X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3234
Przesłano:

Różnorodność roślin i zwierząt w lesie równikowym. Scenariusz lekcji przyrody w klasie VI

Zakres treści:

-piętra roślinności w lesie równikowym
-przystosowania roślin i zwierząt do życia w klimacie gorącym i wilgotnym
-bogactwo fauny lasów równikowych

Cele lekcji:

Uczeń:
-wymienia poziomy lasu równikowego
-charakteryzuje warunki świetlne panujące w lesie równikowym
-opisuje przystosowania roślin do życia na różnych poziomach lasu równikowego
-wyjaśnia pojęcie epifity
-wymienia nazwy kilku gatunków roślin typowych dla tej stefy klimatycznej
-charakteryzuje przystosowania zwierząt do życia w lesie równikowym
-wymienia czynniki decydujące o bogactwie roślin i zwierząt lasów równikowych

Metody: pogadanka,analiza schematów i plansz,opowiadanie,obserwacja ilustracji w podręczniku oraz w materiałach źródłowych

Środki dydaktyczne:podręcznik,zeszyt ćwiczeń,plansze,kolorowe ilustracje roślin i zwierząt lasów równikowych

Uwagi:scenariusz opracowany na dwie godziny lekcyjne

PRZEBIEG LEKCJI

I.Faza wstępna

1.Czynności organizacyjno-porządkowe

2.Kontrola i ocena wiadomości dotyczących:
a)występowania lasów równikowych na Ziemi
b)warunków klimatycznych i glebowych strefy równikowej

3.Nawiązanie i podanie tematu lekcji

II.Faza realizacyjna

1.Wskazanie na planszy poziomów roślinności w lesie równikowym

2.Porównanie z piętrami w lesie strefy umiarkowanej ( odwołanie do wiadomości z klasy czwartej)

3.Omówienie przyczyn takiego rozmieszczenia roślin ze szczególnym uwzględnieniem ubogiego runa

4.Zapis na tablicy:

Piętra roślinności w lesie równikowym

-drzewa olbrzymy-do 60 m
-drzewa wysokie-do 40 m
-drzewa niskie-do20 m
-krzewy
-ubogie runo
-ściółka

5.Analiza ilustracji roślinności,zwrócenie uwagi na cechy budowy przystosowujące roślinność do życia w gąszczu lasów równikowych

6.Zapis na tablicy wniosków z obserwacji

Cechy roślin lasów równikowych

-pnie drzew wysmukłe,pokryte cienką korą
-korony małe,gęsto ulistnione
-korzenie podporowe
-liście o gładkiej powierzchni,spiczasto zakończone
-bogactwo lian (oplatają drzewa,pnąc się ku światłu)
-epifity-rośliny rosnące na innych roślinach,wykorzystujące wodę lub próchnicę znajdującą się w zagłębieniach konarów np.paprocie ,mchy,storczyki

7.Obserwacja ilustracji zwierząt typowych dla strefy lasów równikowych,uczniowie w 2-3 osobowych grupach charakteryzują wybraną grupę zwierząt(bezkręgowce,płazy,gady,ptaki,ssaki)pod kątem przystosowań do życia w klimacie gorącym i wilgotnym

8.Przedstawienie informacji z pracy grup,zapis wniosków na tablicy

-dominują bezkręgowce,a z kręgowców płazy i gady
-zwierzęta mają słaby wzrok i węch,a doskonały słuch
-brak sępów (nie tworzą się prądy wstępujące)
-ptaki słabo latają
-zmniejszanie rozmiarów ciała zwierząt dużych(łatwiej przecisnąć się między drzewami) i zwiększanie rozmiarów zwierząt małych np.żaby,ropuchy,motyle
-zwierzęta bardzo często przenoszą się w górę,w korony drzew dzięki:
-chwytnym łapom lub przylgom
-powierzchniom lotnym
-co roku odkrywa się nowe gatunki

III.Faza podsumowująca

1.Zapis notatki z informacji zawartych na tablicy

2.Zasadniczy wniosek z lekcji uczniowie wpisują kolorem:Liczne gatunki o nielicznych osobnikach,to cecha flory i fauny lasów równikowych

3.Praca domowa:
Dla wszystkich uczniów: Uzasadnij stwierdzenie: Świat roślin i zwierząt lasów równikowych jest bardzo różnorodny
Dla uczniów chętnych:Opracuj w formie plakatu temat: Przyczyny zmniejszania sie obszarów lasów równikowych oraz skutki tego zjawiska.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.