X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31953
Przesłano:

Rok 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. Scenariusz Apelu

Scenariusz Apelu

zorganizowanego z okazji Roku Feliksa Nowowiejskiego

w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Miejsce przeprowadzenia apelu:
świetlica szkolna SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Termin: 16 maja 2016 r.

Przygotowanie i prowadzenie:
mgr Monika Dreger
nauczyciel muzyki, rytmiki, rewalidacji i matematyki


Cele ogólne:
przypomnienie informacji o Warmii, krainie historycznej, w której urodził się Feliks Nowowiejski
przybliżenie postaci Feliksa Nowowiejskiego oraz jego dorobku artystycznego
rozbudzanie postaw patriotycznych


Cele operacyjne:
Uczeń z niepełnosprawnością słuchową :
* umie pokazać na mapie, gdzie leży Warmia
* potrafi wymienić miasta leżące na Warmii
* zna fakty z życia kompozytora i jego dorobek artystyczny
* potrafi wymienić ważne utwory muzyczne


Metody pracy:
pokaz
podająca
prezentacja multimedialna
mini konkurs
słowna wspomagana językiem migowym

Formy pracy:
zbiorowa
indywidualna

Środki dydaktyczne:
mapa Polski
tablice informacyjne
etykietki
warmińskie stroje ludowe
prezentacja multimedialna
obrazy i ilustracje
laptop
płyty CD
teledysk nagrany przez Mig Bend – uczniów z SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie


Przebieg Apelu
* przywitanie zebranych uczniów, nauczycieli, zaproszonych
gości
* wysłuchanie na stojąco Roty Marii Konopnickiej do muzyki
Feliksa Nowowiejskiego
* włączenie prezentacji multimedialnej „Rok 2016 Rokiem
Feliksa Nowowiejskiego
równolegle prezentacja na temat życia Feliksa
Nowowiejskiego oraz informacje przedstawiane w formie
etykietek, zdjęć, pokazów, w tym:
- Warmia, kraina historyczna Polski
- Wrota do Warmii w Bałdach
- stroje warmińskie (uczniowie prezentują kobiece i męskie
stroje ludowe)
- miejsce urodzenia Feliksa Nowowiejskiego
7 luty 1877 r w Wartemborku obecnie miasto nazywa się
Barczewo
- nauka w szkole muzycznej Świętej Lipce
- praca w Olsztynie w orkiestrze II Pułku Grenadierów
- praca jako organista w Kościele Świętego Jakuba w Olsztynie
- studia muzyczne w Berlinie i Ratyzbonie
- działalność pedagogiczna w Krakowie i Poznaniu
- Rota – pieśń patriotyczna napisana przez Feliksa
Nowowiejskiego do słów Marii Konopnickiej
- Hymn o Warmio moja miła do słów Marii Paruszewskiej
- tytuły i odznaczenia:
Szambelan Papieski nadany przez Papieża Piusa XI w 1935 r
Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta w 1936 r
Odznaka Honorowa Zjednoczenia Polskich Zespołów
Śpiewaczych i Muzycznych

- nagrody:

^ Nagroda na konkursie kompozytorskim w Londynie w
1898 r
^ dwukrotnie prestiżowa nagroda im. Giaccomo Meyerbeera
za oratorium Powrót syna
marnotrawnego i symfonie H-moll
^ Nagroda Ludwiga van Beethowena ufundowana przez
Ignacego Jana Paderewskiego w 1903 r
^ Nagroda w konkursie kompozytorskim we Lwowie za utwór
Żałobny pochód Kościuszki na Wawel w 1907 r.


- dorobek artystyczny kompozytora

^ utwory wokalne i chóralne
^ utwory organowe i fortepianowe
^ opery
^ pieśni
^ oratoria
^ koncerty
^ poematy symfoniczne
^ marsze

- upamiętnienie im. Feliksa Nowowiejskiego

^ Orkiestra Symfoniczna w Olsztynie
^ Filharmonie Olsztyńską w Olsztynie
^ Akademię Muzyczna w Bydgoszczy
^ Szkoły Muzyczne w Gdańsku, Gnieźnie,
Tucholi, Szczecinie
^ Salon Muzyczny w Barczewie
^ Ulica Feliksa Nowowiejskiego Feliksa
Nowowiejskiego w Poznaniu
^ Ulica Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
^ Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu
^ Tablice Pamiątkowe w Barczewie, Olsztynie, Poznaniu,
*Krakowie

Podsumowanie „Kim był Feliks Nowowiejski - Polak urodzony w Barczewie”
^ kompozytor
^ dyrygent
^ pedagog
^ instrumentalista (grał na wielu instrumentach)
^ organista - wirtuoz
^ organizator życia muzycznego
^ chórmistrz
^ szambelan papieski


Zakończenie:

* Przedstawienie teledysku Mig Bend pt.” O Warmio moja
miła „nagranego przez uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w
Olsztynie.

* Mini konkurs na temat wiedzy wyniesionej z apelu.
4 osoby po 3 pytania) ,

Prowadzący kończy Apel słowami:
Wielcy ludzie nie rodzą się tylko w wielkich miastach. Można urodzić się w małej miejscowości, w niezamożnej rodzinie. Miłość do swojego kraju, rozwijanie swojego talentu nauką i pracą prowadzi do osiągnięcia wielkich sukcesów. Takim przykładem jest Polak, Feliks Nowowiejski.
Dziękuję wszystkim zebranym za udział w apelu.


Uwaga: W Gazecie Olsztyńskiej, dnia 17 maja 2016 r ukazał się krótki artykuł na temat premiery teledysku „O Warmio mija miła” w wykonaniu Mig Bend” z SOSW dla Dzieci Niesłyszących, która odbyła się na Apelu, przygotowanym i prowadzonym przez Panią Monikę Dreger, nauczycielkę SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.