X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31405
Przesłano:

Dzień samorządności wychownków. Scenariusz przedsięwzięcia

SCENARIUSZ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Temat: Dzień samorządności wychowanków

Czas przewidziany na realizację zajęć wprowadzających: „Dzień samorządności wychowanków” poprzedzony jest 45 minutowymi zajęciami we wspólnym kręgu.

Cel główny: Propagowanie samorządności wychowanków poprzez współorganizację zajęć, zabaw, spacerów i innych atrakcji.

Cele szczegółowe (operacyjne):

Uczeń zna i rozumie:
• rozumie ma czym polega „Dzień samorządności wychowanków”;
• zna plan dnia, którego jest współautorem.

Uczeń potrafi:
• potrafi wyjaśnić czym jest samorząd, samorządność;
• potrafi stworzyć atrakcyjny i możliwy do realizacji plan dnia.

Cel wychowawczy:
• integracja grupy rówieśniczej;
• kształtowanie postaw współodpowiedzialności współdziałania (opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi).

Metody realizacji:
• słowna;
• praktycznego działania;
• pokaz.

Formy realizacji:
• indywidualna;
• grupowa.

Środki dydaktyczne:
• pisaki;
• arkusz papieru/brystol.


Przebieg spotkania:

1. Powitanie podopiecznych, zaproszenie do wspólnego kręgu. Wprowadzenie do tematu zajęć – prowadzący zadaje podopiecznym pytanie: Czym jest samorząd? Co nazywamy samorządnością? Podopieczni swobodnie odpowiadają na pytania. W ten sposób nauczyciel zmierza do przedstawienia temat i głównego celu spotkania.
2. Prowadzący zadaje podopiecznym pytanie: Czy chcielibyście mieć wpływ na plan jutrzejszego dnia? Co moglibyśmy zaplanować, aby był on niezwykły, wyjątkowy? Podopieczni swobodnie wypowiadają się. Prowadzący prosi, aby wybrane z grupy osoby zapisywały pomysły zabaw, zajęć i spacerów, by żaden pomysł nie umknął. Powstaje swojego rodzaju mapa pomysłów, która powinna być dziełem całej grupy, a nie tylko jej przedstawicieli.
3. Prowadzący prosi, by dzieci z „mapy pomysłów” wybrały te, które mają szanse znaleźć się w jutrzejszym planie dnia (czyli są możliwe do zrealizowania zważywszy na pewne ograniczenia np. czasowe wynikające np. z pory posiłków). Nauczyciel wraz z podopiecznymi ustalają wspólnie plan jutrzejszego dnia począwszy od pobudki aż do ciszy nocnej. W planie powinny być zawarte szczegółowe informacje, np:
• Godz. 8.20 pobudka
• Godz. 8.45 śniadanie
• Godz. 9.45 wyście na spacer
• Godz. 13.00 obiad
• Godz. 13.45 wspólne oglądanie bajki ....
Plan powinien dotyczyć całego dnia, powinien być sporządzony na dużym brystolu papieru i umieszczony na korytarzu, by każdy mógł spojrzeć na owoc wspólnej pracy. Ponadto pod planem każdy podopieczny powinien podpisać się i w ten sposób zobowiązać się do przestrzegania ustalonych zapisów – po wykonaniu części formalnej prowadzący wraz z podopiecznymi umieszczają plan w widocznym miejscu.
4. Podziękowanie podopiecznym za wspólna pracę.

„DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI WYCHOWANKÓW”

• Od samego rana obowiązuje nas ustalony dzień wcześniej plan dnia.
• Możliwe jest wprowadzenie pewnych modyfikacji z racji np. niesprzyjającej pogody – jednak wyłącznie po wcześniejszym zabraniu w świetlicy i ustaleniu alternatywnego planu działania.
• Zgodnie z umową dzień samorządności rozpoczyna się od pobudki i kończy z chwilą ogłoszenia ciszy nocnej.

Ewaluacja:

• W celu ewaluacji prowadzący prosi o wypełnienie wcześniej przygotowanych kart
(Załącznik nr 1)

Najlepszym czasem na wypełnienie kart jest wieczór „Dnia samorządności wychowanków”, jednak informacja taka powinna być przekazana dzieciom wcześniej.
Jeśli dzieci nie chcą wypełniać kart w dniu samorządności mogą to zrobić kolejnego dnia np. z rana.


ZAŁĄCZNIK NR 1

Proszę wypełnij poniższą ankietę.
W przypadku odpowiedzi TAK/ NIE zakreśl właściwą.
W wykropkowanych miejscach wpisz proszę swoje zdanie.
Powodzenia !

1. Czy spodobał Ci się pomysł zorganizowania DNIA SAMORZĄDNOŚCI WYCHOWANKÓW?
TAK / NIE
DLACZEGO?........................................
2. Co najbardziej podobało Ci się w tym dniu a co najmniej?
........................................
3. Czy w przyszłości chciałabyś/chciałbyś, aby zorganizować taki dzień kolejny raz?
TAK / NIE
DLACZEGO?........................................
4. Czy czułaś/czułeś się zagrożony, niespokojny z powodu DNIA SAMORZĄDNOŚCI WYCHOWANKÓW?
TAK / NIE
DLACZEGO?........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.