X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32238
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present Perfect test

Name: ........................................ Points: ................ / 20p.
Class: .........................

Ex. 1 Complete the sentences ( Podane czasowniki wstaw w zdania w czasie Present Perfect).
1. My clothes are dirty because I ........................................my room. ( PAINT)
2. You ........................................ here for three years. ( LIVE)
3. She ........................................her leg. ( BREAK)
4. We ........................................the project . ( NOT FINISH)
5. He ........................................to America. ( NOT BE)
6. They ........................................three houses. ( BUILD)
7. Anna ........................................spaghetti for dinner. (COOK)
8. I ........................................ to England many times. (TRAVEL)
9. ...................you .................................soma cake for the party? (BRING)
10. ....................she .................................her grandma ? (VISIT)
Ex. 2 Put the words in the correct places. (Wstaw podane wyrazy w odpowiednie miejsce w zdaniu).
1. Have you bought a CD ? (yet)
2. I have flown on the plane. ( never)
3. We have had a pizza so we aren’t hungry. ( just)
4. Have I met you before? ( ever)
5. The bus has gone. (already)
6. We haven’t been to the museum . (yet)
7. She has seen the film before. ( never)
8. The boys have done the homework. ( already )
9. They have drunk two cups of coffee. ( just)
10. Have you eaten sushi? ( ever)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.