X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31118
Przesłano:

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Scenariusz uroczystości przeprowadzonej
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uczestnicy: uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
Czas: 90 min.
Osoba prowadząca: Artur Woźniak


Temat: Szkolne Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Cele ogólne:
• integracja środowiska uczniów, nauczycieli oraz terapeutów
• kształtowanie właściwych postaw społecznych
• budzenie szacunku dla pracy nauczyciela i pracowników szkoły
• kształcenie właściwej postawy podczas zachowania się na uroczystościach
• doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:
Uczeń wie:
• jakie obchodzimy święto i jaki jest jego cel
• jakie są społecznie przyjęte formy wyrażania wdzięczności oraz podziękowań,
• jak aktywnie i zgodnie z regułami uczestniczyć w różnych formach gier, konkursów i zabaw.

Uczeń rozumie:
• w jakim celu odbywa się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej
• treści przekazywane przez nauczyciela podczas uroczystości
• instrukcje i polecenia wydawane przez nauczyciela podczas części konkursowej imprezy.

Uczeń potrafi:
• wyrazić podziękowania i życzenia skierowane do pracowników szkoły
• czekać na swoją kolej podczas części konkursowej
• z pomocą nauczyciela brać udział w grach i konkursach podczas uroczystości.

Metody pracy:
• słowne: rozmowa kierowana, polecenia, pogadanka
• praktyczne: ćwiczenia językowe – budowanie zdań
• aktywizujące: burza mózgów, zagadki, kalambury.

Formy pracy:
• grupowa – jednolita.

Pomoce dydaktyczne:

• kartki z wydrukowanymi wyrazami, kartki czyste, długopisy, grzechotki, przygotowane zagadki.
Przebieg uroczystości:
Część oficjalna:
• Powitanie wszystkich zebranych. Wprowadzenie uczniów w temat uroczystości.
• Przypomnienie uczniom jakie obchodzimy święto i czym jest Dzień Edukacji Narodowej.
• Złożenie życzeń i wręczenie kwiatów nauczycielom terapeutom, oraz innym pracownikom szkoły.
• Wręczenie podziękowań i dyplomów nauczycielom i innym pracownikom szkoły przez kierownik szkoły – Panią Renatę Sarnacką oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej – s. Lidię.
Część konkursowa:
Podczas części konkursowej uczniowie i nauczyciele będą wspólnie rywalizowali podczas przygotowanych przez prowadzącego uroczystość konkurencji.
• Uczniowie i nauczyciele dzielą się na dwie mieszane grupy.
• Rozpoczęcie pierwszej konkurencji pt. Twórczość poetycka. Każda grupa losuje po cztery kartki z pojedynczymi wyrazami. Zadaniem każdej drużyny jest ułożenie z wylosowanych wyrazów wiersza w ciągu ok. 5 min. Po tym czasie prowadzący odczytuje wiersze i ocenia twórczość poetycką.
• Przejście do drugiej konkurencji pt. Po ilu nutkach. W tej konkurencji każda z drużyn ma za zadanie odgadnąć po jednej, dwóch lub trzech nutkach (czyli zdaniach), jaka osoba z naszej szkoły jest opisywana (uczeń, nauczyciel lub terapeuta). Prowadzący przyznaje punkty oraz ogłasza zwycięską drużynę.
• Konkurencja Kalambury. Konkurujące ze sobą grupy odgadują przygotowane wcześniej hasła z czterech kategorii tematycznych: związki frazeologiczne, metafory, przysłowia, postać z bajki.
• Ogłoszenie przez prowadzącego zwycięskiej grupy, gratulacje dla wszystkich uczestników.
Podziękowania, zakończenie uroczystości i słodki poczęstunek:
• Podziękowanie uczniom i nauczycielom za udział w imprezie.
• Zaproszenie na słodki poczęstunek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.