X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32373
Przesłano:

Scenariusz warsztatów integracyjnych - szkoły ponadgimnazjalne

SCENARIUSZ WARSZTATÓW INTEGRACYJNYCH
(SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE)

Cele zajęć:
-Pomoc w zaadaptowaniu się do nowych warunków, w nowym
środowisku
-Pomoc w integracji zespołu klasowego jako całości.
-Wzrost wewnętrznej dyscypliny klasy
-Lepsze poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, sposobów funkcjonowania w grupie
-Wzrost samoakceptacji i pewności siebie
-Zaakceptowanie i poszanowanie inności drugiego człowieka, wzrost tolerancji i życzliwości

Czas trwania: 4 godz.

Pomoce: flamastry, kartki papieru, arkusze, karteczki z pytaniami, pojemnik,
kartki ze zdaniami niedokończonymi

Metody: metody aktywizujące, praca samodzielna, praca w grupach

I. Powitanie
II. Zawarcie kontraktu:

Prowadzący informuje grupę, że zajęcia będą trwały ok. 4 godz. Proponuje liczbę przerw do wyboru: dwie po 15 min. lub jedna 30 min.
Bardzo ważną częścią warsztatów rzutująca na ich efektywności jest ustalenie reguł między osobą prowadząca a młodzieżą obowiązujących w trakcie zajęć.
Uczniowie mają prawo do przyjęcia kontraktu lub odrzucenia go lub uzupełnienia swoimi propozycjami. Uzgodnione warunki kontraktu zatwierdzają przez podniesienie ręki.

Propozycje reguł:
-dotrzymujemy tajemnicy wypowiedzi, to co powiemy pozostaje w tej sali,
-mówi jedna osoba, pozostali słuchają, nie dopowiadamy, nie przerywamy, nie komentujemy, nie oceniamy wypowiedzi innych.
-mówimy tylko w swoim imieniu,
-pracujemy w zgodzie ze sobą, udział w zajęciach jest dobrowolny, jeśli ktoś czuje, że nie może brać udziału w - zajęciach, może usiąść obok, a gdy zajęcia go zainteresują może się łączyć.
Wymienione reguły, jeśli zostały przyjęte przez klasę, można wypisać na dużym arkuszu papieru i powiesić w widocznym miejscu. W trakcie zajęć wracać do nich i pilnować ich przestrzegania.


CZĘŚĆ I

ĆWICZENIA UMOŻLIWIAJĄCE WZAJEMNE POZNANIE SIĘ

Ćwiczenie : „Poznajemy się”

Przebieg: Każdy z uczestników przedstawia się, mówi jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje.

Zabawa: „Sałatka owocowa”

Przebieg: Każdy uczeń głośno wypowiada nazwę owocu , którym będzie w zabawie(nazwy owoców muszą się powtarzać).Prowadzący wystawia swoje krzesło z kręgu, który tworzą uczniowie i staje pośrodku, mówiąc: Robię sałatkę owocową i potrzebuję do niej truskawki.
Odpowiadając na hasło, wszystkie truskawki wstają i zamieniają się miejscami. W tym czasie prowadzący siada na którymś z wolnych krzeseł. Osoba, która zostanie na środku prowadzi zabawę dalej mówiąc np.: Robię sałatkę owocową i potrzebuję do niej gruszki.

Zabawa: „ Krzesła”

Przebieg: Uczestnicy siadają na rozstawionych dookoła krzesłach. Jedna osoba stojąca pośrodku nie ma krzesła. Osoba ta wymyśla hasło zaczynające się od słów: „ Wszyscy, którzy...
- mają na sobie coś czerwonego
- lubią lody
- nie byli jeszcze na środku itp.:
i wówczas wszyscy, którzy mieszczą się w danej kategorii muszą wstać i usiąść w innym miejscu. Nie może to być miejsce bezpośrednio obok. Osoba, dla której zabrakło miejsca staje po środku i wymyśla hasło „Wszyscy, którzy...itd.”

Ćwiczenie : „Dziennikarskie rewelacje”

Przebieg: Uczestnicy dobierają się w pary. W ciągu 10 minut przeprowadzają ze sobą wywiad, starając się uzyskać nowe nieznane członkom grupy informacje o partnerze.
Następnie przedstawiają na forum grupy uzyskane od współrozmówcy informacje.

Omówienie:
Prowadzący pyta poszczególnych uczniów:
- Jak Ci się rozmawiało z kolegą?
- Jak się czułeś, gdy słuchałeś o sobie?
- Czy masz problemy z wypowiadaniem się publicznie na forum klasy?

Ćwiczenie : „Jesteśmy siebie ciekawi”

Przebieg: Prowadzący rozdaje przygotowane wcześniej kartki papieru ze zdaniami niedokończonymi i prosi uczniów o ich uzupełnienie a następnie odczytanie ich na forum klasy.

Ćwiczenie : „Bank pytań”

Przebieg: Prowadzący wkładają do pojemnika karteczki z pytaniami ważnymi dla lepszego poznania drugiej osoby.
Uczniowie losują po jednym pytaniu i udzielają na nie odpowiedzi na forum klasy.


CZĘŚĆ II

ĆWICZENIA OBRAZUJĄCE SAMOPOCZUCIE UCZNIÓW W SZKOLE, KLASIE, BUDUJĄCE POCZUCIE WSPÓLNOTY GRUPOWEJ, ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW

Ćwiczenie : „Nasza szkoła”

Przebieg: Prowadzący dzieli klasę na 3-4 grupy. Zadaniem każdej jest wypisanie plusów i minusów szkoły. Wybrany lider prezentuje pracę grupy. Następnie uczniowie wspólnie tworzą listę plusów i minusów szkoły.

Ćwiczenie : „Marzenia”

Przebieg: Prowadzący prosi uczniów aby zamknęli oczy i wyobrazili sobie, że za chwilę przyjdzie do nich wróżka, która pomoże spełnić ich dwa marzenia. Każdy z uczniów opowiada, o co poprosiłby wróżkę.

Omówienie:
-Co jest wspólnego w naszych marzeniach?
-Jak się czujemy, gdy marzymy?
-Jakie uczucia wyzwalają w nas marzenia?

Ćwiczenie : „Podobieństwa i różnice”

Przebieg: Uczniowie łączą się przypadkowo w pięcioosobowe grupy. W ciągu 10 min. starają się znaleźć jak najwięcej podobieństw i różnic między sobą. Zapisują je na kartkach. Nie mogą to być tylko cechy dostrzegalne „gołym okiem” typu jesteśmy wszystkie dziewczynami, chodzimy do tej samej klasy, lecz nieco głębsze związane z cechami charakteru, zainteresowaniami.
Następnie każda grupa prezentuje swoje cechy na forum klasy.

Omówienie:
- Czy dzięki temu ćwiczeniu udało im się spotkać osoby o podobnych zainteresowaniach, cechach?
- Czy dostrzeżone różnice wzbudziły ich ciekawość i chęć do lepszego poznania kolegów?

Ćwiczenie :„ Mój stosunek do grupy”
Pomoce: krzesło

Przebieg: Na środku sali stawia się krzesło które symbolizuje klasę. Uczestnicy ustawiają się w takiej odległości od krzesła, która odpowiada ich stosunkowi do grupy, ustawiają się w takiej odległości od krzesła, która odpowiada ich stosunkowi do grupy ( im bliżej tym bardziej pozytywny stosunek).

Omówienie:
Uczniowie komentują swój wybór i przyczyny tego, że właśnie w tym miejscu stanęli. Może to być okazja do zastanowienia się, co można zrobić, żeby więcej osób czuło się dobrze w klasie.

Ćwiczenie : „ 20 pytań
Przebieg: Jedna osoba wychodzi z Sali. Pozostałe ustalają dowolny obiekt, który ma odgadnąć osoba znajdująca się za drzwiami. Aby odgadnąć musi po powrocie do klasy zadawać grupie pytania ( ma ich maksymalnie 20). Pytania muszą być tak sformułowane , aby możliwa była na nie odpowiedź „ tak” lub „ nie”.

Ćwiczenie: „ Kto zapamięta najwięcej?”
Przebieg: Prowadzący odczytuje opowiadanie ( tylko raz). Zadaniem uczniów jest zapamiętanie i narysowanie jak najwięcej ilości szczegółów. Każdy pracuje samodzielnie.
„ Oto jest ogromna budowla. Cała wykonana z niebieskożółtych kwadratowych płytek. Ma 10 pięter. Na każdym piętrze jest po 7 okien. Na szczycie błyszczy czerwona kopuła zakończona szpicem. Budowlę otoczono parkan zrobiony z pojedynczych desek. Dookoła kręci się mnóstwo ludzi.”

Ćwiczenie: „ Tak-Nie”
Przebieg: Prowadzący Wyznaczamy na środku sali umowną linię: tak- nie. Uczniowie w zależności od określonego stwierdzenia , prezentowanego przez prowadzącego ustawiają się albo po stronie „ TAK” albo po stronie „ NIE” :
- jestem odważny
- lubię czekoladę
- umiem jeździć na łyżwach
- często się przeziębiam.

Ćwiczenie: „Kwiatek – ulubiony” ( rysunek)
Przebieg: Uczniowie otrzymują „ Kwiat”. Wypełniają go. Następnie starają się odnaleźć osoby, z którymi mają najwięcej wspólnych „ ulubionych’.

Ćwiczenie: „ Gdyby ta osoba była ... to...”
Przebieg: Wszyscy siadają w kręgu. Jedna osoba wychodzi z klasy. Pozostali ustalają, o kim będą mówili. Po powrocie osoba ma za zadanie zgadnąć, o kim jest mowa. Zadaje pytania :
„ Gdyby ta osoba była np. kwiatem, to, jakim? ( drzewem, książką, zwierzęciem, kolorem, literą).
Osoba w kręgu zadaje pytanie każdemu. Gdy wszyscy udzielą odpowiedzi , uczeń musi odgadnąć o kim mówili i powiedzieć , co naprowadziło go na właściwy trop i rozwiązanie.
Ćwiczenie: „Moje samopoczucie”
Przebieg: Uczniowie siedzą w kręgu. Każdy mówi o swoim samopoczuciu. Rysuje portret jako drzewa. Rysunki położyć na podłodze rysunkiem do dołu. Każdy podchodzi do stosu, wyciąga jeden rysunek i mówi, kto według niego mógł go wykonać według dlaczego. Potem inne osoby z klasy mogą podzielić się swoimi uwagami na temat rysunku „ Co czuję , gdy na niego patrzę

IV. Podsumowanie i zakończenie zajęć

Zabawa; „Kłębek”
Przebieg: Uczniowie siedząc w kręgu rzucają do siebie wzajemnie kłębek włóczki i jednocześnie wypowiadają opinie na temat zajęć. Po wypowiedziach wszystkich uczestników z włóczki tworzy się pajęczynka. Jedna z osób przecina pajęczynkę co symbolizuje zakończenie warsztatów integracyjnych.


Bibliografia:
1. M.Gruszka, J.Janiak, J.Prarat – „Scenariusze godzin wychowawczych”, Gdańsk 2004
2. R.Knez, W.Słonina – „Poznaję wybieram”, Rubikon 2003
3. M.Chomczyńska - Miliszkiwiecz, D.Pankowska – „Polubić szkołę”(ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej), WSiP, Warszawa 1995

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.