X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32096
Przesłano:
Dział: Analiza

Analiza wyników próbnego sprawdzianu w klasie 6

Analiza wyników próbnego sprawdzianu w klasie VI przeprowadzonego 3 grudnia 2015 r.
Arkusz S-1 pisało 8 uczniów

Część sprawdzianu Krótka charakterystyka arkusza egzaminacyjnego
Część 1. Zadania z języka polskiego i matematyki Arkusz standardowy zawierał 27zadań, w tym 13zadań z języka polskiego i 14zadań z matematyki.Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były także zadania, które miały inną formę, np. typu prawda-fałsz, na dobieranie oraz zadania, w których uczeń musiał uzasadnić wybraną odpowiedź. Zadania otwarte z języka polskiego wymagały od ucznia udzielenia odpowiedzi na pytanie i uzasadnienia swojego stanowiska oraz napisania opowiadania. Zadania otwarte z matematyki wymagały od ucznia samodzielnego sformułowania rozwiązania.


CZĘŚĆ I
J.polski Matematyka Razem
punkty % pkt punkty % pkt punkty % pkt
KlasaVI 13,38 66,88 14,94 67,92 25,63 61,01
Interpretacja
wskaźnika łatwości umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne umiarkowanie trudne
Liczba punktów możliwa do zdobycia 20 22 42
Wynik najczęstszy (modalna – Mo) 12 7 26
Wynik środkowy (mediana – Me) 13,25 12,5 23,25
Wynik najwyższy 16,5 19 34
Wynik najniższy 11 7 18
Rozstęp 5,5 12 16


Wymaganie ogólne Sprawdzane zadaniami nr
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 19, 22, 25
Interpretacja
wskaźnika łatwości Łatwe
I. Sprawność rachunkowa 14, 15, 16, 17
Interpretacja
wskaźnika łatwości Łatwe
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 20, 21, 23, 26(w 63%opuszczone), 27(w60%opuszcz.)
Interpretacja
wskaźnika łatwości Umiarkowanie trudne
III. Modelowanie matematyczne. 18, 24
Interpretacja
wskaźnika łatwości łatwe

Wymaganie ogólne
I. Sprawność rachunkowa.

Nr zad Wymaganie szczegółowe Wykonanie zad w % Łatwość zadania
14 Uczeń [...]zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych Uczeń: 5.8)wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii 100 Bardzo łatwe
15 Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych [...]2.10) oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych; 2.11) stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; 100 Bardzo łatwe
16 Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach , cał-kowitych 50 Umiarkowanie trudne
17 Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach , cał-kowitych 50 Umiarkowanie trudne

Wymaganie ogólne
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji


Nr zad Wymaganie szczegółowe Wykonanie zad w % Łatwość zadania
19 Uczeń interpretuje i przetwarza informacje[...], graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne[...] 9.2)[...] ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta); 88 łatwe
22 Uczeń interpretuje i przetwarza informacje[...], graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne[...] 8.6) rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta z ich własności 88 łatwe
25 Uczeń interpretuje i przetwarza informacje[...], graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne[...] 9.1) rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne, równoboczne i równoramienne; 14.3) dostrzega zależności między podanymi informacjami; 68 Umiarkowanie trudne

Wymaganie ogólne
III. Modelowanie matematyczne


Nr zad Wymaganie szczegółowe Wykonanie zad w % Łatwość zadania
18 Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania.2.2)[...] odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe [...] 100 Bardzołatwe
24 Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory[...], przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne[...] 5.5) oblicza ułamek danej liczby naturalnej; 123) wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach [...] 75 łatwe

Wymaganie ogólne
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii
Nr zad Wymaganie szczegółowe Wykonanie zad w % Łatwość zadania
20 Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. 9.5) zna najważniejsze własności kwadratu[...]11.1) oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; 14.3) dostrzega zależności między podanymi informacjami 63 Umiarkowanie trudne
21 Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. 11.2) oblicza pola: kwadratu [...] równoległoboku, 14.3) dostrzega zależności między podanymi informacjami 25 trudne
23 Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków,[...]prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci.11.4) oblicza objętość [...]prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi 50 Umiarkowanie trudne
26 Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. 14.4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania; 14.5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki [..]oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody; 50 Umiarkowanie trudne
27 Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. 11.2) oblicza pola: [...]trójkąta, trapezu przedstawionych na 11.3) stosuje jednostki pola: m2 ,[...]ar14.4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania; 14.5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki [..]oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody; 68 Umiarkowanie trudne

WNIOSKI:
-doskonalenie umiejętności działań pamięciowych na liczbach całkowitych
-zwiększenie ilości ćwiczeń dotyczących klasyfikacji trójkątów
-kształcenie umiejętności dostrzega zależności między podanymi informacjami;
-doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z kilku informacji podanych w różnej postaci
-powtórzenie i utrwalenie wzorów na pole równoległoboku, zamiana jednostek pola
-zwiększenie ilości zadań dotyczących objętości i pola powierzchni prostopadłościanu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.