X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31569
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego i informatyki

Do przeprowadzenia lekcji wymagana jest znajomość programu Make Beliefs Comix (www.makebeliefscomix.com). Program jest bardzo prosty w obsłudze i samemu można się go nauczyć.

Scenariusz lekcji języka angielskiego i informatyki

Subject: School – making dialogues.
Czas trwania lekcji: 45 min.

Cele lekcji:
Cel ogólny:
- powtórzenie wiadomości z zakresu słownictwa dotyczącego szkoły
- rozwijanie sprawności mówienia i pisania w języku obcym
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
- przygotowanie do matury ustnej z języka angielskiego
- posługiwanie się programem MAKE BELIEFS COMIX
Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi tworzyć, zapisywać i formatować komiks w programie online
- uczeń zna słownictwo z zakresu tematycznego dotyczącego szkoły
- uczeń potrafi zastosować zwroty w języku angielskim w sytuacji formalnej i nieformalnej
- uczeń potrafi stworzyć krótki dialog w języku angielskim wykorzystując do tego program komputerowy
- uczeń ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu
- uczeń rozwija umiejętność mówienia w języku angielskim w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej
- uczeń potrafi pracować w parach
Forma pracy:
- praca w parach

Metody pracy:
- CALL – computer assisted language learning (uczenie się ze wspomaganiem komputera)
- metoda praktycznego działania
- pokaz i obserwacja
- wykład

Środki dydaktyczne:
- tematy do przygotowania dialogu
- zestaw komputerowy z dostępem do Internetu
- program komputerowy MAKE BELIEFS COMIX
- burza mózgów


Przebieg lekcji:
1. Faza wstępna(5min):

- powitanie
- sprawdzenie obecności
- zapisanie tematu na tablicy
- przedstawienie celów lekcji

2. Faza realizacyjna(35min):

Omówienie dialogu (5min)
-podział uczniów w pary
-przypomnienie słownictwa i wyrażeń potrzebnych do dialogu
-omówienie zadania, zwrócenie uwagi na kryteria oceny (treść, bogactwo, poprawność, wymowa)
-rozdanie dialogów do przygotowania

Przygotowanie dialogu w parach. (5 min)

Omówienie programu MAKE BELIEFS COMIX (15 min)
-nazwa komiksu i autor
-wybór tła
-wybór postaci i ich emocji
-skalowanie, przemieszczanie, obrót i kasowanie postaci
-wybór rekwizytów
-dobieranie baloników z tekstem
-ścieżki tekstowe
-tworzenie dialogu

Uczniowie przygotowują dialogi z wykorzystaniem programu Make Beliefs Comix.
Prezentacja dialogów poszczególnych par oraz powtórzenie słownictwa w trakcie słuchania.(10 min)

3. Faza podsumowująca(5min):

-zapisanie dialogów oraz wysłanie ich pocztą mailową do nauczyciela do oceny
-ocena koleżeńska prac innych uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.