X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31104
Przesłano:

Modele rodzin współczesnych i relacje między ich członkami

Modele współczesnych rodzin:

Rodzina związków:
• Współpraca między rodzicami
• Poczucie odpowiedzialności rodziców za dzieci
• Szacunek wobec siebie
• Ukierunkowanie na rozwój osobowy
• Uległość, ale bez wykorzystywania siebie nawzajem
• Dobro członków rodziny na celu
• Każdy członek rodziny może być przykładem dla innych
• Sukces członka rodziny wywołuje radość innych
• W małżeństwie brak zdrad
• Wspólne spędzanie czasu
• Brak dystansu miedzy małżonkami
• Dobre radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
• Szanowanie dzieci i troska o nie, pomoc
• Akceptacja dziecka i jego cech, pragnień
• Duża rola poczucia bezpieczeństwa
• Stabilność środowiska rodzinnego
• Korygowanie niewłaściwych zachowań dzieci w sposób wyważony i odpowiedzialny, ale bez tłumienia cech osobowych dziecka i w trosce o nie
• Dzieci chętnie konsultują się z rodzicami
• Dzieci chętnie wracają do domu rodziców w okresie dorosłości


Rodzina władzy:
• Wyraźne oczekiwania wobec siebie
• Wynajdywanie wad
• Krytycyzm
• Ustalanie reguł
• Wyraźna postać głowy rodziny z silna pozycją
• Wiele poleceń, nakazów, itp.
• Małżonkowie maja podzielone role
• Pojawiają się konflikty
• Miłość warunkowa między małżonkami
• Postawa obronna- strach przed wykorzystaniem lub odrzuceniem
• Nie zauważanie dobrych cech dzieci i krytyka
• Dzieci czuja się nieakceptowane
• Dzieci tarktuja rodziców jak przełożonych
• Nie okazywanie czułość powoduje, ze dzieci powielają schematy rodziców
• Dzieci wiedzą, ze rodzice wszystko „załatwią” i nie potrafią sobie radzić
• Dzieci mogą być zmuszane do wczesnego podjęcia pracy
• Trzymanie się na dystans
• Negatywne emocje

Rodzina opiekuńcza:
• Pragnienie spokoju za wszelką cenę
• Nieujawnianie prawdziwych emocji
• Wszystko podporządkowane dzieciom
• Dzieci dominują
• Bark większych konfliktów w małżeństwie
• Czasem rodzic rywalizuje z dziećmi o względy u małżonka
• Związek małżeński może cierpieć z powodu braku większej bliskości
• Klosz nad dziećmi
• Dzieci nieporadne w wyniku zachowań opiekuńczych rodziców
• Dzieci wierza, ze zawsze wszystko układać się będzie po ich myśli
• Zahamowanie rozwoju indywidualności
• Naiwność rodziców w stosunku do dzieci
• Dziecko niechętnie opuszcza dom rodzinny
• Pragnienie polegania na innych
• Relacje międzyludzkie są normalne, ale nie ma indywidualnego rozwoju

Rodzina chaotyczna:
• Zła organizacja i bark więzi
• Ignorowanie dzieci
• Emocjonalne porzucenie dzieci
• Dzieci traktują rodziców jak znajomych
• Małżeństwo nie jest autentycznym związkiem
• Brak konsekwencji u rodziców
• Dyscyplina zależy od danego stylu zycia, może być surowa
• Dzieci czuja się zagrożone i niekochane
• Dzieci czują się balastem dla rodziców
• Chęć zemsty czy gniew u dzieci
• Dzieci skłonne do buntu
• Dzieci ignorują społeczeństwo i jego zasady, gdyż same były ignorowane
• Dzieci nie potrafią właściwie odnosić się do innych, zadają ból

Rodzina nadmiernie uzależniona
• Jeden z rodziców nadmiernie skupiony na dzieciach
• Małżeństwo kruche
• Wtrącanie się do spraw dziecka, zaborczość
• Oddanie życia dzieciom, podporządkowanie im
• Ukrywanie faktycznej kondycji małżeństwa na zewnątrz
• Małżeństwo jest standardem społecznym i rodzice odnajdują się beznamiętnie w tej roli pro publico bono
• Stałe poczucie zagrożenia u współmałżonków
• Dzieci podporządkowują się oczekiwaniom rodziców, nie chcą się narazić
• Dzieci kontrolowane przez rodzica nawet po odejściu z domu
• Niemożność oddzielenia od rodziców- emocjonalnego
• Brak możliwości dziecka stawania na własnych nogach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.