X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32320
Przesłano:

Projekt inicjatywy dyrektorskiej na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej na przykładzie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego we wsi X

1. Środowisko lokalne szkoły, liczba uczniów, typ szkoły.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Miejscowości X podlega pod Gminę w miejscowości Y.
ZS-G należy do terenów wiejskich, lecz środowiska szkolnego nie stanowią wyłącznie uczniowie, których rodzice prowadzą gospodarstwa rolne. Sama miejscowość, jak i miejscowości okalające ją stanowią sypialnię miasta Y, a rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego zwykle pracują w zawodach nie związanych z rolnictwem. Ponadto do szkoły uczęszcza też kilku uczniów z samego miasta X. Środowisko jest zróżnicowane, znajdują się tu rodziny wielopokoleniowe (głównie te, które prowadzą działalność rolniczą), jak również gro młodych ludzi, którzy niedawno pozakładali rodziny i wybudowali swoje domy na tym terenie.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny zawiera w sobie przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum, a także posiada filię w miejscowości Z składającą się z przedszkola oraz trzech pierwszych klas szkoły podstawowej.
Przedszkole łącznie liczy 6 oddziałów, w tym 2 oddziały znajdują się w miejscowości Z dając łącznie liczbę 120 uczniów, w tym 34 uczących się w filii miejscowości Z.
Do szkoły podstawowej uczęszcza 228 uczniów, w tym 28 uczniów stanowią uczniowie filii miejscowości Z, w której to znajdują się dwie klasy, pierwsza oraz łączona klasa druga z trzecią.
Gimnazjum stanowi 86 uczniów. Łącznie do całego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego uczęszcza 458 uczniów.

2. Inicjatywa dyrektora szkoły.

Inicjatywą dyrektora szkoły na rzecz uczniów szkoły, ale również na rzecz społeczności lokalnej jest budowa wydzielonego i ogrodzonego placu zabaw dla przedszkola wraz z siłownią zewnętrzną dla społeczności lokalnej. Obecny, niewielki oraz przestarzały, a co za tym idzie niespełniający wymogów bezpieczeństwa plac zabaw znajdujący się przy szkole umiejscowiony jest na terenie gminnym. Celem tego projektu jest stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca do zabawy i nauki dla małych dzieci, których jest coraz więcej w naszej gminie, a także stworzenie niewielkiej siłowni zewnętrznej ze szczególną myślą o osobach starszych. Istotną tutaj kwestią jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, a także poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości X i wsi okalających. Projekt ten ma na celu również stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań, sprzyjanie nawiązywaniu nowych kontaktów oraz promocji zdrowia poprzez aktywny wypoczynek. Z przedsięwzięcia oczywiście mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy lokalnej społeczności, po wcześniejszym ustaleniu zasad jego użytkowania.
Koszty tego przedsięwzięcia wynoszą ok. 100 000 zł i obejmują takie kwestie jak wyrównanie terenu, zakup sprzętu, ogrodzenie siatką.

3. Partnerzy, sponsorzy.

Jednym ze sposobów pozyskania pieniędzy jest udział w jednym z programów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie (PROW 2014-2020). Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej - ok. 20 000 - 30 000 zł.
Kolejnym sposobem jest udział w projekcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej pt."Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji", którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej i stworzenie proekologicznych przestrzeni publicznych na obszarach wiejskich, ale także czynne zaangażowanie społeczności lokalnych w przygotowanie, wdrożenie i ewaluację własnych inicjatyw służących wypracowaniu trwałych mechanizmów na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego w przyszłości - ok. 10 000- 20 000 zł.
Napisanie wniosku o dofinansowanie leżałoby w gestii Urzędu Gminy.
Innym sposobem jest przeznaczenie pieniędzy sołeckich, które są przyznawane wsi na wniosek (napisany projekt) sołtysa bądź rady sołeckiej. Zgodę na przeznaczenie pieniędzy na ten cel musieliby wyrazić mieszkańcy społeczności lokalnej- ok. 15 000 zł.
Kolejną inicjatywą jest współpraca ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” realizowana poprzez zbiórkę elektrośmieci, za które szkoła mogłaby "wygrać" sprzęt sportowy - ok. 5 000 zł.
Do zbiórki warto zaangażować również rodziców, którzy co roku organizują Festyn Szkolny wraz z loterią, w ramach niego można zorganizować również zbiórkę pieniędzy właśnie na rzecz budowy placu zabaw wraz z siłownią - ok. 5 000 zł.
Fundusze bądź sprzęt może zostać pozyskany podczas turnieju Tenisa Stołowego, który jest tradycją szkolną, a jego sponsorami są takie firmy jak: Velux, Altom, Panasonic czy Wajm - ok. 5 000 -15 000 zł.
Udział w programie "Mały Mistrz", który promuje sport wśród najmłodszych dzieci umożliwia nie tylko zaktywizowanie Maluchów, ale także pozyskanie sprzętu - ok. 5 000 zł.
Pozostałą, brakującą kwotę pokryłby Samorząd Gminny ze swoich środków przeznaczonych na tego typu cele.
Od lokalnej prasy jak również Radio oczekuje się nagłośnienia akcji. Lokalne media mają za zadanie zachęcenie do udziału w Festynie Szkolnym, podczas którego organizowana jest zbiórka pieniędzy, jak również pomoc w zbiórce elektrośmieci.

Prognoza pozytywna:
Jeżeli dyrektor placówki, organ prowadzący, nauczyciele, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna oraz wszyscy kontrahenci włączą się w realizację projektu to zakończy się on stu procentowym sukcesem. Na nowym przedsięwzięciu skorzystają wszyscy zainteresowani. Dla dzieci i rodziców będzie to nowe miejsce, w którym dzieci będą mogły się bawić, ale także rozwijać, a społeczność lokalna będzie mogła zacieśniać więzi miedzy sobą. Placówka zyska prestiż, władze terytorialne również uzyskają uznanie w oczach społeczności, a kontrahenci skorzystają na reklamie.

Prognoza negatywna:
Możliwości pozyskania pieniędzy jest kilka, dlatego w przypadku gdy jeden z nich nie nawiąże współpracy projekt wciąż ma prawo bytu. Natomiast w przypadku gdy większość osób zaangażowanych nie podejmie inicjatywy, przedsięwzięcie upadnie, a winą obarczony zostanie dyrektor szkoły, który był jej inicjatorem. Władze terytorialne mogą stracić poparcie społeczności lokalnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.