X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31522
Przesłano:

Zdrowa kanapka - konspekt zajęć w internacie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

KONSPEKT ZAJĘĆ W INTERNACIE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

TEMAT: ZDROWA KANAPKA

Czas trwania zajęć: około 1,5 godziny
Grupa: ok.4 osób (kółko kulinarne)
Cele:
Poznawcze:
-poznawanie symboli makatonu
-dopasowywanie symbolu do odpowiedniego obrazka i okazu naturalnego i do napisu
-zapoznanie i analiza tekstu wiersza
Kształcące:
-rozwijane mowy czynnej i biernej poprzez swobodne wypowiedzi i słuchanie poleceń wychowawcy
-kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru
-doskonalenie sprawności manualnej
-doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
Wychowawcze:
-wdrażanie do zaradności i umiejętności radzenia sobie w życiu dorosłym
-wdrażanie do umiejętności współpracy w grupie
-rozwijanie kultury słowa i zachowania
-wdrażanie do zachowania estetyki i ładu w miejscu pracy
-wdrażanie do przestrzegania zasad BHP
Rewalidacyjne:
-wydłużenie czasu koncentracji uwagi
-ćwiczenia analizy i syntezy poprzez koncentrację wzrokowo-słuchowo-ruchową
-doskonalenie logicznego myślenia
Metody:
Słowne: pogadanka, rozmowa kierowana, analiza słuchowa krótkiego tekstu wiersza
Oglądowe: pokaz, obserwacja, prezentacja
Czynne: wykonywanie zadań odpowiednich dla poszczególnych osób, zajęcia praktycznego działania

Formy:
-zajęcia poza lekcyjne w internacie
-zbiorowe zindywidualizowane

Pomoce dydaktyczne:
-plansze z piramidami zdrowego żywienia dobieranki obrazkowe do nich, symbole makatonu , naturalne okazy (do zrobienia kanapek).


Przebieg zajęć:

I. Zajęcia wstępne:
-powitanie wszystkich uczestników (zajęcie właściwych miejsc przy stoliku),
-zapoznanie z tematem zajęć.
II. Pogadanka wprowadzająca:
-pokazanie kanapki zrobionej i prawidłowa wymowa pokazanie gestu makatonu,
-analiza zrobionej kanapki dochodzą kolejne gesty (sałata i mięso),
-odnalezienie odpowiedniego obrazka .
III. Praca poznawcza:
-praca z piramidami żywienia (pomoc wychowawcy),
- wspomaganie symboli makatonu gestem i słowem,
-dopasowanie właściwej nazwy do symbolu.
IV.Ekspresja:
-wykonywanie kanapek według sugestii wychowawcy (pomoc w gestach i wspomaganie się symbolem),
-wspólny poczęstunek.
V. Zajęcia końcowe
-podsumowanie zajęć,
- sprzątanie stanowisk pracy,
-zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.