielny w kuchni dla moich uczniów z całą pewnością będzie fakt zapraszania na nie ich mam na poszczególnych etapach realizacji programu. Opracowany przeze mnie program uwzględnia nie tylko naukę podstawowych czynności związanych z przygotowaniem posiłku w jak największym stopniu samodzielności moich uczniów, ale także obejmuje takie treści jak kultywowanie tradycji świąt i uroczystości, oraz ukazanie zależności rodzaju i sposobu przygotowywania posiłku od pór roku.


CELE PROGRAMU

Nadrzędnym celem jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, osiąganie przez każdego ucznia optymalnego rozwoju pozwalającego na możliwie największą samodzielność. Pozostałe cele to:
- wdrażanie do zdrowego odżywiania się poprzez właściwy dobór produktów spożywczych bogatych w składniki niezbędnie do rozwoju młodego organizmu;
- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w zakresie korzystania z narzędzi i urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym;
- kształtowanie nawyku właściwego organizowania pracy podczas przygotowywania posiłków;
- kształtowanie estetyki podania posiłku oraz kultury jego spożywania;
- utrwalenie tradycji obchodzonych świąt i uroczystości;
- zapoznanie ze znakami i symbolami produktów spożywczych ( w tym sprawdzanie przydatności do spożycia ).

Wśród celów szczegółowych uwzględniłam:
- poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie;
- rozbudzanie ciekawości poznawczej;
- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
- rozwijanie orientacji przestrzennej;
- wydłużanie czasu koncentracji na wykonywanym zadaniu;
- rozwijanie doznań zmysłowych.
Istotnym aspektem nauki jest atmosfera pracy, poziom porozumienia zarówno miedzy nauczycielem a uczniami jak również uczniami między sobą, dlatego wyróżniłam też cele z uwagi na rozwój społeczny swoich uczniów i będą to:
- rozwijanie poczucia przynależności do grupy;
- wdrażanie do współdziałania w grupie;
- nauka przestrzegania nakazów, zakazów, ustalonych zasad;
- kształtowanie postawy dbania o wspólne dobro oraz poszanowania cudzej własności;


METODY:
- słowna
- oglądowa
- praktycznego działania

FORMY:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa


TREŚCI I PRZEBIEG PROGRAMU:

A. Spacer po kuchni – rozmieszczenie sprzętów i mebli, właściwe rozplanowanie naczyń, garnków, zasady przechowywania żywności w lodówce; ocenianie stanu produktów spożywczych, polisensoryczne badanie ich świeżości, sprawdzanie terminu przydatności do spożycia, czytanie i rozumienie instrukcji i przepisów.
B. Organizowanie miejsca do pracy- przyrządzania posiłku oraz jedzenia
- wycieranie stołu
- mycie i suszenie naczyń i sztućców
- nakrywanie do stołu.
C. Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz narzędzi
kuchennych.
- bezpieczne posługiwanie się nożem,
- włączenie i wyłączenie czajnika bezprzewodowego,
- włączenie i wyłączenie kuchenki gazowej,
- włączenie i wyłączenie piekarnika,
- uruchomienie piekarnika zgodnie z instrukcją,
- bezpieczne korzystanie z miksera,
- zachowanie bezpieczeństwa podczas smażenia w wysokiej temperaturze.
D. Przygotowywanie prostych posiłków na zimno – kształtowanie
umiejętności:
- obierania warzyw obieraczką,
- krojenie pieczywa,
- krojenie warzyw ( ogórek, pomidor, papryka, szczypior itp.),
- smarowanie chleba masłem, pastą itp.,
- mieszanie lekkich produktów,
- zdobienie potraw-estetyka podania.
E. Nauka przygotowania prostych potraw gotowanych:
- gotowanie jajek
- gotowanie warzyw,
- gotowanie kiełbasek,
- gotowanie gotowych produktów mrożonych,
F. Nauka przygotowania potraw na ciepło o złożonym sposobie wykonania:
- gotowanie kisielu,
- gotowanie budyniu,
- gotowanie kompotu,
- gotowanie zupy.


G. Nauka przyrządzania prostych potraw smażonych:
- smażenie jajek,
- smażenie kiełbasek,
- smażenie gotowych frytek.
H. Nauka przyrządzania potraw smażonych o złożonym sposobie wykonania:
- smażenie naleśników,
- smażenie mięsa.

Realizowane zajęcia będą obejmowały także następujące zagadnienia :
- Wykorzystanie produktów dostępnych w określonych porach roku.
- Przyrządzanie posiłków z uwzględnieniem ich wartości odżywczych.
- Przygotowywanie potraw związanych z tradycją obchodzonych świąt i uroczystości.
- Kultura jedzenia- posługiwanie się sztućcami, postawa ciała podczas siedzenia przy stole, estetyka jedzenia, sprzątanie po posiłku.


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

Uczeń wie:
- Jak rozmieszczone powinny być naczynia i produkty w kuchni by łatwo i sprawnie z nich korzystać.
- Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych i narzędzi kuchennych.
- Jak wykorzystać produkty sezonowe ( dostępność produktów w określonych porach roku).
- Jakich produktów się wystrzegać, a jakie mają dobry wpływ na zdrowie.
- Jakie potrawy według polskiej tradycji podaje się na święta i uroczystości.


Uczeń potrafi:
- W miarę swoich indywidualnych możliwości samodzielnie wykonać takie czynności jak: krojenie, smarowanie, mieszanie, obieranie, gotowanie, smażenie,
- organizować własną pracę,
- współdziałać w zespole,
- przestrzegać ustalonych zasad.

EWALUACJA
Po zrealizowaniu wszystkich poziomów programu zgodnie z zasadą
stopniowania trudności na moich uczniów czekać będzie wyzwanie- wspólne
przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości - uczniów
zaprzyjaźnionej klasy. Przedsięwzięcie to będzie wymagało nie tylko
wykonywania czynności związanych z gotowaniem, ale także sprawdzi
umiejętności uczniów w zakresie organizacji własnej pracy, przestrzegania
zasad bezpieczeństwa, zgodnego współdziałania oraz wykazania się
umiejętnością nakrywania do stołu, estetycznego podania i kulturalnego
jedzenia.

Program ten jest zaledwie początkiem we wdrażaniu moich nastoletnich uczniów w arkana samodzielnego przygotowywania posiłku. Jednak jeśli każdy z nich nauczy się przyrządzenia choćby jednej potrawy, ulubionego, prostego dania, które będzie w stanie samodzielnie, w bezpieczny dla siebie i otoczenia sposób przygotować, to cel jaki postawiłam sobie opracowując ten program uznam za osiągnięty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.