X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32454
Przesłano:

Utrwalanie alfabetu. Scenariusz zajęć świetlicowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
„UTRWALANIE ALFABETU”

Temat: Zabawy z abecadłem

Cel ogólny:
* Utrwalenie alfabetu

Cele szczegółowe:
* zna alfabet
* zna różnice między literą i głoską
* potrafi samodzielnie wypełniać karty pracy
* potrafi wskazać w wyrazie liczbę liter i sylab

Metody pracy:
* łańcuch skojarzeń
* układanki
* słowna wspomagana językiem migowym

Formy pracy:
* indywidualna
* zespołowa

Pomoce do zajęć:
nożyczki, klej, karty pracy, tablica i kreda
różne kształty liter, alfabet ,tekst wiersza Wandy Chotomskiej „Alfabet”, proporczyki uszyte z materiału, litery z tkaniny,


Przebieg zajęć
1. Zaproszenie dzieci na zajęcia.
2. Przedstawienie tematu i celów zajęć świetlicowych.
3. Krótka rozmowa kierowana na temat alfabetu, w której nauczyciel zadaje pytania, wychowankowie odpowiadają
* Co to jest alfabet?
* Na jakim przedmiocie w szkole mówi się najczęściej o alfabecie?
* Od jakiej litery zaczyna się alfabet?
* Jaka jest ostatnia litera w alfabecie?
* Po co potrzebna jest znajomość alfabetu?
* Chętne dziecko mówi cały alfabet, inne zapisuje
kolejne litery na tablicy.

4. Definicja alfabetu. Wychowankowie próbują sami, swoimi słowami powiedzieć co to jest alfabet.
Nauczycielka w razie potrzeby podpowiada.
6. Zapisanie prostej definicji alfabetu na tablicy szkolnej.

Alfabet to zbiór wszystkich liter. Każda litera ma swoje miejsce w alfabecie.

7. Nauczyciel podaje dzieciom ciekawostkę, skąd wzięła się nazwa „alfabet”
Nazwa alfabet pochodzi od dwóch słów greckich alfa i beta.

8. Przypomnienie znaczenia słów: litera i głoska.
Głoska to najmniejsza cząstka wyrazu mówionego. Głoskę mówimy i słyszymy.

Litera to najmniejsza część wyrazu pisanego. Literę widzimy i piszemy.

9. Nauczyciel rozdaje dzieciom kartę pracy z tekstem wiersza Wandy Chotomskiej pt. Alfabet.

Treść wiersz również wywiesza się na tablicy.

Po przeczytaniu wiersza dzieci odpowiadają na zawarte w karcie pracy pytania.

10. W celu utrwalenia słowa „litera” Przygotowanie proporczyków z pierwszymi literami swojego imienia.
Przyszywanie liter do proporczyków uszytych wcześniej przez nauczyciela. Wywieszenie proporczyków w świetlicy grupy.

11. Utrwalanie alfabetu przez kolejne dni w kąciku edukacyjnym.

* Ćwiczenia powinny być urozmaicone, np. każde dziecko układa pod swoim imieniem alfabet, oraz wylosowane wyrazy w kolejności alfabetycznej.
* Dzieci przyklejają w kolejności alfabetycznej litery wycięte z gazety.
* Jedno dziecko układa litery, które pokazuje koleżanka. Następnie razem sprawdzają, czy dobrze litery są ułożone. Jeśli nie, dokonują wspólnie poprawki
* Na „stopach” wyciętych z papieru napisane są litery. Dzieci układają stopa za stopą, w kolejności alfabetycznej.

KARTA PRACY
ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
UTRWALANIE ALFABETU

Imię i nazwisko ......................................

1. Przeczytaj wiersz Wandy Chotomskiej „Alfabet”

Wczoraj do domu mojego wszedł,
cały alfabet od a do z:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l,
m, n, o, p, r, s, t, u, w, y, z.

Każda litera zrobiła dyg,
a potem wszystkie od razu w krzyk.
Jesteśmy bardzo ważne osoby,
więc nam koniecznie dorób ozdoby.

Co miałam robić? Długopis wzięłam,
i przystąpiłam prędko do dzieła.
O, proszę bardzo, ozdoby są.
Śmieszne ogonki ma ę i ą,
Pochyłe kreski – ć, ń, ó, ś, ź
A kropki – i, jak również ż.
Potem litery zrobiły dyg
I z mego domu wybiegły w mig:
a, ą, b, c, ć, d, e, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł,
m, n, ń, o, ó, p, r, s, ś, t, u, w, y, z, ź, ż.


2. Odpowiedz na pytania:
*Kto jest autorem wiersza pt. „Alfabet”
........................................
* Ile liter ma alfabet? ......................
* Jaką literą rozpoczyna się alfabet? .............
* Jaką literą kończy się alfabet? ..............
* Które litery mają ogonki? .................................
* Które litery mają pochyłe kreski? ......
* Które litery mają kropki?.................................
* Literę widzimy i piszemy , czy słyszymy?
........................................
* Głoskę widzimy, czy słyszymy i mówimy?
........................................


3. Uzupełnij w alfabecie brakujące litery.

A Ą B Ć D Ę F G H I K L M Ń

Ó P R Ś T U Y Z Ź Ż


4. Ułóż w kolejności alfabetycznej wyrazy:

bułka, kawa, dziewczynka, żyrandol, obrazek, antena
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

5. Napisz w kolejności wszystkie litery alfabetu

6. Napisz, ile głosek i ile liter jest w wymienionych niżej
wyrazach.

Wyraz Liczba głosek Liczba liter

mama
koteczek
szal
szczotka
czapka
królik
kwiatuszek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.