X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32230
Przesłano:
Dział: Języki obce

Schemat lekcji OK

Schemat lekcji OK
Lekcja: Słownictwo związane ze szkołą.
Klasa: IIg
Materiały: repetytorium, płyta CD, karteczki z numerami, puzzle językowe, prezentacja PowerPoint (projektor i komputer).
Temat: My favourite subject is English (Moim ulubionym przedmiotem jest język angielski).
Pytanie kluczowe: Co mieli na myśli Chińczycy mówiąc: ‘Tell me and I’ll forget, show me and I may remember, involve me and I’ll understand’?
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: czasy teraźniejsze i przeszłe, słownictwo podstawowe związane ze szkołą.

Cele lekcji:
1. Powtórzymy podstawowe słownictwo związane ze szkołą i je poszerzymy.
2. Poćwiczymy wymowę trudnych i nowych słówek.
Nacobezu:
1. Ustalam z uczniami bazując na słowniku, które działy słówek są dla nas najważniejsze.
2. Potrafimy wypowiedzieć się na pytania dotyczące szkoły.
3. Potrafimy wyrazić naszą opinię o szkole, uczniach i nauczycielach.
Przebieg lekcji:
1. Przywitanie, sprawdzenie obecności, zadania domowego.
2. Przedstawienie celu i kryteriów oceny.
3. Rozgrzewka językowa (uczniowie podają słówka angielskie związane ze szkołą i mające w sobie literę ze słowa SCHOOL).
4. Rozmowa na temat pytania kluczowego.
5. Ćwiczenie 1/66 (po wysłuchaniu zadania sprawdzamy odpowiedzi i rozmawiamy na temat wieku szkolnego itp., wykorzystanie karteczek z numerkami).
6. Puzzle z przedmiotami (w parach stworzonych po losowaniu guzików uczniowie w ciągu minuty układają puzzle i zgadują angielską nazwę przedmiotu).
7. Ćwiczenie 7/66 (uczniowie zapisują pytania w zeszytach, ale odpowiadają na nie w parach – ocena koleżeńska). Zadanie dla fast finishers – 11/67.
8. Podsumowanie lekcji i zapisanie zadania domowego (uczniowie odpowiadają na forum na pytania z poprzedniego zadania w języku angielskim).
Ewaluacja celów: Czy osiągnęliśmy cele(wypisane na bocznej tablicy).
Zadanie domowe:
1. Obowiązkowe: ćw. 6,8,9,10/67.
2. Extra: ćw. 2,3,4,5/66 i 67.
3. Znajdź piosenki, w których jest mowa o szkole i zrób listę na oddzielnej kartce (autor+tytuł). Trzy osoby, które będą miały najdłuższe listy otrzymają ocenę bardzo dobrą z aktywności.
IZ od uczniów: Pytanie: które słówka są najważniejsze? – metoda kosza i walizki (uczniowie podają głośno swoje pomysły).
Schemat lekcji OK
Lekcja: Strona bierna.
Klasa: IIIb
Materiały: repetytorium, karty z czasownikami, prezentacja PowerPoint (projektor i komputer), czyste kartki, kartki z zadaniami.
Temat: Passive voice (Strona bierna).
Pytanie kluczowe: brak
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: wiedza teoretyczna o stronie biernej, znajomość form przeszłych czasownika, znajomość i rozróżnianie czasów Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future Simple oraz czasowników modalnych, znajomość charakterystycznych określeń czasu, znajomość odmiany czasownika TO BE.
Cele lekcji:
1. Powtórzymy budowę strony biernej w odniesieniu do różnych czasów gramatycznych.
2. Poznamy zaskakujące wydarzenia z historii USA i Wielkiej Brytanii.
3. Poćwiczymy tworzenie strony biernej i transformacje.
Nacobezu:
1. Znamy formy przeszłe Past Participle różnych często używanych czasowników.
2. Potrafimy wykonać poprawnie transformacje ze strony czynnej na bierną.
3. Potrafimy stworzyć poprawne zdania w stronie biernej.
Przebieg lekcji:
1. Przywitanie, sprawdzenie obecności.
2. Powtórzenie zasad tworzenia strony biernej i sprawdzenie zadania domowego.
3. Podział na 4 grupy, każda grupa robi inny przykład na kartce, potem każda grupa podaje rozwiązanie i opisuje je (wyjaśnia).
4. Podział na pary (za pomocą guzików) i praca z zadaniami z repetytorium i dodatkowymi (uczniowie zdobywają punkty za prawidłowo zrobione zdania).
5. Podsumowanie zadań, podliczenie punktów (jeden punkt to jeden cukierek).
Ewaluacja celów: Czy osiągnęliśmy cele(wypisane na bocznej tablicy). Pytania o zasady budowy strony biernej i elementy rozróżniające czasy.
Zadanie domowe: ćwiczenia na stronach 199 i 200.
IZ od uczniów: Pytanie: Jakie są najczęstsze błędy? Prośba o przykład zdania w stronie biernej o sobie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.