X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31641
Przesłano:

Bo cały świat jest pełen śladów Boga. Scenariusz katechezy

1.Cele operacyjne :
- uczeń zna teksty z Pisma Świętego, które mówią o pięknie przyrody 
- uczeń rozumie, że dla Boga każde stworzenie ma wartość
- uczeń widzi w pięknie świata: piękno i dobroć Boga 

 2. Środki dydaktyczne :
- fragmenty Pisma Świętego (Rdz, Ps),
- teksty pieśni ze śpiewnika
- kredki, kartki

3. Przebieg katechezy:
1. Modlitwa 
2. Nauczyciel stawia pytanie : „Co Pismo Święte mówi nam o dziełach przyrody?” 
( Odpowiedzi uczniowie poszukują we fragmentach Pisma Świętego)
3. Praca w grupach (Rozdanie fragmentów perykop biblijnych Ps 104, Rdz1,).
4. Nauka piosenki,, Bo cały świat jest pełen śladów Boga".( śpiewnik)
5. Przedstawienie piękna tego świata ( rozdanie kartek i kredek dla każdego ucznia)
6. Podsumowanie wypowiedzi uczniów :
Autorzy Pisma Świętego ukazują, że wszystko, co jest, pochodzi od Boga. Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i piękne. Bóg opiekuje się swoim dziełem. Dla Niego każda rzecz stworzona ma wartość sama w sobie. Bóg chciał każdego ze swoich dzieł, tak jak chciał człowieka. Skoro świat jest tak dobry i piękny, jak piękny i dobry musi być Bóg ich stwórca.
7. Świat swoim istnieniem chwali Boga. Jak my możemy to czynić?
(Wypowiedzi uczniów )
8 . Modlitwa.
oprac. K. Czwołek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.