X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31288
Przesłano:
Dział: Logopedia

Różnicowanie głosek [z] i [ż] w wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Wzbogacanie słownictwa. Konspekt zajęć

Data: 23. 03.2015
Prowadząca: Małgorzata Kowalczyk
Uczeń: Krystian T.
Klasa: Roczne przygotowanie przedszkolne
Temat: Różnicowanie głosek [z] i [ż] w wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Wzbogacanie słownictwa.

Cel główny:
różnicowanie słuchowe głosek [z] i [ż].

Cele szczegółowe:
- usprawnianie narządów artykulacyjnych,
- różnicowanie głosek [z] i [ż] w wyrazach, wyrażeniach i zdaniach,
- ćwiczenie analizatora wzrokowego,
- ćwiczenia słuchu fonematycznego,
- wzbogacanie słownictwa.

Metody i techniki:
- wzrokowo-słuchowa,
- pokazu i naśladownictwa,
- ćwiczeń praktycznych.

Formy:
praca indywidualna

Pomoce:
obrazki do ćwiczeń motorycznych narządów mowy, obrazki przedmiotów z głoską [z] i [ż], karty memory obrazkowe z głoską [z] i [ż].


Przebieg zajęć:

1. Ćwiczenia motoryczne narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem kart „wesołego tygryska” lub zdjęć dzieci prezentujących ćwiczenia narządów mowy.

2. Układanie rytmów i powtarzanie ćwiczonych dźwięków w izolacji.
Dziecko układa rytmy – z wykorzystaniem obrazków zebry (oznaczenie głoski [z]) i żaby (oznaczenie głoski [ż]).
Dziecko najpierw odtwarza rytm wystukując i klaskając, następnie wymawiając odpowiednio głoskę [z] lub [ż].

3. Ćwiczenia słuchu fonemowego - zabawa „W sklepie”.
Układanie w szafie obrazków przedmiotów z ćwiczonymi głoskami wg wzoru - na 1. półce szafy przedmiotów, które zawierają głoskę [z], na 2. półce tych, które zawierają głoskę [ż].
Przykładowe obrazki: żaba, żonkil, żakiet, gazeta, zebra, mazaki, żaba, grzechotka, zapałka, lizak, kożuch. Analiza sylabowa wyrazów.

4. Memory. Odnajdywanie par takich samych obrazków. Powtarzanie ich nazw.

5. Zapamiętaj układ obrazków.
Układanie obrazków w takiej samej kolejności i powtarzanie ich nazw.

6. Co powiedziałam? - ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej.
Dziecko odgaduje jakie wyrażenie zostało wypowiedziane przez nauczycielkę. Powtarza wyrażenia, a następnie ponownie dzieli je na sylaby wyklaskując.
Przykładowe wyrażenia: żół-ty ma-zak, zła-ma-na grze-chot-ka, ko-za-ki Ża-ne-ty, ma-rze-nie Zen-ka, zwin-na ża-ba, li-zak Ma-rze-ny, ró-żo-wa gwiaz-da itp.

7. Poszukiwanie określeń do wylosowanych obrazków, następnie układanie z nimi zdań.

8. „Za zebrą, przed zebrą” - nauczycielka na stole kładzie obrazek zebry, następnie przed nią lub za nią kładzie obrazek przedmiotu zawierający ćwiczone głoski – [z] lub [ż]. Zadaniem dziecka jest wypowiedzenie zdania określającego gdzie leży obrazek, np. Za zebrą leży .... /koza/, Przed zebrą leży .... /żaba/ itd.

9. Podziękowanie za zajęcia- wręczenie nalepki motywacyjnej za pracę na zajęciach. Przydzielenie pracy domowej – UNILOGO II zeszyt 3 – zadanie - dopasowanie obrazków do wież z odpowiednio głoską [z] lub [ż]

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.