X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31029
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla nauczycieli "Aktywne dzieci"

Ankieta „Aktywne dzieci” dla nauczycieli

Przystępując do ankiety „ Dzieci aktywne „ naszym celem jest uzyskanie informacji na temat wdrażania do samodzielności i aktywności dzieci na rzecz własnego rozwoju poprzez uczestnictwo w zajęciach. W naszych badaniach dobraliśmy takie metody, które pozwoliły na skuteczne przeprowadzenie badań i dotarcie do źródła danych, które były niezbędne w celu uzyskania przez nas wyników, na podstawie, których zostały wyciągnięte istotne wnioski dotyczące samodzielności i aktywności dzieci na rzecz własnego rozwoju.
Celem ankiety jest zebranie danych umożliwiających doskonalenie działań służących poprawie organizacji, form i metod pracy na zajęciach edukacyjno – wychowawczo –opiekuńczych i pozyskiwanie informacji o formach aktywności realizowanych w przedszkolu oraz rozwijanie metod służących aktywności i samodzielności dzieci oraz uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania.
Ankieta „Aktywne dzieci przeznaczona jest dla nauczycieli pracujących
w przedszkolu nr 45. Zawiera ona w większości pytania zamknięte, w których wybiera się jeden lub kilka wariantów odpowiedzi. Jedno z pytań ma charakter otwarty. Dwa pytania zawierają kilka podpunktów. Ankieta jest anonimowa.

1. Czy dzieci w Pani grupie chętnie uczęszczają do przedszkola:

Tak
Nie
Trudno powiedzieć

2. W jakich zajęciach dzieci najchętniej biorą udział:

Zajęciach muzycznych
Zajęciach matematycznych
Zajęciach językowych.
Zajęciach przyrodniczych
Zajęciach ruchowych
Zajęciach rytmicznych
Kółku matematycznym
Kółku tanecznym
Kółku plastycznym
Inne........................................


3. Aktywność dziecka związana jest z wieloma czynnikami. Czy wg Pani
wymienione poniżej czynniki mają istotny wpływ na aktywność dzieci?

- preferencje dzieci do wykonywania określonych czynności:
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

- stała niechęć do wykonania określonych czynności:

Tak
Nie
Trudno powiedzieć

- sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela:
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


- częstotliwość określonego rodzaju zajęć:
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

- relacja dzieci z nauczycielem:
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


- relacje dzieci z innymi dziećmi :
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

- samopoczucie dziecka:
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

- stosowane metody i formy pracy
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

4. Proszę wymienić stosowane metody i formy pracy z dziećmi
- preferowane przez Panią:
........................................
-lubiane przez dzieci :
........................................

5. Czy według Pani dzieci w grupie przejawiają działania świadczące o ich
wszechstronnej aktywności ?
- Biorą udział w zajęciach edukacyjnych
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


- Biorą udział w formach teatralnych, konkursach

Tak
Nie
Trudno powiedzieć

- Samodzielnie organizują sobie zabawy

Tak
Nie
Trudno powiedzieć

- Zadają pytania
Tak
Nie
Trudno powiedzieć-Współdziałają z innymi dziećmi


Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Wiek nauczyciela:
Od 20-30 lat
Od 30-40
Od 40-50
Powyżej 50


Staż pracy

........................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.