X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31040
Przesłano:

Odzyskomania - regulamin przeprowadzenia Akcji Ekologicznej

REGULAMIN AKCJI EKOLOGICZNEJ „ODZYSKOMANIA”

1. Organizator akcji :
• Fundacja alter eko Warszawa ul. Kujawskiej 3/1
2. Osoby odpowiedzialne za organizację akcji na terenie internatu i szkoły:
• wychowawca Mariusz Piasecki – opiekun Klubu Wolontariatu „Lubimy pomagać” TIŚiA
• grupa „Elektrozbieracze” w składzie:
- przewodniczący : Paweł Smarsz
- członkowie:
- Adam Biniewski
- Kamil Milczyński
- Mikołaj Kosicki
- Radosław Jocz
3. Czas i miejsce akcji:
• początek akcji listopad 2014
• kontynuowanie akcji w kolejnych latach szkolnych
• Internat Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu oraz szkoła – Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu
4. Cel akcji:
• upowszechnianie wiedzy o potrzebie właściwego zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE),
• rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej,
• aktywna edukacja ekologiczna młodzieży w zakresie selektywnej zbiórki ZSEE,
• nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami w celu pozyskania ZSEE na rzecz szkoły,
• integracja młodzieży we wspólnym działaniu,
• włączenie młodzieży i ich rodziców do wspólnej zbiórki elektroodpadów na rzecz szkoły,
• wymiana zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na punkty odpowiadające nagrodom z katalogu dostarczonego przez organizatora,
• pozyskanie dla internatu i szkoły nowego sprzętu .

5. Przedmiotem akcji jest zbiórka elektroodpadów:
- zbieramy :
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
- nie zbieramy :
• tonerów
• sprzętu oświetleniowego


6. Uczestnicy akcji.
- w zbiórce elektroodpadów biorą udział:
• mieszkańcy internatu
• uczniowie szkoły TIŚiA

7. Zasady odbioru zebranych elektroodpadów:
- Uczniowie mogą przynosić w ciągu tygodnia zużyty sprzęt do internatu na swoje indywidualne konto. Prowadzimy ranking indywidualny . Nie prowadzimy rankingu klas.
- Elektroodpady są magazynowane zgodnie zasadami bhp w pomieszczeniach dawnej kotłowni szkoły przez grupę „Elektrozbieracze”

- Zgromadzony sprzęt jest wywożony przez firmę recyklingową, po uprzednim zgłoszeniu konieczności jego wywozu u organizatora akcji.

8. Zasady przyznawania nagród.
- Nagrody przyznawane przez Klub Wolontariatu
• Pod koniec każdego roku szkolnego trwania akcji odbędzie się podsumowanie wyników zbiórki.
Dla trzech uczniów , którzy przyniosą największą ilość zużytego sprzętu pod względem rozmiarów i wagi zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy uznania . Wręczenie nagród odbędzie się na zakończenie roku szkolnego.

- Nagrody przyznawane przez Fundację alter eko

• Po dokonaniu odbioru ZSEE fundacja przelicza wartość zbiórki na punkty zgodnie z zasadą 10 kg =1 punkt. Uzyskane punkty ze zbiórki ZSEE opiekun akcji wymieni na potrzebny sprzęt z katalogu dostarczonego przez fundację . W pierwszej kolejności chcemy pozyskać drukarkę firmy Epson.

Opracował :Mariusz Piasecki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.