X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31885
Przesłano:
Dział: Języki obce

He can’t have drowned. Wyrażanie przypuszczeń na temat przeszłości. Konspekt lekcji języka angielskiego gimnazjum

KONSPEKT LEKCJI


DATA: 12 maja 2015 r.
KLASA: III gimnazjum
TEMAT: He can’t have drowned. Wyrażanie przypuszczeń na temat przeszłości.
LICZBA UCZNIÓW: 12


CELE:

Cel ogólny:
- uczeń potrafi wyrazić po angielsku wnioski dotyczące przeszłości

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- porządkuje chronologicznie obrazki ilustrujące usłyszany tekst
- poznaje konstrukcje gramatyczne z czasownikami modalnymi służące do wyrażenia wniosków dotyczących przeszłości
- ćwiczy rozumienie ze słuchu
- poznaje słowa i zwroty związane z tematem przestępczości
- ćwiczy wymowę nowego słownictwa
- ćwiczy zastosowanie nowych słów i zwrotów w różnych zadaniach
- tworzy zdania z czasownikami modalnymi dotyczące wniosków z przeszłości


MATERIAŁY:
- podręcznik „UpBeat 4”
- zeszyt ćwiczeń „Upbeat 4”
- płyta CD „UpBeat 4”
- zeszyt przedmiotowy
- nagranie piosenki
- kserokopie z pracą domową


Nowe słownictwo: accuse somebody of, arrest somebody for, charge somebody with, convict somebody of, sentence somebody to/for, suspect somebody of, burglar, steal, crime, prison


PRZEBIEG LEKCJI:
- nauczyciel sprawdza pracę domową
- nauczyciel krótko powtarza z uczniami materiał z poprzedniej lekcji
- nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy i pyta uczniów jaki ma on związek z poprzednim tematem
- nauczyciel wyjaśnia uczniom zastosowanie konstrukcji: must have, can’t have i could/might have i podaje krótką notatkę do zeszytu
- nauczyciel prezentuje uczniom fragment znanej piosenki w języku angielskim, w której występują podane konstrukcje gramatyczne
- uczniowie słuchają nagrania tekstu z podręcznika i porządkują chronologicznie obrazki ilustrujące usłyszany tekst (ćw. 2, str.96, podręcznik)
- uczniowie uzupełniają zdania konstrukcjami: must have, can’t have i might/could have (ćw. 3 str. 80, zeszyt ćwiczeń)
- nauczyciel pyta uczniów o słownictwo związane z przestępstwami, a uczniowie podają swoje pomysły, które nauczyciel uzupełnia, a słowa i zwroty są zapisywane w zeszytach
- uczniowie wstawiają w luki w tekście poznane słowa (ćw. 4 str. 96, podręcznik)
- uczniowie łączą fragmenty rozsypanych zdań zawierających nowe słowa i zwroty (ćw. 1, str. 80, zeszyt ćwiczeń)
- uczniowie rozwiązują zadanie polegające na dobraniu odpowiedniego przyimka do luki w zdaniu (ćw. 2, str. 80, zeszyt ćwiczeń)
- uczniowie tworzą zdania zawierające czasowniki modalne na podstawie wskazówek (ćw. 5 str. 97, podręcznik)
- nauczyciel zadaje i objaśnia pracę domową (ćw. 4, str. 81, zeszyt ćwiczeń i zadanie przygotowane przez nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.