X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32433
Przesłano:

Scenariusz zajęć świetlicowych utrwalających nazwy poszczególnych części pościeli

Scenariusz zajęć świetlicowych
utrwalających nazwy poszczególnych części pościeli

Temat. Wykonujemy mini poduszkę

Prowadzący: Teresa Rutkowska – Wojciechowska

Grupa: III w internacie SOSW dla Dzieci Niesłyszących– dziewczynki z klasy II, IV, V

Data prowadzenia zajęć 6.09.2016 r – 8.09. 2016 r

Czas realizacji. Realizacja rozłożona na trzy dni (wtorek, środa, czwartek) w celu przypomnienia i utrwalenie nazw pościeli.

Cele:
* Utrwalanie słownictwa czynnego i biernego
* Prawidłowa wymowa nazw pościeli
* Ćwiczenia odczytywania mowy z ust
* Prawidłowe pisanie nazw pościeli
* Integracja grupy
* Ćwiczenie motoryki ręki
* Bezpieczne posługiwanie się pomocami używanymi na zajęciach

Metody:
* Czytanie ze zrozumieniem oraz prawidłową wymową
wiersza pt.” Poduszka”
* Słowna wspomagana językiem migowym
* Praktycznego działania
* Dopasowywanie etykietek do przedmiotu
* Wycieczka

Materiały niezbędne do zajęć:

* Tekst wiersza pt. Poduszka
* Karty pracy
* Pościel ( kołdra, poduszka, prześcieradło, poszwa,
poszewka, Jasiek)
* Mini poduszeczka uszyta wcześniej przez wychowawcę jako
praca wzorcowa
* Poszewka do podobnej jak wzorcowa poduszka, przygotowana
wcześniej przez wychowawcę
* Wsad do wypełniania poduszki
* Igły, nici, nożyczki
* Układanki wyrazowe
* Etykietki z nazwami pościeli
* Długopisy, ołówki
* gazetki reklamowe sklepów z pościelą
* kartki A4, klej, nożyczki

Przebieg zajęć.
* Przywitanie się z grupą i zaproszenie na zajęcia
* Zapoznanie dziewczynek z tematem i celami zajęć
* Przedstawienie materiałów, które będą niezbędne w czasie
realizacji zajęć
* Przypomnienie nazw poszczególnych części pościeli
* Przyporządkowywanie etykietek z nazwami do poszczególnych
elementów pościeli
* Utrwalanie kolorów
* Czytanie wiersza pt. „Poduszka” jako ćwiczenie
logopedyczne ze zwróceniem uwagi na prawidłową wymowę
* Odpowiedzi pisemne na pytania zawarte w karcie pracy.
Pytania dotyczą treści wiersza i prawidłowego zrozumienia
* Pokazanie pracy wzorcowej - małej poduszki.
* Objaśnienie w jaki sposób należy ją wykonać,
* Wykonanie przez dzieci małej poduszki (wypełnienie
odpowiednim wsadem, zaszycie).
* Uzupełnianie karty pracy dot. nazw pościeli
* Wyklaskiwanie sylab z jednoczesną wymową nazw pościeli
* Odczytywanie mowy z ust z uwzględnieniem wszystkich
utrwalanych słów
* Ułożenie pościeli (kołdra, prześcieradło, duża poduszka,
Jasiek, poszwa, poszewka( w kąciku edukacyjnym w
świetlicy grupy).
Na poszczególnych elementach zamieszcza się etykietki.
* Ćwiczenia utrwalające zapamiętywanie nazwy poprzez
powtarzanie, przyporządkowywanie etykietek do
poszczególnych przedmiotów, czytanie mowy z ust.
* Zachęcanie dzieci do wyszukiwania w gazetkach i różnego
rodzaju folderach obrazków/fotografii pościeli,
przyklejanie na kartach pracy, podpisywanie.
* Wyjście do sklepu z pościelą. Oglądanie różnego rodzaju
poduszek, kołder, prześcieradeł, poszew i poszewek
* Ocena słowna wykonanej pracy oraz zaangażowania na
zajęciach
* Sprzątanie po zajęciach( jeśli zachodzi taka potrzeba).

Ewaluacja:
* Sprawdzanie w czasie trwania zajęć kart pracy ze
zwróceniem uwagi na prawidłowe ich wypełnianie.
* Wyeksponowanie przygotowanych prac dzieci (małych
poduszek) w świetlicy, później w swoich sypialniach.
* Dzieci mogą zabrać swoja prace do domów aby pokazać
rodzicom i rodzeństwu.
* W czasie wycieczki do sklepu z pościelą zwracanie
szczególnej uwagi na używanie prawidłowego słownictwa
dotyczącego poznanych i utrwalanych nazw pościeli.

*****Wiersz pt. "Poduszka" zaczerpnięty z opracowania „Logopedyczne wierszyki, rymowanki dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym” ze strony internetowej Lamb' s World.


Scenariusz zajęć opracowała i zajęcia prowadziła Teresa Rutkowska-Wojciechowska

Teresa Wojciechowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.