X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31054
Przesłano:
Dział: Artykuły

Metoda Dobrego Startu

METODA DOBREGO STARTU SZANSĄ NA DOBRY START W SZKOLE

Metoda Dobrego Startu ,którą w skrócie nazywamy MDS została opracowana przez Martę Bogdanowicz. Metoda ta została stworzona na bazie metody Le Bon Départ .
MDS jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dla dzieci starszych, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie.
Metoda Dobrego Startu polega przede wszystkim na usprawnianiu funkcji wzrokowych, słuchowych i dotykowo-kinestetyczno-ruchowych oraz na ich wzajemnej integracji.

W czym może pomóc Metoda Dobrego Startu?
• Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki szkolnej i procesu nauki czytania i pisania.
• Koryguje zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej, zaburzenia motoryki, zaburzenia integracji sensorycznej oraz zaburzenia orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
• Stosowana profilaktycznie sprzyja efektywnej nauce.
• Wpływa na rozwój pozaintelektualny dziecka, np. pobudza motywację i twórczość, rozwija dojrzałość społeczną, kształci krytycyzm i uczucia wyższe.
• Pomaga dzieciom leworęcznym usprawnić zdolności manualne i ułatwia proces pisania poprzez wytworzenie nawyku rysowania znaków graficznych od strony lewej ku prawej i kreślenia linii we właściwym kierunku.
• Sprzyja wyrównywaniu dysharmonii u dzieci z normą intelektualną, które mają zdiagnozowaną dysleksję, dysgrafię lub/i dysortografię.
• Jest stosowana jako jedna z form rehabilitacji i terapii dzieci z autyzmem.
• Sprzyja rozwojowi funkcji językowych, spostrzegawczości, motoryki dużej i małej oraz usprawnia czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetycznego (czucia ruchu).
• Harmonizuje wszystkie funkcje motoryczne oraz koordynuje słuch, wzrok i ruch.
• Usprawnia uwagę, pamięć, percepcję, wyobraźnię oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.
• Służy podczas rehabilitacji zaburzeń mowy, np. afazji albo jąkania.
• Usprawnia aparat mięśniowo-kostny (w formie zajęć gimnastycznych).
Efektem wielu lat pracy Metodą Dobrego Startu są jej trzy podstawowe warianty:
• Piosenki i łatwe wzory – przeznaczone dla dzieci młodszych od 3 roku życia
• Piosenki i wzory literopodobne – dostosowane do potrzeb 6,7 –latków przygotowujących do nauki czytania i pisania oraz dzieci, u których występuje ryzyko dysleksji
• Piosenki i litery oraz znaki matematyczne – przygotowane z myślą o dzieciach uczęszczających do klas 0 i I.
Struktura zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu.
• Zajęcia wprowadzające
Zajęcia te rozwijają koncentrację uwagi dziecka, jego umiejętności społeczne oraz kształcą orientację w schemacie ciała i w przestrzeni, ćwiczą również funkcje słuchowo –językowe.
Następnie dzieci poznają piosenkę lub wierszyk, który towarzyszy im w dalszej części zajęć. Do tekstu piosenek czy wierszyka nawiązuje się w ćwiczeniach językowych. Dzieci tutaj dzielą zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby i głoski.

• Zajęcia właściwe
Zajęcia te rozpoczynają się ćwiczeniami ruchowymi, które usprawniają motorykę małą i dużą. Są one prowadzone w formie zabawy ruchowej nawiązującej do treści piosenki czy wierszyka..
Kolejny etap to ćwiczenia ruchowo – słuchowe, które angażują aparat kinestetyczno – ruchowy i słuchowy. Następnie podczas ćwiczeń ruchowo – słuchowo – wzrokowych dzieci uczą się kreślić wzór z równoczesnym słuchaniem piosenki lub wiersza.

Nauka wzoru przebiega etapami:
1. Prezentacja i omówienie wzoru, litery czy cyfry oraz pokaz sposobu rysowania lub pisania.
2. Uczenie się polisensoryczne czyli wodzenie palcem po wzorze figury, litery.
3. Odtwarzanie wzoru:
-ręką w powietrzu
-palcem na stole, na tabliczce z kaszą lub piaskiem, w talerzu z wodą
-kredą, węglem, kredką świecową
Początkowo dzieci piszą na dużych powierzchniach, potem stopniowo coraz mniejszych.
Na koniec w liniaturze, a więc w ograniczonej płaszczyźnie, w której pierwszoklasista uczy się pisać.

• Zajęcia końcowe
Na zakończenie przeprowadza się krótkie ćwiczenia relaksacyjne.

Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno- ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniu leży bowiem koordynowanie czynności słuchowo- wzrokowo- ruchowych harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych. Ćwiczenia te prowadzą do usprawnienia uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, a więc integracji percepcyjno- motorycznej., co ułatwia naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.

Bibliografia:

Bogdanowicz M. Barańska M. Jakacka E. Metoda Dobrego Startu – Od piosenki do literki
Wyd. Harmonia Gdańsk 2012

Bogdanowicz M. Barańska M. Jakacka E. Metoda Dobrego Startu – Piosenki do rysowania Wyd. Harmonia Gdańsk 2012
Opracowała Iwona Jaskuła

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.