X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31854
Przesłano:

Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce

1. Podaj datę urodzenia T. Kościuszki ( wystarczy rok )
4 luty 1746 r.
2. Z jakiej rodziny pochodził T. Kościuszko.
Z niezamożnej szlachty.
3. Podaj nazwę szkoły, którą ukończył T. Kościuszko w Warszawie
Szkoła Rycerska zwana również Korpusem Kadetów
4. W jakim kraju T. Kościuszko studiował inżynierię wojskową.
We Francji.
5. W jakim celu przybył po raz pierwszy T. Kościuszko do Ameryki Północnej.
Brał udział w walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki.
6. Do jakiej rangi wojskowej doszedł w Ameryce.
Generał Brygady.
7. W jakim kraju spędził ostatnie lata swego życia?
Szwajcaria – w Solurze.
8. Podaj datę śmierci T. Kościuszki ( wystarczy rok )
15 października 1817 r.
9. Gdzie spoczywają prochy T. Kościuszki?
Na Wawelu
10. Po powrocie z Ameryki Północnej T. Kościuszko osiadł w rodzinnym majątku. Podaj jego nazwę.
Siechnowicze
11. W którym roku wybuchło Powstanie Kościuszkowskie?
1794
12. Jakie odznaczenie otrzymał T. Kościuszko za udział w wojnie polsko – rosyjskiej z 1792 r.
Medal Virtuti Militari
13. Dokąd udał się T. Kościuszko po uwolnieniu go z niewoli rosyjskiej?
Do Ameryki
14. Z jakich powodów T. Kościuszko zasłużył sobie na tytuł bohatera USA?
Był jednym z pierwszych ochotników, którzy walczyli po stronie zwolenników niepodległości USA. Kierował pracami fortyfikacyjnymi np. West Point, przyczynił się do zwycięstwa pod Saratogą.

15. Podaj dokładną datę i miejsce uroczystej przysięgi złożonej przez T. Kościuszkę.
24 marca 1794 r. na Rynku w Krakowie.
16. Jaką funkcję miała spełniać Rada Narodowa w czasie powstania?
Funkcję rządu powstańczego.
17. Podaj datę bitwy pod Racławicami.
4 kwietnia 1794 r.
18. Po drugim pobycie w Ameryce T. Kościuszko wrócił do Europy na wieść o utworzeniu Legionów polskich we Włoszech. Dlaczego nie przyjął ofiarowanego mu przez Napoleona dowództwa i odmówił z nim współpracy?
Nie ufał Napoleonowi. Chciał, aby Napoleon ogłosił deklarację o utworzeniu Polski w granicach przedrozbiorowych.
19. W bitwie pod jaką miejscowością T. Kościuszko został ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej?
Pod Maciejowicami
20. Podaj nazwę zarządzenia wydanego przez Kościuszkę, które m.in. znosiło poddaństwo osobiste chłopów i gwarantowało im nieusuwalność z ziemi oraz zmniejszało pańszczyznę o 25 – 50% na czas powstania.
Uniwersał połaniecki.
21. Podaj datę upadku powstania.
16.XI.1794 r.
22. Jak inaczej określamy słowo powstanie?
Insurekcja
23. Podaj datę bitwy pod Maciejowicami.
10. X. 1794 r
24. Kto został wybrany na naczelnika powstania, po dostaniu się T. Kościuszki do niewoli.
Tomasz Wawrzecki.
25. Wymień 3 przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego.
Eksploatacja gospodarki przez zaborców spowodowała upadek manufaktur, ogłoszono upadek 6 największych banków warszawskich, rosły ceny, wzrastała nienawiść do targowiczan, którzy grabili dorobek narodowy, groźba redukcji wojska i wcielenia żołnierzy do armii carskiej.
26. Podaj imiona i nazwiska 2 działaczy, którzy przebywali na emigracji w Saksonii i tam przygotowywali plan walki zbrojnej w kraju.
Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki.
27. Wyjaśnij pojęcie kosynierzy.
Chłopi uzbrojeni w kosy, walczący w insurekcji kościuszkowskiej.
28. Jakie postanowienia zawierał testament T. Kościuszki
Obdarzył wolnością i ziemią chłopów w swym majątku Siechnowicze. Obdarzył wolnością Murzynów w Ameryce.
29. Jak nazywał się chłop, który odznaczył się męstwem w czasie bitwy pod Racławicami.
Wojciech Bartosz.
30. Jaki tytuł przyjął Kościuszko na czas powstania?
Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.