X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31389
Przesłano:
Dział: Języki obce

Now I know! - Powtórzenie wiadomości. Konspekt lekcji języka angielskiego dla klasy 2

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 2 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PODRĘCZNIK NEW SPARKS PLUS 2 Temat: Now I know! – Powtórzenie wiadomości.

Temat: Now I know! – Powtórzenie wiadomości.

Zespół klasowy: 2 klasa szkoły podstawowej

Cele operacyjne:
Uczeń:
- umie nazwać ulubione przedmioty i kolory w języku angielskim,
- zna konstrukcje: „I’ve got..”, „Have you got..”, „My favourite...is...”
- potrafi zaśpiewać piosenkę I powiedzieć wiersz w języku angielskim,
- utrwala pojęcia związane ze świętowaniem i jedzeniem,
Metody:
- praca z tekstem, filmem, piosenką, podręcznikiem,
- zabawy inscenizacyjne,
- ćwiczenie poprawnej wymowy,
Formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca w grupach,
- praca w parach,
- praca całą klasą,
Wykorzystane materiały:
- laptop,
- rzutnik,
- prezentacja multimedialna,
- fragment filmu,
- nagranie MP3,
- karty z obrazkami,
- karty pracy,
- podręcznik New Sparks Plus 2 wyd. Oxford, Paul A. Davies, Magdalena Szpotowicz, Carolyn Gr.

Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel wita uczniów.
2. Uczniowie oglądają fragment filmu w języku angielskim i, wykorzystując wiedzę zdobytą na wcześniejszych lekcjach, tłumaczą zdania wypowiadane przez aktorów (płytę z filmem do podręcznika New Sparks Plus można zamówić u przedstawiciela Oxford).
3. Nauczyciel uruchamia prezentację przygotowaną w programie Power Point. Uczniowie wspólnie recytują wierszyk pochodzący z omawianego rozdziału.
4. Uczniowie odgadują nazwy przedmiotów, które pojawiają się na slajdach prezentacji (można użyć kart obrazkowych).
5. Zespół klasowy dwukrotnie śpiewa piosenkę. Pierwszy raz wspólnie, drugi raz podzielony na 2 grupy.
6. Uczniowie przypominają znane im nazwy kolorów, rzucając do siebie piłkę.
7. Nauczyciel prosi uczniów o stworzenie poprawnych zdań. Wykorzystując poznane słówka, dzieci ćwiczą konstrukcję I’ve got .... , opisując kartę, którą wylosowały.
8. Uczniowie pracują w parach. Słuchając nagrania, pokazują wymienione przedmioty na obrazkach, znajdujących się w podręczniku.
9. Jeden uczeń wychodzi na środek, w ręku trzyma wręczoną przez nauczyciela kartę obrazkową. Nauczyciel prosi, aby uczniowie odgadywali co posiada kolega/koleżanka, ćwicząc konstrukcję Have you got... .
10. Nauczyciel prosi uczniów o zapisanie tematu lekcji.
11. Uczniowie otwierają podręcznik na s. 62. i wspólnie wykonują 2 zadania. Nauczyciel czuwa nad poprawnością wykonywanego ćwiczenia.
12. Nauczyciel przypomina zasady gry i prowadzi zabawę „Zabadoo says...”.
13. Nauczyciel prowadzi klasowy konkurs – uczniowie pracują w trzech rzędach, ich zadaniem jest np. odgadnąć o jakie słowo chodzi, zapisać jego nazwę na tablicy, zapamiętać obrazki, które pojawiają się na kolejnym slajdzie i wskazać ten, który zniknął.
14. Uczniowie ponownie otwierają podręczniki (s. 63.). Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie najważniejszych słówek związanych z jedzeniem, świętami, ulubionymi rzeczami i kolorami. Nauczyciel wprowadza nazwy przedmiotów w języku obcym.

ZADANIA DODATKOWE – Jeśli starczy czasu.
15. Uczniowie rozwiązują zdania z karty pracy. Jeśli nie starczy im czasu, karta pracy staje się zdaniem domowym.
16. Nauczyciel nagradza aktywnych uczniów i przypomina o sprawdzianie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.