X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta badąjaca przyczyny niepowodzeń w nauczaniu jezyka polskiego

Gimnazjum
-----------------

Ankieta została opracowana z myślą o klasach, w których nauka języka polskiego sprawia duże problemy np. klasach szkoły zawodowej lub niektórych klasach gimnazjalnych. Jej celem jest uswiadomienie uczniom przyczyn takiego stanu rzeczy i zbadanie z czego wypływa brak zainteresowania przedmiotem , co pomoże nauczycielowi dostosować styl nauczania , program i sposób przekazywania materiału podczas zajęć.Ankieta moze zostać wykorzystana podczas zajeć wychowawczych lub lekcji jęz. polskiego. W oparciu o analizę ankiety można wspólnie z klasą- metodą aktywną np. w oparciu o tkz. "szkielet ryby"wspólnie wypracować pewne wnioski i metody postępowania.Przy zastosowaniu "szkieletu ryby" należy przygotować arkusze szarego papieru, flamastry i podzielić klasę na grupy , które beda analizować problem. Szkielet ryby pomoże im unaocznić zagadnienie. W wyrysowanym schematycznie "łebku" wpisujemy problem zasadniczy , na osi wiodącej do "ogona " , w którym wpisujemy spodziewany efekt przemysleń, wyrysowujemy pionowe "ości" nad którymi wypisujemy wspólnie przyczyny aktualnego stanu rzeczy. Uczniowie w grupach wpisują poziome odnośniki do "ości" bedące propozycją rozwiazania zaznaczanego na niej problemu. Na koniec zajęc uczniowie prezentują swoje plansze i wspólnie je omawiamy, wynotowując równocześnie najważniejsze wnioski.

Uwaga: aby zachęcić uczniów do wypełniania ankiety możemy wydrukowac ją posługujac się róznymi kolorami przy poszczególnycyh pytaniach oraz wstawiając w nagłówku jakis zabawny klipart.

Ta ankieta jest anonimowa i nie wpłynie na ocenę z przedmiotu oraz zachowania , dlatego bądź szczery wobec samego siebie !

/zakreśl właściwą odpowiedź lub wpisz własną uwagę/

I. Jak oceniasz swoje zachowanie na j. polskim?
1.wzorowe;
2.dobre;
3.na ogół dobre;
4.złe;
5.na ogół złe;
6.bardzo złe;

II. Jeśli zachowujesz się źle, to co wpływa na twoje zachowanie na lekcji ?
1.nudzę się , bo mam braki i nie wszystko rozumiem;
2.nie lubię nauczyciela;
3.chcę zaimponować kolegom;
4.w ten sposób bronię się przed przyznaniem się przed sobą i innymi , że niedużo umiem;
5.ten przedmiot nigdy mnie nie interesował.
6.inne powody - podaj jakie
.........................................................

III. Z czym masz największe problemy?
1.z czytaniem;
2.z pisaniem i ortografią ;
3.z wypracowaniami ;
4.z gramatyką
5.inne – podaj jakie ..........................................

IV. Jaki widzisz sposób na rozwiązanie tych problemów?
1.dodatkowe zajęcia po lub przed lekcjami;
2.pomoc kolegi z innej lub tej samej klasy;
3.częstsze kartkówki, częstsze pytanie;
4.inne propozycje – podaj jakie .............................................................

V. Twoje uwagi i propozycje dotyczące zmian na lekcji j. polskiego:
...............................................................

Przykładowe wnioski przygotowane do pracy ze” szkieletem ryby” :

W ankiecie brało udział x osób z tego XY czasami lub stale stwarza problemy na zajęciach; /X stale/
X osoby , które najbardziej dokuczają podczas zajęć ,nie mają żadnych propozycji dotyczących zmian na lekcji j. polskiego.

Na pyt.; „Jaki widzisz sposób na rozwiązanie problemu?”:
-Y osób wykazało chęć korzystania z dodatkowych zajęć przed lub po lekcjach;
-Z osób potrzebuje pomocy w nauce ze strony kolegów z tej lub innej klasy;
-X osoby proszą o częstsze kartkówki i pytanie;
-pozostałe propozycje dotyczą ukarania winnych, np. stawianie jedynek, wizyta u p. Dyrektor, wydalenie z klasy , itp.

Większość wypowiedzi dotyczących zmian na zajęciach wskazywało na konieczność rygorystycznego karania osób utrudniających prowadzenie lekcji ,przez; stawianie im jedynek za wszelkie braki , wpisywanie uwag, zgłaszanie problemów wychowawcy, stawianie oceny nieodpowiedniej z zachowania , pytanie przeszkadzających. Niektórzy uczniowie chcieliby tez mniej pisać w zeszycie lub na tablicy i proszą o tzw. ”lekcje wolne”, jeden uczeń prosi o udzielenie pomocy tym, którzy nie radzą sobie z materiałem

Wszyscy uczniowie mają problemy z przedmiotem – najczęściej wymieniają takie jego elementy jak: ortografię, pisanie prac, gramatykę.

Jako przyczyny złego zachowania uczniowie podają :
-nudę z powodu braków w wiadomościach utrudniających zrozumienie omawianego zagadnienia./D os/
-brak wiadomości , przeszkadzający w przyswajaniu materiału ( ale nie nuda) /1 os/
-X osoby przyznają , że ten przedmiot nigdy ich nie interesował;
-Y osoby chcą w ten sposób zaimponować kolegom;
-u jednej osoby jest to obrona przed przyznaniem się do braku wiadomości / przed klasą i sobą samym/;
-1 osoba , która uważa , iż zachowuje się wzorowo – obarcza winą za zachowanie klasy i czasem swoje „kolegów , którzy źle się zachowują” i np. rozśmieszają innych ;
-1 osoba, która „na ogół źle się zachowuje”, ulega wpływowi kolegów
-1 osoba skarży się, że lekcje są prowadzone w nudny sposób.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.