X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31229
Przesłano:

Strukturalny język zapytań SQL. Przedmiot: Systemy baz danych

Przedmiot: Systemy baz danych
Zawód: technik informatyk

Kwalifikacja: E.14

Temat: Strukturalny język zapytań SQL

Cele lekcji:
Uczeń:
- umie podzielić język SQL na podgrupy (DDL, DML, DCL, DQL, TCL)
- umie przypisać określoną operację do konkretnej podgrupy języka SQL
- potrafi wyjaśnić pojęcia: selekcja, projekcja, złączenie, suma
- umie na przykładzie wyjaśnić różnice między tymi operacjami i potrafi określić przykładowy efekt określonej operacji

Metody:
- wykład
- praca w grupach

Środki dydaktyczne:
- komputer podłączony do Internetu
- rzutnik multimedialny

Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne
2. Zapoznanie uczniów z celami lekcji
3. Podanie tematu

Faza realizacyjna
1. Wykład nauczyciela: Podział strukturalnego języka zapytań na podgrupy ze względu na funkcje i prezentacja tabelarycznego podsumowania.
2. Uczniowie przerysowują tabelę do zeszytu.
3. Nauczyciel wyjaśnia pojęcia będące operatorami algebry relacyjnej (selekcja, projekcja, złączenie, suma)
4. Praca w grupach: uczniowie mając do dyspozycji określona tabelę z danymi mają dokonać najpierw selekcji i narysować jak będzie wyglądać tabela po tej operacji a potem projekcji na wyjściowej tabeli i znów narysować efekt (max 10 minut).
5. Nauczyciel podsumowuje tą część lekcji podając przykłady selekcji i projekcji

Faza podsumowująca
Nauczyciel prosi o przyporządkowanie nazw operacji do określonej podgrupy języka SQL
(można tu wykorzystać mój materiał ze strony www.learningapps.org/display?v=pxp2faigj16 )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.