X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30962
Przesłano:
Dział: Świetlica

"Niedźwiedzia gawra"- przybliżenie wiadomości na temat stylu życia niedźwiedzia brunatnego

Temat zajęć przeprowadzonych w świetlicy szkolnej:
„Niedźwiedzia gawra”- przybliżenie wiadomości na temat stylu życia niedźwiedzia brunatnego.

Cel główny: Budzenie zainteresowania sposobem stylu życia niedźwiedzia brunatnego. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania się w lesie.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
-wyjaśnia sens i znaczenie pojęcia GAWRA,
-wypowiada się na temat bytowania niedźwiedzia w Polskich lasach,
-wie, czym żywi się niedźwiedź,
-zna zasady bezpiecznego zachowania się w lesie,
-odczytuje zilustrowane znaki informacyjne,
-wie jak długo trwa zimowy sen niedźwiedzia,
-opisuje wygląd niedźwiedzia i jego legowiska,
-współpracuje z innymi dziećmi w zespole,

Na co będę zwracała uwagę:
Będę zwracała uwagę na to czy potraficie:
-odpowiedzieć na pytania związane z zasadami zachowania się w lesie
-odczytywać znaki informacyjne
-wyjaśnić znaczenie słowa GAWRA
-wypowiedzieć się na temat życia niedźwiedzia brunatnego
-pracować w zespole układając rozsypankę wyrazową i puzzle

Metody:
-pokaz, opis, praktyczne działanie

Formy:
-praca z cała grupą
-praca w zespołach


Przebieg zajęć:
1.Przywitanie.
2.”Magiczne pudełko”-zainteresowanie dzieci tematem zajęć poprzez doznania werbalne.
Jak myślicie? Czego będą dotyczyć dzisiejsze zajęcia?
3.Podanie celów zajęć w języku ucznia.
Na dzisiejszych zajęciach dowiecie się jak wygląda legowisko niedźwiedzia i jak się nazywa.Nie wychodząc ze szkoły, odwiedzimy takie właśnie miejsce, zobaczycie jak ono wygląda, posłuchacie odgłosów lasu i dowiecie się ważnych informacji na temat życia i wyglądu zwierzęcia zwanego niedźwiedziem brunatnym. Zobaczycie także znaki informujące was o tym, jak należy zachowywać się w lesie. Będziecie także pracować w zespołach układając rozsypanki wyrazowe oraz układając i kolorując puzzle.
3.Zaproszenie do odbycia wspólnej wycieczki do piwnic szkolnych.
4.Wizyta w „Gawrze niedźwiedzia”
-Bezpieczne zejście w wyznaczone miejsce
-Nazywanie znaków informacyjnych
-Zakładanie kasków ochronnych
-Wejście do Gawry
-Słuchanie odgłosów przyrody
-Słuchanie opowieści o bytowaniu niedźwiedzia brunatnego
-Głaskanie „Misia”
-Próbowanie przysmaku Misia-miodu
5.Powrót do świetlicy szkolnej.
6.Podział uczniów na zespoły.
-Wyjaśnienie uczniom wyznaczonych zadań
Zespół I i II -układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i tworzenie krótkiego opowiadania,
oraz odczytanie go.
Zespół III i IV -układanie puzzli ilustracji przedstawiającej Gawrę i kolorowanie jej kredkami świecowymi. Podpisywanie ilustracji z wyciętych liter według wzoru napisanego na tablicy.
7. Podsumowanie zajęć. Czego dowiedzieliście się na dzisiejszych zajęciach?
Pytania pomocnicze:
-Czy wiecie jak nazywa się zimowe legowisko niedźwiedzia?
-Jakie tereny zamieszkuje niedźwiedź?
-Czym żywi się niedźwiedź?
-Jak wygląda niedźwiedź?
-Jak długo trwa sen zimowy niedźwiedzia?
-Czy niedźwiedź brunatny na terenie Polski jest pod ochroną?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.