X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31377
Przesłano:

Liczby dodatnie i ujemne - konspekt lekcji

Temat lekcji: Liczby dodatnie i ujemne.


Cele lekcji:

Uczeń:
zna pojęcie liczby dodatniej i ujemnej;
utrwala porządkowanie liczb na osi z półosią ujemną włącznie;
porównuje liczby dodatnie i ujemne;
zna pojęcie wartości bezwzględnej liczby;
potrafi obliczyć odległość punktu od zera;
znajduje różnicę liczb wymiernych jako odległość między punktami na osi liczbowej.


Przebieg lekcji:

1. Czynności porządkowe – przygotowanie uczniów do zajęć, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Przypomnienie wiadomości o liczbach dodatnich i ujemnych (zapis liczby dodatniej „+” i liczby ujemnej „-”).
3. Przypomnienie, jakie liczby nazywamy liczbami przeciwnymi.
4. Pokazanie uczniom związku między występowaniem liczb dodatnich i ujemnych
w matematyce jak i życiu codziennym (termometr, winda, dług).
5. Ćwiczenia w zaznaczaniu liczb na osi liczbowej.
6. Obliczanie odległości między liczbami ujemnymi.
7. Porównywanie liczb.
8. Przypomnienie pojęcia wartości bezwzględnej liczby.
9. Ćwiczenia w obliczaniu wartości bezwzględnej liczby.
10. Podsumowanie – utrwalenie wiadomości wykorzystanych podczas lekcji oraz nowo poznanych.
11. Zakończenie lekcji – przypomnienie uczniom o kartkówce, pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.