X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31122
Przesłano:

Zamiana ułamków na procenty i procentów na ułamki - scenariusz lekcji matematyki w klasie VI

Czas trwania lekcji: 45 minut.

Cele:

Uczeń rozumie:
- pojęcie procentu, interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% - jako połowę, 25% - jako jedną czwartą, 10% - jako jedną dziesiątą, a 1% - jako setną część danej wielkości liczbowej,
- potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym.

Uczeń umie:
- zapisać jaki procent figury został zacieniowany,
- zamieniać procenty na ułamki zwykłe i dziesiętne,
- zamieniać ułamki o mianowniku 100 na procenty,
- zamieniać ułamki zwykłe i dziesiętne na procenty.

Metody pracy
- pogadanka,
- pokaz,
- ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne
- podręcznik „Matematyka wokół nas”,
- przedmioty codziennego użytku na których zawarte są zapisy w procentach,
- karty pracy,
- zeszyt.


Przebieg lekcji

1.Sprawy organizacyjne: powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu, podanie celów lekcji.

2. Wprowadzenie do lekcji poprzez przypomnienie wiadomości z klasy V dotyczące pojęcia procentu. Nauczyciel pokazuje przyniesione przez siebie rzeczy użytku codziennego, na których znajdują się procenty i uświadamia uczniów jak ważna jest znajomość procentów.

3. Wykonanie zadania 1 i 2 str.121 z podręcznika, które pokazują procenty na rysunkach.

4. Objaśnienie sposobu zamiany procentu na ułamek dziesiętny.
Aby zamienić procenty na ułamek dziesiętny dzielimy procent przez 100 (przesuwamy przecinek o 2 miejsca w lewo) i usuwamy znak %.
np. 50%=50:100=0,5 ; 2%= 2:100 = 0,02

Objaśnienie sposobu zamiany procentów na ułamek zwykły.
Aby zamienić procenty na ułamek zwykły dzielimy procent przez 100, usuwamy znak % i skracamy ułamek.
np. 25%=25/100 = 1/4

Ćwiczenia na zamianę procentu na liczbę: 15%, 40%, 30%, 65%.

5. Objaśnienie sposobu zamiany ułamka dziesiętnego na procenty.
Aby zamienić ułamek dziesiętny na procent mnożymy ułamek przez 100 ( przesuwamy przecinek o 2 miejsca w prawo) i dopisujemy znak %.
np. 0,05=0,05x100=5%

Wykonanie zadania 3 str. 122 z podręcznika.

6. Objaśnienie sposobu zamiany ułamka zwykłego na procenty.
Aby zamienić ułamek zwykły na procent mnożymy ułamek przez 100, dopisujemy znak % i wyciągamy całości.
½=1/2x100=50%

Rozszerzamy lub skracamy ułamek do postaci ułamka o mianowniku 100.
½=50/100=50%

Ćwiczenia na zamianę procentu na liczbę, wykonanie zadania 4 i 5 str. 122 z podręcznika.

6. Wykonanie zadania 6 i 7 str.122 z podręcznika ukazujące iż całość to 100%.

7. Rozdanie uczniom kart do samodzielnej pracy.

8. Podsumowanie lekcji zwrócenie uwagi iż warto zapamiętać, że:

100% = 1 (całość)
75% = ¾
50% = 1/2(połowa),
25% = 1/4(ćwierć),
20% = 1/5,
10% = 1/10,
1% = 1/100.

8. Zadanie pracy domowej.

Karta pracy

Zadanie 1.
Zamień procenty na ułamki zwykłe i dziesiętne.

procent 10% 6% 70% 45% 30% 125% 320%
ułamek zwykły:
ułamek dziesiętny:
Zadanie 3.
Zamień ułamki zwykłe 1/4, 3/4, 7/20, 19/25, 31/50, 120/200, 1/5, 1/10 na procenty.

Zadanie 4.
Zamień ułamki dziesiętne 0,21; 0,02; 1,13; 2,09; 0,8; 1,2 na procenty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.