X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32075
Przesłano:

Program autorski "Grupa Wsparcia dla Rodziców Uczniów Nauczania Indywidualnego"

WSTĘP

Podczas naszej pracy z uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, w nauczaniu indywidualnym, zaobserwowałyśmy problemy rodziców tych dzieci.
Pojawienie się w rodzinie dziecka upośledzonego jest ogromnym przeżyciem i wstrząsem dla członków rodziny. Rodzice na ogół nie mogą pogodzić się z myślą, że ich dziecko jest inne. Wielu rodziców bardzo często załamuje się, pojawiają się problemy związane z codzienną interakcją, obwinianiem siebie, bólem, a nawet wstydem.
Ich równowaga psychiczna ulega zaburzeniu. Niepokój rodziców, ich lęk czy podołają opiece i zapewnią swoim dzieciom maksymalny rozwój, potęgują trudności w dostępie do informacji o możliwości uzyskania pomocy prawnej, materialnej i medycznej.
Do nauczania indywidualnego kierowane są dzieci, którym zdrowie i inne ograniczenia nie pozwalają na uczęszczanie do szkoły i pracę w zespole klasowym lub rewalidacyjnym. W związku z tym rodzice nie mają możliwości spotykania się, np. na zebraniach rodziców, gdzie mogliby wymienić się swoimi doświadczeniami, uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania od osób borykających się z podobnymi problemami.
Wychodząc naprzeciw tym problemom, zrodził się pomysł zorganizowania grupy wsparcia dla tych rodziców i opracowania programu, który zintegrowałby ich i pomógłby im poradzić sobie z problemami jakie napotykają, ale jednocześnie zrelaksować się, poznać ciekawych ludzi oraz zdobyć pewne umiejętności. Program przeznaczony jest dla rodziców uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, objętych nauczaniem indywidualnym z naszej szkoły.
Uczestnictwo w spotkaniach jest dobrowolne, a o tematyce spotkań oraz osobach zapraszanych na nie decydować będą rodzice we współpracy z nauczycielami uczestniczącymi w programie. To ma być przestrzeń dla rodziców i opiekunów uczniów nauczania indywidualnego, którzy na co dzień doświadczają wielu stresów, frustracji i poczucia niemocy.
W bezpiecznej atmosferze, w kameralnej grupie, zapewniającej dyskrecję i przy ogromnym wsparciu i przychylności dyrektora szkoły, spotkania odbywać się będą w jednej z sal lekcyjnych Zespołu Szkół Specjalnych.
CEL GŁÓWNY:
Integracja rodziców uczniów nauczania indywidualnego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- zapewnienie możliwości wymiany informacji i doświadczeń rodziców
- wzajemna pomoc w radzeniu sobie z konkretnymi problemami,
- zapoznanie się z aktualnymi przepisami dot. osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- umożliwienie zapoznania się z prawami rodziców i sposobami ich egzekwowania,
- wywoływanie pozytywnych emocji,
- dzielenie się naszymi doświadczeniami w pracy z uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,

MIEJSCE I FORMA REALIZACJI PROGRAMU:
Spotkania grupy wsparcia odbywać się będą raz w miesiącu, w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych , w soboty, od godziny 11.00, na terenie Zespołu Szkół Specjalnych. Realizacja programu przewidziana jest na rok szkolny 2015/2016 (10 spotkań), z możliwością przedłużenia jego stosowania po wcześniejszej ewaluacji pracy z grupą. Czas trwania spotkań 2 godziny. Czas może ulec wydłużeniu na prośbę grupy, gdy zaistnieje taka potrzeba. Tematyka spotkań oraz goście i specjaliści, z którymi rodzice chcieliby się spotkać będzie ustalana na pierwszym spotkaniu we wrześniu. Nauczyciele biorący udział w spotkaniach, będą je organizować, pomagać rodzicom w realizacji celów, dzielić się własnymi doświadczeniami, ale to rodzice zadecydują o tematyce tych spotkań.

PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH:
Osiągnięcie zamierzonych celów w Programie Grupy Wsparcia Rodziców Uczniów Nauczania indywidualnego możliwe będzie poprzez zastosowanie odpowiednich metod prowadzenia spotkań oraz różnorodnych form kontaktu z rodzicami.
METODY DLA REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW:
- podające: przekaz informacji, referaty, pogadanki, prelekcje, - problemowe i aktywizujące, - praktyczne(stosowanie technik plastycznych)
FORMY KONTAKTÓW:
- wspólne, cykliczne spotkania grupy , - indywidualne spotkania rodziców dla rozwiązania jakiegoś problemu, -kontakty telefoniczne między spotkaniami grupy, - spotkania ze specjalistami i ekspertami: (dyrektor ZSS, prawnik, radny, rehabilitant, itp.) - przeprowadzenie ankiety dla rodziców
PRZEWIDYWANE EFEKTY WSPÓŁPRACY: - rodzice nawiązują stałe kontakty ramach grupy wsparcia (wymienianie się nr telefonów, adresami e’mailowymi), - uzyskują możliwość spotkania ze specjalistami, samorządowcami i politykami, mającymi wpływ na ustawodawstwo dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualną, - aktywizują się do wzajemnej pomocy i dzielenia się doświadczeniami, - mają możliwość skonfrontowania i szukania przyczyn problemów, - otrzymują wsparcie emocjonalne, poczucie solidarności i bezpieczeństwa,
- odbierają szkołę jako instytucję wspomagającą ich na wielu płaszczyznach
- uzyskują przestrzeń do możliwości odreagowania stresów i napięć dnia codziennego

EWALUACJA:
Opracowany program ma zintegrować rodziców, podnieść ich kompetencje, uzyskać praktyczną pomoc wsparcie emocjonalne oraz nawiązać kontakty interpersonalne. Jednocześnie ma za zadanie pozwolić rodzicom na chwilę mile spędzonego czasu w gronie przyjaznych sobie osób.
Sposoby ewaluacji:
1. Frekwencja rodziców na kolejnych spotkaniach 2. Rozmowy z rodzicami 3. Ankiety ewaluacyjne dla rodziców.
4. Sprawozdanie z realizacji programu autorskiego z wnioskami na przyszłość

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.