X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31124
Przesłano:

Rozpoznawanie kątów - scenariusz lekcji matematyki

Scenariusz lekcji z matematyki w kasie V

Temat lekcji: Rozpoznawanie kątów.

Czas trwania lekcji: 2 x 45 minut.

Cele:

Uczeń rozumie:
- rozróżnia kąty: ostre, proste, rozwarte, półpełne, zerowe, rysuje je i nadaje im nazwy,
- mierzy kąty za pomocą kątomierza.

Metody pracy
- pogadanka,
- pokaz,
- ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne
- podręcznik „Matematyka wokół nas”,
- kątomierz,
- cyrkiel,
- zegar,
- wycięte trójkąty
- zeszyt.


Przebieg lekcji

1.Sprawy organizacyjne: powitanie, sprawdzenie obecności, sprawdzenie pracy domowej, zapisanie tematu, podanie celów lekcji.

2. Nauczyciel przypomina budowę kąta.
Kątem nazywamy każdą część płaszczyzny ograniczoną dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi. Przypomnienie wiadomości o elementach budowy kąta oraz zapisie symbolicznym - ramię, wierzchołek, obszar kata. ( uczniowie zaznaczają na rysunku)

3.Nauczyciel prosi chętnego ucznia o przypomnienie nazw kątów, ich miar i pokazanie ich za pomocą cyrkla. Uczeń dostaje w nagrodę ocenę do dziennika za prawidłowe przypomnienie katów.

3. Nauczyciel rozdaje uczniom różnego rodzaju kąty, zadaniem uczniów jest umieszczenie ich na kolorowych kartkach ułożonych na pustych stolikach na których są nazwy kątów. Uczniowie sami sprawdzają poprawność wykonanego zadania, następnie sprawdza je nauczyciel.

4. Uczniowie wybierają po jednym z kątów z każdej grupy wklejają do zeszytu zapisują ich nazwy oraz miary zgodnie z ich nazwami. Uczniowie pracują samodzielnie, mogą korzystać z podręcznika oraz pomocy nauczyciela, który cały czas kontroluje prace uczniów.

5. Nauczyciel przypomina uczniom sposób mierzenia kątów za pomocą kątomierza. Następnie uczniowie mierzą wklejone kąty i sprawdzają czy rzeczywiście ich wymiary odpowiadają ich własnościom.

6. Rysowanie kątów. Nauczyciel prosi uczniów o podanie dowolnej miary kąta ostrego. Następnie uczniowie rysują ten kąt w zeszycie. Podajemy jeszcze inne miary różnych kątów i wszystkie uczniowie rysują w zeszycie.

7. W celu utrwalenia nazw katów i ich rozpoznawaniu nauczyciel wykonuje ćwiczenie z zegarem. Nauczyciel ustawia wskazówki i pyta uczniów o nazwę utworzonego kąta przez wskazówki.

7. Zadanie pracy domowej z zeszyty ćwiczeń.

8. Podsumowanie lekcji
Uczniowie przypominają wszystkie kąty za pomocą cyrkla podając go sobie. Każdy uczeń opisuje jeden kąt. Nauczyciel pyta uczniów czy podobała im się lekcja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.