X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32030
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM W PRZYGŁOWIE Z SIEDZIBĄ WE WŁODZIMIERZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W II PÓŁROCZU

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program ten został przygotowany dla uczniów gimnazjum, którzy nigdy nie uczyli się języka angielskiego lub mają bardzo duże problemy w nauce tego przedmiotu i przyswajaniu wiedzy niezbędnej do zdania części językowej egzaminu gimnazjalnego. Uczestnictwo w tego typu zajęciach pozwoli uczniom nadrobić zaległości, ale również solidnie powtórzyć materiał z bieżących lekcji.
Program przeznaczony jest do realizacji na lekcjach dodatkowych w wymiarze jednej godziny co dwa tygodnie. Uczniowie są zobowiązani do prowadzenia zeszytów do zajęć wyrównawczych. Dodatkowe podręczniki nie są przewidywane, natomiast uczniowie biorący udział w zajęciach będą otrzymywać materiały przygotowane przez nauczyciela.
SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU
Uczeń potrafi:
• prawidłowo używać zwrotów grzecznościowych, dopasowanych do różnych sytuacji i kontekstów,
• formułować krótkie wypowiedzi na określone tematy,
• wyszukać z tekstu (zarówno czytanego jak i słuchanego) najważniejsze informacje,
• przetwarzać informacje zawarte w tekście,
• kształtować umiejętność ogólnego rozumienia wypowiedzi,
• stosować struktury leksykalne i gramatyczne w różnego typu ćwiczeniach,
• korzystać ze słowników językowych i innych materiałów językowych.
TREŚCI NAUCZANIA
Leksyka:

• słownictwo związane z modą,
• przymiotniki opisujące ubranie,
• słownictwo wyrażające upodobania,
• zajęcia weekendowe i hobby,
• cechy charakteru i osobowości,
• przymiotniki opisujące miejsce zamieszkania,
• słownictwo z następujących tematów egzaminacyjnych: Człowiek, Dom, Szkoła, Praca, Żywienie, Elementy wiedzy o angielskim obszarze językowym

Gramatyka:
• ilościowniki,
• konstrukcje there was/there were
• stopień wyższy przymiotnika
• stopień najwyższy przymiotnika
• przysłówki częstotliwości
• linking words
• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
• spójniki so i because
• czasy gramatyczne: Past Simple, Past Continuous

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.