X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31872
Przesłano:

Opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole

Opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole

I Osiągnięcia dydaktyczne.
Uczennica regularnie uczęszcza do szkoły, od 01.09.2013 r. do 25.03.2014 r. opuściła 46 godzin lekcyjnych, które wszystkie zostały usprawiedliwione.
Monika ma trudności w nauce, osiąga słabe wyniki (średnia ocen semestralnych 3,18).
Przedmioty, które Monice sprawiają największe problemy to: język polski, matematyka, przyroda i historia (oceny dopuszczające za I semestr roku szkolnego 2013/2014).
1) Język polski
Uczennica osiąga słabe wyniki z języka polskiego. Ze sprawdzianów i kartkówek otrzymuje najczęściej oceny dopuszczające. Najwięcej trudności sprawia Monice opanowanie większych partii materiału. Nieco lepiej radzi sobie podczas pisania dyktand. Czyta w miarę płynnie ze zrozumieniem.
2) Matematyka
Uczennica ma trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z matematyki, zwłaszcza z geometrii, ułamków. Ma opanowaną tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań z treścią. Często zdarza jej się nie mieć pracy domowej, bo twierdzi, że tego nie rozumie.

Na lekcjach jest mało aktywna, odpowiada wtedy, gdy wywołana jest przez nauczyciela. Monika stara się osiągnąć lepsze wyniki w nauce pracując na miarę swoich możliwości.

II Funkcjonowanie społeczne.
Monika wykazuje wrażliwość w rozumieniu i przestrzeganiu norm funkcjonowania społecznego. Nie sprawia problemów wychowawczych. Jest miłą i grzeczną dziewczynką.
Lubi kontakty z innymi dziećmi, jest przez nich akceptowana. W czasie przerw oraz podczas różnych wycieczek, wyjazdów klasowych nawiązuje prawidłowe relacje społeczne, chociaż z reguły nie jest inicjatorem zabaw.
W stosunku do nauczycieli jest bardzo uprzejma. Szuka kontaktu, chętnie z nimi rozmawia.

III Funkcjonowanie emocjonalne.
U Moniki zauważa się trudności w sferze emocjonalnej. Monika dobrze czuje się w grupie rówieśniczej, lubi przychodzić do szkoły. Jednak w jej zachowaniu można dostrzec nieśmiałość i niepewność. Jest spokojną, cichą, często zamyśloną dziewczynką. Bardzo przejmuje się przeżyciami i problemami innych. Jest bardzo poważna, brakuje jej optymistycznego i „dziecięcego” podejścia do życia.

IV Współpraca rodziny zastępczej ze szkołą.
Pani Teresa ..... współpracuje ze szkołą, jest zaangażowana w edukację Moniki. Chętna do wypracowania wspólnej drogi działania. Zawsze jest obecna na zebraniach wychowawcy z rodzicami oraz wywiadówkach. Z wychowawcą utrzymuje stały kontakt telefoniczny.

Malanów, dn. 25.03.2014 r. .........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.