X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32216
Przesłano:

BHP w magazynie - test

W przypadku koncentracji ludności w miastach mamy do czynienia z urbanizacją na płaszczyźnie:
A. demograficznej,
B. przestrzennej,
C. ekonomicznej,
D. społecznej.

Proces polegający na przeprowadzaniu się mieszkańców danego miasta do dalej położonych miast satelickich to:
A. reurbanizacja,
B. suburbanizacja,
C. dezurbanizacja
D. urbanizacja.

Która wielkość uwzględnia czas postojów technicznych środka transportu na przystankach krańcowych:
A. prędkość techniczna
B. prędkość komunikacyjna
C. prędkość przewozowa
D. prędkość eksploatacyjna

Który środek transportu charakteryzuje się największą zdolnością przewozową:
A. SKM,
B. Autobus,
C. Kolej regionalna
D. Metro

Który środek transportu charakteryzuje się najmniejszą prędkością komunikacyjną:
A. autobus
B. tramwaj
C. szybki tramwaj
D. trolejbus

Który środek transportu charakteryzuje się największą terenochłonnością:
A. tramwaj
B. samochód
C. trolejbus
D. autobus

Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
A. obszar zainteresowania logistyki miejskiej kończy się na granicach miasta
B. obszar zainteresowania logistyki miejskiej wyznacza przestrzenna konfiguracja sieci systemu logistycznego miasta,
dzięki której miasto może normalnie funkcjonować
C. usuwanie odpadów należy do sfery ekologistyki i dlatego nie ma związku z logistyką miejską
D. sferą zainteresowania logistyki miejskiej nie są sytuacje nadzwyczajne, dla których właściwym sposobem
przeciwdziałania jest zarządzanie kryzysowe

Która wielkość jest stosunkiem długości trasy i czasu jej przebycia uwzględniająca dodatkowo czas postojów technicznych i czas postojów wywołany odprawą podróżnych:
A. prędkość techniczna
B. prędkość komunikacyjna
C. prędkość przewozowa
D. prędkość eksploatacyjna

Założone cele logistyki miejskiej są osiągane przez realizację szeregu zadań które mają charakter:
A. organizacyjny, techniczny i społeczny,
B. techniczny, ekonomiczny i administracyjny,
C. organizacyjny, techniczny i ekonomiczny,
D. ekonomiczny, społeczny i techniczny.

W rozwoju miast występują ograniczenia zwane barierami rozwojowymi, która z niżej wymienionych do nich nie należy:
A. społeczna,
B. ekologiczna,
C. gospodarcza,
D. technologiczna.

Który rodzaj ulic Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych definiuje jako: element ogólnomiejskiego układu drogowego oraz że mogą być kontynuacją zamiejskiej drogi ekspresowej lub połączeniem układu ulic z autostradą:
A. miejskie drogi ekspresowe
B. ulice główne ruchu przyśpieszonego
C. ulice główne
D. drogi główne

Który rodzaj kosztów transportu miejskiego wymienionych jest najtrudniejszy do ustalenia w ujęciu materialnym:
A. Koszty czasu podróży
B. Koszty hałasu
C. Koszty zanieczyszczenia środowiska
D. Koszty jazdy

Program mający na celu ograniczenie kongestii transportowej w pobliżu szkół i podniesieniu poziomu bezpieczeństwa to:
A. Kiss&Ride
B. Bike&Ride
C. Car-pooling
D. Van-pooling

System polegający na uprzywilejowaniu ruchu pojazdów, którymi podróżuje większa liczba osób to:
A. Van-pooling
B. Bike&Ride
C. Park&Ride
D. Car&Ride

Istnieje wiele rozwiązań, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania, korzystają one z najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Są używane w najnowszych modelach samochodów. System który zapobiega mimowolnemu zjeżdżaniu z pasa nosi nazwę:
A. Traffic Sign Recognition,
B. Lane Departure Warning
C. Blind Spot Information
D. Adaptive Cruise Control

W Polsce nie ma rządowego planu budowy centrów logistycznych, mimo że potencjalne ich lokalizacje są wskazane. Preferowana lokalizacja centrów logistycznych to:
A. peryferie dużych miast i duże węzły komunikacyjne
B. centra dużych miast i duże węzły komunikacyjne
C. miasta wojewódzkie i małe węzły komunikacyjne
D. miasta powiatowe i małe węzły komunikacyjne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.