X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 311
Przesłano:

Procedury postępowania w przypadku ataku bombowego

Jak powinieneś się zachować:
• Jeżeli otrzymałeś informację o podłożeniu ładunku wybuchowego albo zauważyłeś podejrzany przedmiot niewiadomego pochodzenia (paczka, walizka, reklamówka, pudełko, itp. ) jesteś zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie :
- policję 997 lub nr alarmowy 112
Zawiadamiając policję musisz podać :
o rodzaj zagrożenia
o miejsce zdarzenia i dokładny adres
o w jaki sposób uzyskałeś informację o zagrożeniu
o opisz dokładnie miejsce i jak wygląda podejrzany pakunek
o odpowiedz na wszelkie pytania przyjmującego zgłoszenie
o poczekaj na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
- jeżeli jest to możliwe administratora obiektu lub pracownika ( dyrektor, nauczyciel, kierownik, strażnik, portier, itp. )
• Do momentu przybycia policji lub innych służb ( straż pożarna, służby ratownicze, pracownicy komórki zarządzania kryzysowego, itp. ) administrator obiektu lub osoba przez niego wyznaczona jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo w danym obiekcie – pamiętaj aby podporządkować się poleceniom tych osób.
• Zachowaj spokój, nie ulegaj panice i lękowi.
• Pod żadnym pozorem nie dotykaj podejrzanych przedmiotów, a jeżeli jest to możliwe odgrodź i oznacz niebezpieczne miejsce tak, aby nikt inny się do niego nie zbliżał.
• Nie staraj się pomagać służbom ratowniczym chyba, że zostaniesz o to jasno poproszony.
• Po ogłoszeniu ewakuacji stosuj się do poleceń prowadzących akcję i opuść miejsce zagrożenia zachowując spokój i opanowanie.
• Jeżeli nie zakłóci to ewakuacji zabierz z sobą jedynie niezbędne rzeczy (leki, dokumenty, klucze, pieniądze ).
• W miejscu ewakuacji stosuj się do poleceń prowadzących akcję.

Administrator budynku w przypadku alarmu bombowego jest zobligowany do:
• Powiadomienia odpowiednich służb ( policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, pogotowie wodno-kanalizacyjne itp.)
• Zabezpieczyć niebezpieczne miejsce przed dostępem niepowołanych osób.
• Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za organizację ewakuacji.
• W razie potrzeby zorganizować ewakuację.
• Wyłączyć dopływ gazu i prądu.
• Po przybyciu na miejsce odpowiednich służb administrator lub osoba przez niego wyznaczona powinna niezwłocznie przekazać dowodzącemu wszelkie informacje dotyczące zdarzenia i podjętych działań.
• Dopiero po zakończeniu działań odpowiednich służb i na ich wyraźną zgodę administrator może ogłosić zakończenie ewakuacji.
• Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować podległym mu pracownikom szkolenia w zakresie ewakuacji i postępowania w sytuacji zagrożenia ataku bombowego.
Pamiętaj!
• Nigdy nie lekceważ informacji o ataku bombowym czy terrorystycznym.
• Nie dotykaj podejrzanych i pozostawionych bez opieki przedmiotów.
• Przebywając w nieznanych sobie obiektach staraj się zapamiętać drogi ewakuacyjne oznaczone odpowiednimi symbolami.
• Stosuj się do poleceń odpowiedzialnych za ewakuację.
• Nie bądź zbyt ciekawy i nie stwarzaj dodatkowego zagrożenia.
• Staraj się jak najszybciej nie wzbudzając paniki opuścić zagrożony teren.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.