X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31604
Przesłano:
Dział: Wywiad

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami.

Drodzy rodzice!
Poniższy kwestionariusz wywiadu ma pomóc mi w pracy dydaktyczno- wychowawczej z Waszymi dziećmi, jak również ułatwić kontakty na linii rodzic- wychowawca- uczeń, poznać Państwa sukcesy i problemy wychowawcze oraz oczekiwania względem szkoły, do której uczęszcza Państwa dziecko. Wierzę, że zebrany materiał pozwoli na dokonanie uogólnień, które przyczynią się do owocnej współpracy szkoły z domem rodzinnym, dla dobra naszych dzieci.
Proszę o szczere odpowiedzi.

Imię i nazwisko dziecka ........................................

I SKŁAD I STATUS RODZINY
1. Skład rodzinny:
Liczba osób dorosłych (od 18 r.ż.)........................................
Liczba dzieci........................................
Czy mieszkają z Wami dziadkowie: tak / nie

2. Miejsce dziecka wśród rodzeństwa ( właściwe podkreślić)
a. najstarsze b. średnie c. najmłodsze d. jedynak
3. Struktura rodziny (właściwe otoczyć kołem)
a. pełna
b. niepełna (samotna matka, samotny ojciec – rozwód, separacja, śmierć jednego
z małżonków)
c. zrekonstruowana (kolejne małżeństwo, rodzeństwo przyrodnie)
d. zastępcza ( rodzice nie są naturalni, są prawnymi opiekunami dziecka)

4. Wykształcenie rodziców (właściwe podkreślić):
a. Matka : podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe
b. Ojciec: podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe

5. Czy posiadają Państwo stała pracę? (właściwe otoczyć kołem)
a. Oboje posiadamy stałą pracę
b. Jedno z nas posiada stałą pracę
c. Żadne z nas nie ma stałej pracy

6. Czy sytuacja materialna rodziny jest? (właściwe otoczyć kołem)
a. bardzo dobra
b. dobra
c. niezadowalająca, ale radzimy sobie
d. zła

7. Czy korzystają państwo z pomocy materialnej świadczonej przez różne instytucje?
a. tak, otrzymujemy pomoc z........................................
b. nie

II WARUNKI DZIECKA DO NAUKI

1. Gdzie Państwo mieszkacie?
a. w bloku
b. w domu jednorodzinnym

2. Czy dziecko ma dobre warunki do „odrabiania lekcji” (oddzielny pokój, dzieli pokój z rodzeństwem, ma swój kącik nauki, biurko, prawidłowe oświetlenie, ciszę i spokój)? (właściwe podkreślić lub wypisać własne)........................................
3. Czy dziecko posiada w domu poniższe pomoce naukowe (właściwe podkreślić):
a. przybory szkolne
b. komputer
c. bajki, filmy edukacyjne
d. książki dostosowane do jego wieku
e. encyklopedie, atlasy, słowniki
f. inne (podać jakie)........................................
4. Ile czasu dziennie dziecko przeznacza różnego rodzaju aktywności:
a. „naukę” (nie licząc czasu spędzanego w szkole)........................................
b. oglądanie telewizji........................................
c. komputer........................................
d. swobodną zabawę........................................
e. pobyt na powietrzu........................................
5. Jak dziecko spędza czas wolny? (właściwe otoczyć kołem lub wypisać)
a. ogląda programy telewizyjne
b. ogląda , czyta lub ktoś mu czyta książki
c. bawi się samo lub z koleżankami i kolegami
d. gra na komputerze
e. aktywnie wypoczywa z rodziną, np.: sport
f. inne, jakie?........................................

III ATMOSFERA W DOMU, INFORMACJE O DZIECKU
1. Pożycie rodziców, opiekunów jest (właściwe podkreślić):
a. raczej zgodne, panuje miła, rodzinna atmosfera
b. różnie, czasem zgodne, czasem konflikty
c. raczej niezgodnie, w domu często są konflikty
2. Jak układają się Państwa relacje z dzieckiem? (właściwe otoczyć kołem lub dopisać)
a. mam bardzo dobry kontakt z dzieckiem
b. w zasadzie rozumiemy się dobrze
c. relacje są poprawne
d. raczej złe
e. inne (wypisać własne)........................................

3. Z którym członkiem rodziny dziecko jest najbardziej związane uczuciowo i dlaczego?
........................................

3. Ile czasu poświęca mama/tata dziennie dziecku? (wspólne spędzanie czasu: zabawa, spacer, rozmowa, itp., )
Co wtedy najczęściej robicie?........................................
........................................
........................................
5. Czy dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola (jeśli tak to ile lat?):....................................
6. Jakie są ulubione zajęcia, zabawy dziecka?
........................................
7. Państwa spostrzeżenia dotyczące zainteresowań, zdolności lub trudności dziecka:........................................
........................................
........................................
8. Czy dziecko radzi sobie z ubieraniem się (suwak, guziki, sznurowadła)? Jeśli nie, to co sprawia mu trudność?........................................
9. Czy umie samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne?........................................

10. Czy występują u dziecka schorzenia mogące ograniczać jego aktywność, np. wada słuchu, wzroku,
przebyte poważne choroby, choroba lokomocyjna, alergie? Jeśli tak, to jakie?........................................
........................................

11. Czy dziecko ma obowiązki, jeżeli tak to jakie? (wypisać rodzaj wykonywanych czynności)
a. obowiązki stałe:........................................
b. obowiązki doraźne:........................................
c. nie ma żadnych obowiązków
12. Zalety mojego dziecka to:........................................
........................................

13. Wady mojego dziecka to:........................................
........................................
14. Jakie zachowania u dziecka obserwują Państwo najczęściej? (właściwe otoczyć kołem lub wypisać inne)
a. jest miłe i kulturalne
b. jest otwarte na ludzi
c. złości się z byle powodu
d. wybucha gniewem
e. zamyka się w sobie
f. inne zachowania ........................................15. Czy w Państwa domu obowiązują jakieś zasady (normy), których wszyscy przestrzegają?
a. tak (jakie)........................................
b. nie
16. Czy stosują Państwo kary?
a. tak, jakie:........................................
b. nie, dlaczego:........................................

17. Czy stosują Państwo nagrody?:
a. tak, jakie:........................................
b. nie, dlaczego:........................................

Jakie zachowania dziecka są dla Państwa trudne, nie do zaakceptowania?
........................................

19. Co jest najważniejszą wartością w życiu waszej rodziny? (spośród wymienionych wartości proszę wybrać 5 najbardziej przez Państwa cenionych i uszeregować je w kolejności od najważniejszej lub wypisać własne)
zdrowie, miłość, tolerancja, prawda, podróże, uczciwość, poczucie godności, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, religia, kariera, umiejętność rozwiązywania problemów, wspólne spędzanie czasu, wrażliwość na piękno i sztukę, wykształcenie, pieniądze, sport, patriotyzm, inne:........................................
1........................................
2........................................
3........................................
4........................................
5........................................

20. W przypadku kłopotów wychowawczych z dzieckiem, do kogo zwróciliby się Państwo po pomoc?:
a. do wychowawcy
b. do innego nauczyciela
c. do pedagoga szkolnego
d. do psychologa
e. do dyrektora
f. do innych osób (jakich):........................................

21. Inne uwagi lub informacje o dziecku:
........................................
........................................
........................................
Dziękuję za udzielenie odpowiedzi

Opracowanie: mgr Katarzyna Jachacy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.