X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32321
Przesłano:
Dział: Diagnoza

Wizja i misja szkoły. Sylwetka absolwenta szkoły

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w miejscowości X oferuje nauczanie przez dobrze wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa, stwarza możliwości ciągłego rozwoju uczniom i nauczycielom oraz wspomaga rodzinę w trudnym procesie wychowania. Ponadto jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli, a także nastawiona jest w swych działaniach na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego posiadają szereg praw, ale także obowiązków, które są zawarte w statucie placówki.
Placówka duży nacisk kładzie na rozwijanie samorządności w uczniach, respektowanie przez nich praw szkolnych, ale także ich współtworzenie. Placówka promuje swoje działania poprzez prezentację osiągnięć uczniów w środowisku, rozwijanie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzanie ciekawych zajęć dodatkowych czy pozyskiwanie sojuszników do wspólnych działań. Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje co wpływa na kształtowanie potencjału kadrowego. Ponadto szkoła dba o podnoszenie poziomu warunków swej działalności poprzez modernizację pomieszczeń, wzbogacanie ich wyposażenia czy kupno nowych środków dydaktycznych m. in. takich jak tablice interaktywne.
Szkoła szczyci się bezpiecznym i przyjaznym środowiskiem poprzez spełnianie wymogów bezpieczeństwa i higieny, poprawę estetyki i zagospodarowania obiektów szkolnych, dbanie o bezpieczeństwo podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych, a także wzmaganie w uczniach postawy życzliwości i bezpiecznego zachowywania się wobec siebie.
Szkoła zaspokaja indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów poprzez organizowanie zajęć rewalidacyjnych czy możliwość udziału w zajęciach dodatkowych według zainteresowań i uzdolnień ucznia. Placówka także wychowuje i zapobiega zagrożeniom poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, promocję życia i zdrowia czy przeciwdziałanie agresji. Szkoła promuje i egzekwuje takie wartości jak: szacunek dla ludzi, samokrytycyzm i samodzielność, sprawiedliwość i tolerancję, otwartość na drugiego człowieka, szacunek dla dóbr kultury i przyrody, umiejętność dialogu i współpracy, odpowiedzialność za własne czyny, a także poczucie obowiązku.
Celem jest by absolwenci Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego byli dobrze przygotowani do dalszej nauki, byli świadomi swojego procesu kształcenia i brali za niego odpowiedzialność. Ważnym aspektem w sferze społecznej jest umiejętność funkcjonowania w swoim otoczeniu, umiejętność współpracy w grupie oraz budowania przyjaznych relacji z rówieśnikami. Ponadto dużą wagę przykłada się do wzmaganiu w uczniu takich wartości jak tradycja, rodzina, szkoła, naród, zdrowie, uczciwość, odpowiedzialność, tolerancja. Zespół Szkolno-Gimnazjalny przygotowuje uczniów do wejścia w dorosłe życie w sferze edukacyjnej, społecznej i kulturalnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.