X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32348
Przesłano:

Plan pracy zespołu samokształceniowego

PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W ZPO W KOŁBASKOWIE
na rok szkolny 2014/2015


Cele zespołu na bieżący rok szkolny:

samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,
uzupełnienie posiadanej wiedzy merytorycznej, dydaktycznej, i wychowawczej
poprawa procesu nauczania i uczenia,
wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
motywowanie uczniów do nauki,
kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów,
doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole
udoskonalenie form i metod pracy ze szczególnym uwzględnieniem technologii komputerowej.

Główne zadania zespołu
Termin realizacji
Odpowiedzialni
(Tabela)

Ustalenie planu pracy zespołu na rok szkolny 2014/2015.
wrzesień 2014
cały zespół
Ustalenie kalendarza imprez i harmonogramu wycieczek
wrzesień 2014

cały zespół
Ewaluacja wewnętrzna
wg harmonogramu
Beata Figurska
Ewelina Ziemska

Diagnoza gotowości szkolnej i analiza wyników
październik 2014
kwiecień 2015
Beata Figurska
Elżbieta Natkaniec

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych
na bieżąco
nauczyciela poszczególnych grup

Udział nauczycieli w konferencjach i warsztatach przedmiotowych.
wg potrzeb
nauczyciele poszczególnych grup
Dzielenie się uwagami, spostrzeżeniami, doświadczeniem
wyniesionym z udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
w czasie spotkań zespołu
cały zespół
Organizacja wycieczek edukacyjnych i lekcji w terenie.
wg harmonogramu
nauczyciele poszczególnych grup

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2014/2015. Wnioski na następny rok szkolny.
czerwiec 2015
cały zespół

W skład zespołu wchodzą nauczyciele:


Planowane terminy spotkań zespołu:

18 listopada 2014r.
03 luty 2015r.
14 kwietnia 2015r.
Ponadto spotkania zespołu będą odbywać się w zależności do potrzeb.

Opracowała
mgr Beata Figurska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.