X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31310
Przesłano:

Program kółka historycznego

PROGRAM KÓŁKA HISTORYCZNEGO


I. PODSTAWA PRAWNA

- Program nauczania - „My i historia” w klasach 4 – 6, Warszawa 2012 r.,

II. ADRESACI PROGRAMU
- Uczniowie klas IV – VI SP w Straszynie

III. CELE OGÓLNE

Celem nadrzędnym koła jest zainteresowanie ucznia przeszłością poprzez zapoznanie go z wybranymi elementami dorobku cywilizacyjnego ludzkości. W prezentowanym programie skupiłem się na edukacji regionalnej – dziedzictwie kulturowym regionu, wychodząc z założenia, że historia kraju i narodu jest przecież wynikiem działalności i pracy ludzi żyjących w swoich „małych ojczyznach”. Każdą z tych „małych ojczyzn” cechuje odrębność, ale wszystkie razem tworzą spójną całość – państwo.

CELE OGÓLNE
- kształcenie umiejętności określania poznanych źródeł historycznych.,
- budzenie patriotyzmu lokalnego, zachowanie pamięci o miejscach związanych z historią w moim regionie,
- budzenie szacunku dla dorobku kulturalnego minionych pokoleń,
- kształtowanie umiejętności samodzielnego rozszerzania wiedzy historycznej,
- przybliżenie wątków biograficznych
- kształcenie umiejętności rozumienia pojęć czasowych,
- kształcenie umiejętności formułowania wniosków,
- zapoznanie z interesującymi postaciami regionu
- wdrożenie uczniów do samodzielnego opowiadania w oparciu o przeczytany tekst,
- kształcenie umiejętności umiejscowienia wydarzeń w czasie,
- próba oceny wybranych postaci historycznych (związanych z naszym miastem, regionem),
- ukazanie najciekawszych zabytków w regionie, z uwzględnieniem zabytków znajdujących się w najbliższej okolicy,

IV. PROCEDURY I SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

Metody podające:
> Rozmowa nauczająca,
> Opowiadanie,
Metody aktywizujące:
> Gra symulacyjna,
> Dyskusja,
> Drzewo decyzyjne,
- Współpraca ze środowiskiem lokalnym (muzeum)
- Spotkania z ciekawymi ludźmi.
- Wycieczki piesze lub środkami komunikacji publicznej.
- Gromadzenie wiadomości o ciekawych ludziach, miejscach pamięci naszego regionu.

V. ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH

Opracowany przeze mnie program zajęć obejmuje następujące tematykę:
- Zanim zaszumiała tarnina – czasy prehistoryczne grodu i podgrodzia. Ciekawostki archeologiczne.
- Jak wyglądało miasto po lokacji?
Najwcześniejsza zabudowa.
Rozwój miasta.
- Wycieczka do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
- Wielcy dowódcy Rzeczypospolitej dumą narodu.
- Przygotowanie wiadomości do gazetki o wielkich hetmanach Rzeczypospolitej.
- Rynek i jego zmieniające się oblicze.
- Ratusz – nie tylko budowla, ale i siedziba władz miejskich
- Sylwetka marszałka Józefa Piłsudskiego.
- Szwedzi na Pomorzu. Okres wojen polsko – szwedzkich.
- Kryzys miasta od I poł XVII w. do II poł. XVIII w.
- Handel w starym Gdańsku.
- Rzemiosło cechowe i partacze.
- Prawo i porządek w mieście w XVII i XVIII w.
- Rody i rodziny dawnych gdańszczan.
- Kultura polska w XV i XVI w..
- Miasto prywatne, a municypalne.
- Gdańsk pod zaborem pruskim.
- Goście odwiedzający Gdańsk i Pruszcz Gdański na przestrzeni wieków.

VI. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji przedsięwzięcia, jakim jest prowadzenie koła historycznego, mogę stwierdzić, że istnieje spore zapotrzebowanie wśród uczniów na tego typu zajęcia.
Koło historyczne cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej, co nie jest bez znaczenia, zważywszy na fakt, iż funkcjonuje w czasach bez reszty zawładniętych komputerowym szaleństwem. Pozwala mi wpływać na rozwój emocjonalny, kształtowanie właściwych postaw wobec otaczającego nas świata, przezwyciężać niechęć do historii, niestety coraz częściej wszechobecną we współczesnej szkole.
Przedsięwzięcie to zamierzam kontynuować w kolejnych latach, bowiem widzę głęboki sens mojego działania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.