X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31763
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czas Past Simple - czasowniki regularne i nieregularne. Scenariusz zajęć

1. Data hospitacji:
2. Imię i nazwisko nauczyciela hospitowanego:
3. Przedmiot hospitacji: język angielski
4. Podstawa Programowa:
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych
wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
II
1. Temat lekcji (zajęć): Past Simple – czasowniki regularne i nieregularne.
2. Cele lekcji (zajęć):
poszerzenie wiedzy o czasie przeszłym
podział czasowników na regularne i nieregularne
poznanie pisowni i wymowy czasowników regularnych i nieregularnych
tworzenie zdań twierdzących, pytających i przeczących.
3. Metody pracy:
praca z całą klasą
praca w grupach/parach: głośne powtarzanie, czytanie, wypowiedź ustna
praca samodzielna: uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami
4. Środki dydaktyczne:
rzutnik, laptop
prezentacja multimedialna, tablica poglądowa, karta pracy
podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy
5. Przebieg lekcji (zajęć) w punktach:
I. Faza wstępna:
1. Moment organizacyjno-porządkowy.
2. Warm-up – rozgrzewka językowa – wprowadzenie do tematu, przypomnienie wiadomości o czasie Past Simple z poprzedniej lekcji.
II. Faza właściwa – rozwinięcie: prezentacja multimedialna w programie SMART Notebook z ćwiczeniami gramatycznymi.
Uczniowie z pomocą nauczyciela wykonują poszczególne ćwiczenia wykorzystując wiedzę na temat czasu.
III. Faza końcowa (podsumowanie lekcji):
1. Ćwiczenie utrwalające słownictwo z lekcji.
2. Praca domowa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.