X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3164
Przesłano:

Moje dziecko a papierosy - scenariusz wywiadówki profilaktycznej

Cele:
Poszerzenie wiedzy o skutkach palenia papierosów, w szczególności u młodzieży,
Rozwijanie umiejętności wychowawczych pomagających wspierać dzieci w dbaniu o swoje zdrowie, w podejmowaniu decyzji o niepaleniu papierosów, wprowadzać zmiany w postępowaniu dzieci.

Adresaci: rodzice uczniów szkoły podstawowej (kl. V, VI), gimnazjum

Miejsce i czas realizacji: spotkania odbywają się po zrealizowaniu programu profilaktycznego z uczniami danej klasy i są ważną częścią szeroko rozumianych działań profilaktycznych, czas spotkania 135 minut. 3 x 45 minut.

Przebieg:

I. Powitanie, przedstawienie się prowadzącego, informacja o temacie i celu spotkania oraz o realizacji programu profilaktycznego z ich dziećmi w klasie. 10 min.

II. Czy mój syn, moja córka pali papierosy? (przeprowadzenie mini ankiety, dyskusja).25 min

Ankieta

1.Czy Twój syn, córka według Ciebie:
a.nigdy nie palił (ła) papierosów,
b.próbował (ła) jak smakują,
c.pali od czasu, do czasu,
d.pali regularnie.

2.Jeżeli Twój syn, córka pali papierosy:
a.robi to w ukryciu, poza domem,
b.pali na terenie domu,
c.ma świadomość tego, że Ty wiesz o tym, że pali.

1.Przeprowadzenie ankiety:
Prowadzący wyświetla (foliogram) z wcześniej przygotowanymi pytaniami. Uczestnicy na 2 karteczkach wpisują odpowiedzi na pytania (na jednej kartce odpowiedź na jedno pytanie). Po zebraniu kartek 4 wybrane osoby obliczają wyniki i prezentują je grupie. Prowadzący zapisuje wyniki na tablicy.

2.Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wcześniej wśród uczniów danej klasy.
Prezentacja może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu zgody uczniów.(wzór ankiety dla uczniów w załączeniu)

3.Omówienie, dzielenie się refleksjami, dyskusja:
czy spodziewaliście się Państwo takich wyników,
czy jesteście zaskoczeni,
wypowiedzi na temat papierosów w życiu młodego człowieka.

III. Dlaczego młodzi ludzie palą papierosy? 25 min.

1. ustalenie listy przyczyn, “burza mózgów”, prowadzący zapisuje wymienione przyczyny,

2. prezentacja przez uczniów (grupę chętnych), po wcześniejszym uzyskaniu zgody zespołu klasowego opracowanych przez uczniów plakatów: Dlaczego niektórzy młodzi ludzie palą papierosy?, Dlaczego młodzi ludzie nie palą papierosów?, (może zaprezentować te plakaty prowadzący bez udziału uczniów),

2.indywidualne świadectwa uczniów, dlaczego nie palę papierosów,(podobnie jak w w poprzednim punkcie może je zaprezentować prowadzący)

3. krotka dyskusja, wymiana poglądów (w tej części mogą brać udział również uczniowie)

IV. Co warto wiedzieć o papierosach? Mini wykład (foliogramy) 15 min.
- palenie tytoniu niszczy zdrowie,
- dlaczego dzieci i młodzież szybciej się uzależniają,
- czy można rzucić palenie.

V. Jak wspierać swoje dzieci, aby nie paliły? 45 min.

1.praca w grupach – najpierw uczestnicy piszą na paskach papieru swoje pomysły, propozycje. W oparciu o indywidualne wypowiedzi grupy przygotowują propozycje na plakatach,
2.sesja plakatowa – poszczególne grupy prezentują wyniki,
3.omówienie ćwiczenia, wypowiedzi uczestników,
4.prowadzący prezentuje foliogram “Jak postępować, gdy dziecko pali papierosy’. Wypowiedzi uczestników na ten temat. Uczestnicy otrzymują powielone wskazówki (w załączeniu).

VI. Zakończenie 15 min.
Wypowiedzi uczestników na temat spotkania.
Rundka: “Wychodzę stąd.......”


Kwestionariusz ankiety dla uczniów

1.Czy uważasz, że palenie papierosów jest szkodliwe?

a/ tak
b/ nie
c/ nie wiem

2.Czy palisz papierosy?

a/ nigdy nie paliłem /am/
b/ próbowałem /am/ jak smakuje
c/ palę od czasu do czasu
d/ palę nagminnie (podaj ile papierosów wypalasz dziennie)
e/ rzuciłem /am/ palenie

3.Kto w Twoim domu pali papierosy?

a/ nikt
b/ jedna osoba
c/ kilka osób
d/ wszyscy

4.Czy chciałbyś /chciałabyś/ palić papierosy, gdy będziesz dorosły /a/?

a/ tak
b/ nie
c/ nie wiem

5.Czy zastanawiasz się nad decyzją:

a/ nigdy nie będę palić
b/ postaram się rzucić palenie
c/ w środowisku rówieśników będę promował /a/ modę na niepalenie
d/ jeżeli rodzice palą będę przekonywać o rzuceniu przez nich palenia.
Wskazówki dla rodziców

Jak rozmawiać z dziećmi?

I.Rozpoznaj - zdiagnozuj sytuację:


1.Jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko pali papierosy;

rozpocznij rozmowę od powiedzenia o swoich podejrzeniach. Zapewnij równocześnie, że nie chcesz go karać, chcesz poznać prawdę, ponieważ je kochasz i się niepokoisz,

ustalcie fakty dotyczące palenia przez Twoje dziecko, miedzy innymi jak często pali, skąd ma na to pieniądze, z kim i gdzie najczęściej pali.

2.W trakcie rozmowy przestrzegaj zasad:

nie podnoś głosu, nie używaj lekceważących lub obraźliwych słów i wyzwisk,

nie strasz karami,

powstrzymaj się z oceną i krytyką postępowania dziecka’

nie stwarzaj takiej sytuacji, aby dziecko czuło się jak na przesłuchaniu.

3.Postaraj się, aby w rozmowie uczestniczył współmałżonek.

Jeżeli nie nawiążesz bliskiego kontaktu z dzieckiem nie masz szans na porozumienie i zmianę jego postępowania.


II.Przyjęcie ustaleń:

1.Ustalcie zasady, jakie obowiązują w Waszej rodzinie w związku z paleniem papierosów.

2.Jeżeli na decyzję Twojego dziecka o paleniu papierosów mają wpływ sytuacje zewnętrzne, wpływ innych osób, ustalcie jak się zabezpieczyć przed tymi sytuacjami, wpływami,

3.Powiedz jasno, jakie przywileje i przyjemności będą dziecku odebrane, jeżeli będzie nadal paliło, jaki będzie sposób kontrolowania tego, czy dziecko wywiązuje się z umowy i jaki będzie tryb przywracania utraconych przywilejów, co będzie się działo w razie złamania warunków umowy.


III.Sprawdzaj i udzielaj wsparcia:

1.Ustal wspólnie z dzieckiem, jak będziecie to sprawdzać:

pamiętaj kontrolowanie nie jest przyjemne dla obydwu stron,
wymaga konsekwencji, taktu, zdecydowania, delikatności,
nie rezygnuj ze sprawdzania zbyt wcześnie.

2.Sprawdzaj, czy dziecko potrzebuje w jakiejś sprawie Twojej pomocy ( np. nie umie odmówić, gdy rówieśnicy naciskają),

3.Wyrażaj swoją życzliwość, gotowość wsparcia;
Przekazuj dziecku często informacje: “Ciągle tak samo mi na Tobie zależy”, “Jesteś dla mnie cały czas najważniejszy”.

Pamiętaj, że Twoje oddziaływania są ściśle związane z całością Waszych kontaktów i życiem w rodzinie.
Jeżeli sam palisz, to w strategii wychowawczej musisz to uwzględnić i przekazać jasny komunikat, dlaczego to robisz, jaki jest to dla Ciebie problem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.