X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31602
Przesłano:
Dział: Świetlica

Sprawozdanie z działalności świetlicy

Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej I semestr roku szkolnego 2015/2016

Opieką wychowawczą w świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 zostali objęci uczniowie dojeżdżający i dowożeni do szkoły, jak również i inni uczniowie w związku z reorganizacją zajęć zgodnie z zarządzeniami dyrektora szkoły.
Dowozy i odwozy uczniów do i ze szkoły przebiegały bez większych zakłóceń, zgodnie z rozkładem jazdy autobusów, które dostosowane były do planu zajęć uczniów.
W autobusach zapewniona jest opieka nauczycieli.
Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej, która zapewnia im gorący posiłek w postaci zup, bądź drugiego dania. Opieka społeczna przy UGiM w Drzewicy opłaca zupy uczniom potrzebującym pomocy. Podczas spożywania posiłków zwracana jest uwaga na kulturę zachowania przy stole.
Podjęte przez wychowawców świetlicy działania ukierunkowane zostały na rozwój zainteresowań wychowanków i zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych.
W świetlicy szkolnej organizowane były zajęcia o profilu plastycznym, kulturowym, technicznym, sportowym, artystycznym i opiekuńczo – wychowawczym, na których chętne osoby mogły rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Wiele czasu poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci. Zaistniałe problemy wychowawcze były na bieżąco rozwiązywane w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcami poszczególnych klas.
Ze świetlicy korzystali uczniowie:
• podczas lekcji zastępczych
• oraz oczekujący na rozpoczęcie lekcji lub zajęcia dodatkowe,
• uczniowie oczekujący na odjazd autobusów szkolnych,
• oraz zamiennie grupy chłopców lub dziewcząt podczas zajęć wychowania do życia w rodzinie

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtują u wychowanków umiejętność spostrzegania, kształcą pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażają zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijają zdolności do twórczego wysiłku.
Szczególną uwagę zwracają na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbają o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywani sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami . Starają się uczyć gimnazjalistów oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Przyzwyczajają do porządku i troski o wspólne mienie.

Sala świetlicy wyposażona jest w wiele ciekawych gier edukacyjnych i logicznych (zakupiono 15 nowych gier towarzyskich), telewizor, komputer z możliwością korzystania z Internetu.
Uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami.
W ciągu całego półrocza nauczyciele pracujący w świetlicy pomagali uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych.
Dbano o kulturę zachowania i słowa, eliminowano wszelkie objawy agresji.

Dzieci chętnie tworzyły liczne gazetki ścienne:
• Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
• Światowy Dzień Drzewa
• Dzień Edukacji Narodowej
• Narodowe Święto Niepodległości
• Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia
• Zimowe pejzaże
• Drzewica dawniej i dziś
W wolnym czasie uczniowie oglądali programy telewizyjne, słuchali muzyki, brali udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, w zajęciach w bibliotece szkolnej
Świetlica szkolna aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, włączając się w przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych:
• Rajd rowerowy – „Wyprawa- Poprawa”
• Dzień Drzewa
• Święto Odzyskania Niepodległości „Barwy mojej ojczyzny”
• Dyskoteki szkolne z okazji Dnia Chłopaka, Andrzejek

Świetlica szkolna we współpracy z pedagogiem bierze udział w ogólnopolskiej akcji
„ Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”, w związku z czym ogłoszony został konkurs „Wy-komiksuj się z dopalaczy”. Przeprowadzono spotkania dla młodzieży z przedstawicielem Policji, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie oglądali film edukacyjny o szkodliwości zażywania dopalaczy przygotowany przez Sanepid.
Świetlica realizuje razem z pedagogiem program preorientacji zawodowej. Zorganizowano spotkanie dla młodzieży z przedstawicielką Powiatowego Urzędu Pracy, konsultacje z przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Wychowawcy świetlicy organizowali i brali udział jako opiekunowie w wycieczkach szkolnych. Kadra wychowawców uczestniczyła w konferencjach, kursach, szkoleniach, spotkaniach metodycznych, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Świetlica współpracuje z pedagogiem szkolnym, biblioteką szkolną, wychowawcami klas, oraz nauczycielami gimnazjum.
Nauczyciele świetlicy pełnią dyżury podczas dowozów na placu szkolnym i w czasie przerw obiadowych w stołówce.
Wychowawcy dokładają wszelkich starań, aby uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej wyrośli na porządnych , odpowiedzialnych ludzi. Zdajemy sobie sprawę, że dokładanie małych cegiełek wpłynie na kształtowanie właściwych postaw, rozwój osobowości i przyswojenie przez uczniów wiedzy. Mamy nadzieję, że nasze wzajemne działania w procesie wychowawczo- edukacyjnym przyniosą w przyszłości zamierzony cel.

Katarzyna Czarnecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.