X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3209
Przesłano:

Zastosowania ułamków. Figury płaskie. Graniastosłupy. Wybrane zadania. Scenariusz lekcji w klasie V

Dział: Zastosowania ułamków.
Figury płaskie.
Graniastosłupy.
Temat: Wybrane zadania.

Cele zajęć z zakresu matematyki:
• Uczeń zna pojęcia:
- średnia arytmetyczna,
- procent,
- diagram,
- skala,
- figury geometryczne,
- kąty,
- pole figury,
- kwadrat,
- prostokąt,
- trójkąt,
- trapez,
- równoległobok,
- romb,
- sześcian,
- prostopadłościan,
- pole graniastosłupa,
- objętość graniastosłupa.
• Uczeń rozumie:
- sposób obliczania średniej arytmetycznej,
- sposób obliczania pola figur,
- sposób obliczania obwodu figur,
- sposób obliczania pola bryły,
- sposób obliczania objętości bryły,
- metodę rysowania siatek.
• Uczeń umie:
- obliczyć średnią arytmetyczną,
- obliczyć pola wskazanych figur,
- obliczyć obwód wskazanej figury,
- obliczyć pole bryły,
- obliczyć objętość bryły,
narysować siatkę danej bryły, przedstawić diagram słupkowy lub kołowy.
Cele zajęć z zakresu ścieżek edukacyjnych:
• ekologicznej
- poznanie wymiarów pingwina i wieloryba.
Metody i formy pracy:
- karta pracy,
- praca w grupach,
- ćwiczenia,
- pokaz.
Pomoce:
- karty pracy,
- zegar,
- tablice z ciekawostkami matematycznymi.

Przebieg lekcji:

1. Podanie i zapisanie tematu zajęć.
2. Uczniowie przypominaj ą podstawowe pojęcia j akie będą wykorzystane podczas zajęć.
3. W zadaniu 1 uczniowie określają procentowo część zamalowaną kwadratu.
4. W zadaniu 2 na podstawie diagramu uczniowie odpowiadają na pytania.
5. Indywidualnie uczniowie w zadaniu 3 liczą średnią ocen Jakuba.
6. Rodzaje kątów uczniowie określają w zadaniu 4 i zadaniu 5.
7. W zadaniu 6 uczniowie mając daną skalę rysunku określają naturalne rozmiary pingwina.
8. W zadaniu 7 uczniowie określają w jakiej skali został przedstawiony wieloryb.
9. W grupie uczniowie rozwiązują krzyżówkę.
10.Zadanie 9 uczniowie rozwiązują na tablicy.
11 .Zadanie pracy domowej.

KARTA PRACY

Zadanie 1
Ile procent stanowi zamalowana część kwadratu?

Zadanie 2
Na podstawie diagramu słupkowego odpowiedz na pytania:
-Którego dnia była najwyższa temperatura?
-Jaka temperatura była we wtorek?
-O ile stopni było cieplej w sobotę niż w piątek?

Zadanie 3
Znajdź średnią ocen Jakuba
j.polski-4
matematyka-4
przyroda-5
historia-3
technika-5

Zadanie4
Jakim rodzajem kąta jest mniejszy z kątów pomiędzy wskazówkami zegora o godzinie:
-9.00
-4.45
-3.00
-5.30
-12.00
-6.00
-9.00

Zadanie 5
Napisz,która będzie godzina, gdy wskazówka minutowa
przesunie się na zegarze o kąt:
-90 stopni,
-180 stopni,
-360 stopni.

Zadanie 6
Rysunek pingwina wykonany jest w skali 1:20.
Jaki jest rzeczywisty wymiar pingwina?

Zadanie 7
Płetwal błękitny jest największym zwierzęciem współczesnym i osiąga długość 50m. W jakiej skali przedstawiony jest ten wieloryb na
rysunku?

Zadanie 8
Rozwiąż krzyżówkę(prostopadłościan)

Zadanie 9
Dany jest prostopadłościan o wymiarach 6cm, 5cm, 3cm.
-naszkicuj ten prostopadłościan,
-oblicz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu,
-narysuj siatkę tego prostopadłościanu w skali 1:2.

Zadanie 10
Obwód prostokąta wynosi 54cm. Jego długość jest dwa razy większa niż szerokość. Oblicz wymiary tego prostokąta.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.