X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32510
Przesłano:

Edukacja to wyzwanie - sprawozdanie z projektu

W ramach projektu „Edukacja to wyzwanie” finansowanego przez Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój, realizowanego na zasadach programu Erasmus+, 7 nauczycieli Zespołu Szkół uczestniczyło w szkoleniach zagranicznych w Niemczech, Słowenii i Wielkiej Brytanii.
Głównym celem projektu było nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.
Nasze szkolenia dobrałyśmy pod kątem korzyści dla naszych uczniów, chciałyśmy nie tylko pogłębić swoją wiedzę, aby uatrakcyjnić proces nauczania, lecz przede wszystkim zależało nam, aby dać im dobry przykład – że zawsze warto się uczyć, szkolić i dokształcać, zwłaszcza dziś, gdy świat jest dla nich otwarty.
Nauczycielka języka polskiego uczestniczyła w kursie “Buliding Efficient Relationships and Effective Conflict Management” w Ljubljanie (Słowenia). Szkolenie miało na celu zdobycie wiedzy na temat świadomego i skutecznego komunikowania się oraz poznania sposobów na budowanie otwartych, efektywnych relacji z uczniami, nauczycielami i rodzicami w oparciu o założenia psychologii pozytywnej.
Nauczycielka języka angielskiego wyjechała do Cambridge na kurs „Bringing British Culture to Life”, który koncentrował się na przybliżeniu współczesnych zagadnień z zakresu kultury, sztuki i tradycji Wielkiej Brytanii oraz wykorzystaniu szeroko pojętej kultury młodzieżowej w nauczaniu języka.
Germanistka wzięła udział w szkoleniu metodyczno-językowym w Regensburg (Niemcy). Szkolenie oparte było na wykorzystaniu najnowszych metod aktywizujących w nauczaniu języka niemieckiego oraz uaktualnieniu wiedzy z zakresu realioznawstwa.
Kolejna anglistka oraz szkolny pedagog uczestniczyły w szkoleniach Bi-Component w Wielkiej Brytanii. Oprócz szkoleń metodyczno-językowych uczące obserwowały lekcje w szkole brytyjskiej oraz zapoznały się z pracą pedagoga w szkole średniej i zdobyły wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego.
Nauczycielka matematyki i nauczycielka przedsiębiorczości wzięły udział w kursie CLIL – (Content and Language Integrated Learning), który pozwoli im swobodniej wprowadzać na swoich lekcjach elementy wiedzy i podstawową terminologię obcojęzyczną tak często stosowaną we współczesnych podręcznikach i literaturze fachowej. Pozwoli to również na stosowanie zintegrowanego uczenia się językowo-przedmiotowego Nauczanie metodą CLIL na różnych przedmiotach uświadamia uczniom uniwersalność i przydatność uczenia się języka obcego.
Realizacja projektu umożliwiła nauczycielom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń za granicą, a instytucji wysyłającej stworzyła możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej. Udział w projekcie z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Uczestnictwo w zagranicznych mobilnościach nie tylko poszerzyło nasze horyzonty, ale pozwoliło na odświeżenie metod nauczania oraz uaktualniło nasze spojrzenie na sprawy młodzieży w obecnych czasach. Doświadczenia zdobyte w trakcie szkoleń w innych krajach są bezcenne, gdyż pozwalają nie tylko na podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale także bardzo wpływają na rozwój osobisty. W końcu – edukacja to wyzwanie a nauczyciele XXI wieku muszą temu stawić czoła.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.