X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31643
Przesłano:
Dział: Języki obce

Simon’s day. Zdania twierdzące w czasie teraźniejszym prostym. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie V Szkoły Podstawowej

Cele zajęć: powtórzenie i uzupełnienie zasad poprawnego użycia czasu Present Simple w zdaniach twierdzących, utrwalenie tych zasad poprzez ćwiczenia, budowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych na temat regularnie wykonywanych czynności

Metody: metoda reagowania ciałem (TPR), metoda komunikacyjna, metoda problemowa, metody ćwiczebne, metody aktywizujące: techniki teatralne, gry i zabawy językowe, wykorzystanie multimediów

Formy pracy: praca w całej grupie, indywidualna, w parach

Środki dydaktyczne: podręcznik „Discover English 1”, zeszyt ćwiczeń, nagrania do podręcznika (mp3), zeszyt, tablica, komputer, tablica interaktywna, Internet, blog http://42english.blogspot.com/


I. Rozgrzewka, powtórzenie, prezentacja celu i tematu 10 min (10:45-10:55)
• rozgrzewka językowa (zabawa „Simon says” w połączeniu z nazwami codziennych czynności)
• sprawdzenie obecności, zapisanie daty na tablicy
• podanie celu lekcji (cel dla ucznia: przypomnę sobie z klasy IV, co zmienia się w 3 osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple, poznam zasady dodawania końcówek –s lub -es, będę budować poprawne zdania
• podanie tematu: Simon ‘s day.
• sprawdzenie i korekta pracy domowej (zeszyt ćwiczeń)
• powtórzenie słownictwa z ostatnich lekcji (blog: http://42english.blogspot.com/p/klasa-5.html)

II. Faza główna 30 min (10:55- 11:25)
• Nauczyciel szkicuje postać Simona i kilka prostych obrazków na tablicy (get up, finish school, study, have a shower) – ochotnik układa zdania, które mówi Simon, np. „I get up at 7 a.m.”. Nauczyciel zapisuje zdania na tablicy, a następnie pyta klasę, kto opowie o Simonie i jaka jest zasada w 3 osobie liczby pojedynczej.
• Uczniowie odczytują zdania z tabeli na stronie 41, a nauczyciel zapisuje na tablicy zasady dodawania końcówek –s lub -es. Uczniowie opisują dzień Simona w zeszycie przekształcając zdania z tablicy.
• Analiza osób z ćw.4 w odniesieniu do zaimków z tabeli i wykonanie zadania
• Zwrócenie uwagi na szczególny czasownik „have” w odniesieniu do posiłków.
• Ćwiczenie 5 – jakich form uczniowie się spodziewają? Nauczyciel odtwarza nagranie, uczniowie wpisują brakujące wyrazy, następnie ochotnik odczytuje uzupełniony tekst.
• Nauczyciel rysuje tarczę zegara i gestami pokazuje czynność. Uczniowie odgaduję zaszyfrowaną wiadomość. Następnie uczniowie podobnie ćwiczą w parach.
• Nauczyciel odtwarza nagranie do ćw.7, uczniowie uzupełniają brakujące wyrazów w rymowance, następnie ją recytują na różne sposoby.
• Zadania na stronie http://42english.blogspot.com/ lub https://instaling.pl/

III. Podsumowanie lekcji 5 min (12:50- 12:55)
• zadanie i wyjaśnienie pracy domowej: zeszyt ćwiczeń str.33 ćw.6 -10
• nauczyciel nagradza plusami najbardziej aktywnych uczniów, samoocena

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.