X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31412
Przesłano:
Dział: Świetlica

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej

Błaszkiewicz Monika gr. I
(nazwisko i imię opiekunów świetlicy)

Informacje ogólne o organizacji i funkcjonowaniu świetlicy:

W szkole podstawowej świetlica kl. I-III podzielona jest na dwie grupy. Łącznie na zajęcia świetlicowe uczęszcza 41 uczniów.
Praca w świetlicy w II semestrze przebiegała planowo i systematycznie, zgodnie z wytyczonym planem pracy dydaktyczno – wychowawczym, który zatwierdzony został na początku roku szkolnego przez dyrektora szkoły. Realizowano zajęcia umysłowe, rozszerzające i rozwijające wiedzę uczniów, plastyczno – techniczne, muzyczne, gry i zabawy dydaktyczne, rekreacyjno – ruchowe itp. Tematyka zajęć opracowana była w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego. Zrealizowano wszystkie zaplanowane treści zajęć:
• Rozwijamy nasze hobby
• Kobietki małe i duże
• Przedwiośnie
• Witaj wiosno!
• Dbamy o nasze zdrowie
• Bawimy się wesoło w naszej gromadzie
• Wielkanocne niespodzianki
• W krainie uśmiechu
• Książka moim przyjacielem
• Grzeczność na co dzień
• Dla mamy wszystkie kwiaty
• Przyjaźń dzieci z całego świata
• Sposoby podróżowania
• Czas na wakacje!

Ponadto w świetlicy organizowane były pogadanki na temat kultury zachowania, dotyczące bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły, podczas zabaw na boisku szkolnym i placu przedszkolnym, w trakcie wypoczynku wakacyjnego oraz dotyczące utrzymania porządku w świetlicy. Często były też prowadzone rozmowy na temat kultury osobistej, zasad korzystania z toalet szkolnych oraz ogólnych zasad dbania o szkołę.
Podejmowano także działania celem eliminacji negatywnych zachowań. Współpracowano z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.
Przez cały rok szkolny wdrażano uczniów do przestrzegania regulaminu świetlicy i ujętych w nim zasad.
Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie osobowości dziecka, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, problemami, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania oraz wyrażania swoich potrzeb, uczuć itp.
Oprócz programowych zajęć świetlicowych uczniowie mieli również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystali z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Wśród różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci były zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym oraz zabawy muzyczno – ruchowe, dlatego poświęcano im w świetlicy dużo czasu.
Prace uczniów eksponowane były na tablicy ściennej, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy brali czynny udział w zajęciach plastycznych. Prace były regularnie zmieniane w zależności od pory roku i zbliżającego się święta.
W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwiała uczniom odrabianie lekcji i pomoc w nauce uczniom słabszym.
Poza typowymi zajęciami świetlicowymi były również prowadzone zajęcia biblioteczno – komputerowe Zajęcia miały na celu podniesienie kultury czytelniczej oraz przygotowanie uczniów do świadomego i prawidłowego korzystania z komputerów i technologii informacyjnej.

Kontakty i współpraca z rodzicami dzieci świetlicowych:
Kontakty z rodzicami miały charakter rozmów indywidualnych. Rodzice byli informowani o problemach w zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych niepokojących sygnałach, jak również o pozytywnych zachowaniach lub postępach i poprawie w zachowaniu dziecka.


Wnioski do pracy w przyszłym roku szkolnym:
• Dbać o dekorację i wystrój świetlicy.
• Zwrócić rodzicom szczególną uwagę na to, by wychowawca świetlicy poinformowany był pisemnie o każdej zmianie sposobu odbioru dziecka ze świetlicy oraz o wszystkich osobach, które dziecko odbierają.
• Zwrócić rodzicom uwagę, że dzieci nie zapisane do świetlicy powinny być odbierane ze szkoły bezpośrednio po zajęciach edukacyjnych, a każda sporadyczna, wynikająca z sytuacji losowych obecność dziecka w świetlicy powinna być poprzedzona pisemną informacją.

Monika Błaszkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.