X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30927
Przesłano:

Spotkanie z ortografią - pisownia wyrazów z "ż" niewymiennym. Konspekt lekcji z języka polskiego dla klasy IV z wykorzystaniem technik pamięciowych

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PAMIĘCIOWYCH DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Data i klasa: kl. IV B Czas trwania lekcji:45 min.

Prowadzący : Martyna Włoch

TEMAT LEKCJI : Spotkanie z ortografią – pisownia wyrazów
z „ż” niewymiennym

CELE LEKCJI uczeń:
* Cel ogólny: utrwalił pisownię wyrazów z „ż” niewymiennym
* Cele operacyjne:


• Cele poznawcze:
- zna zasady pisowni „ż”
- zna wyrazy zawierające „ż” niewymienne
- wie jak ułożyć historyjkę na podstawie skojarzeń
- wie jak wykonać notatkę graficzną

• Cele kształcące:
- potrafił poprawnie zapisać wyrazy z „ż” niewymiennym
- potrafił odszukać zilustrowane wyrazy z „ż” niewymiennym
- potrafił znaleźć wyrazy z „ż” niewymiennym na ilustracji i podzielić na poszczególne kategorie
- potrafił ułożyć historyjkę z wyrazami z „ż” niewymiennym z wykorzystaniem skojarzeń oraz piktogramów
- zapamiętał jak największą ilość wyrazów zawierających „ż” niewymienne
- omówił akcję, wyodrębnił wątki i wydarzenia
- tworzył spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach

• Cele wychowawcze:
- pobudził swoją wyobraźnię
- brał aktywny udział w lekcji
- wyrobił umiejętność dostrzegania własnych błędów

METODY :
• Burza mózgów
• Pogadanka
• Metoda zajęć praktycznych
• Łańcuchowa Metoda Skojarzeń

FORMY PRACY :
• Praca zbiorowa
• Praca indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
Zeszyt ćwiczeń Język polski 4. „Między nami” – str. 106-109
Arkusz szarego papieru – plakat


PRZEBIEG LEKCJI :

1. Wprowadzenie:
- Sprawdzenie obecności
- Sprawdzenie zadania domowego (jeden z uczniów czyta swoje zadanie,pozostali sprawdzają jego poprawność)
- Poinformowanie o temacie lekcji, jej przebiegu oraz celach

2. Rozwinięcie:
- Jako wprowadzenie do tematu uczniowie pracując metodą burzy mózgów przypominają wiadomości z poprzednich lekcji - uzupełniają schemat dotyczący pisowni „ż” (uczniowie wymieniają i zapisują poznane dotąd zasady pisowni „ż”)
- Następnie n-l informuje i wyjaśnia, że istnieje grupa wyrazów, których pisowni nie da się uzasadnić – są to wyrazy z „ż” niewymiennym
- W celu utrwalenia pisowni wyrazów z „ż” niewymiennym uczniowie wykonują ćwiczenia ortograficzne:
• ćwiczenie 1 – Uczniowie odszukują nazwy zilustrowanych wyrazów zawierających „ż” niewymienne i wykreślają je z diagramu. Pozostałe litery czytane z góry na dół tworzą hasło
• ćwiczenie 2 – Uczniowie uważnie przyglądają się ilustracji, a następnie uzupełniają tabelkę wyrazami zawierającymi „ż” niewymienne dzieląc je na poszczególne kategorie: ludzi, zwierzęta, przedmioty, jedzenie
- Przechodząc do konkretnej części lekcji n-l wypisuje na tablicy w słupku wyrazy zawierające „ż” niewymienne
* Następnie n-l wraz z uczniami pracując Łańcuchową Metodą Skojarzeń układa historyjkę zawierającą wypisane wcześniej wyrazy z „ż” niewymiennym. (Historyjkę zapisujemy wspólnie na dużym arkuszu szarego papieru oraz
w zeszytach przedmiotowych)
* Uczniowie zapamiętują kolejne wyrazy w określonej kolejności z wykorzystaniem skojarzeń łączących dane elementy
* W celu lepszego zapamiętania wyrazów układana historyjka jest humorystyczna, dynamiczna i absurdalna. Dodatkowo w całym opowiadaniu n-l wraz z uczniami każdy wyraz zapisuje ”kolorem” oraz tuż za nim umieszcza rysunek adekwatny do wyrazu z trudnością ortograficzną.

Np. (wybrany fragment historyjki)
Pewnego dnia żółw i wąż wybrali się na wycieczkę. (...)
Wędrując przy blasku żółtego księżyca zauważyli ogromny pożar. Szybko wdrapali się na wysoką wieżę i stamtąd sokiem z różowej filiżanki i żelaznej łyżkI polewali ogień. (...).

* Po ułożeniu historyjki uczniowie początkowo wspólnie odczytują ja w całości z przygotowanego plakatu, następnie wspólnie opowiadają korzystając tylko z ciągu zapisanych wcześniej wyrazów, dalej natomiast każdy uczeń opowiada kolejny fragment historyjki
* Na zakończenie w celu sprawdzenia skuteczności metody n-l zakrywa plakat oraz ciąg zapisanych wcześniej wyrazów i prosi, aby zapisali jak najwięcej zapamiętanych wyrazów w odpowiedniej kolejności
* Po wykonaniu zadania uczniowie prezentują i omawiają efekty swojej pracy

3. Zakończenie:
- Podsumowując lekcję n-l wspólnie z uczniami omawia skuteczność wykorzystanej na lekcji metody
- N-l zadaje i objaśnia zadanie domowe:

* Zad.dom.

- ćw. 3 str. 107 - Zapamiętaj pisownię poniższych wyrazów, a następnie złóż kartkę wzdłuż przerywanej linii. Popatrz na rysunki i wpisz odpowiednie wyrazy w poszczególnych polach

- ćw.4 str.109 - Do każdej pary wyrazów dopasuj jeden o podobnym znaczeniu(zawierający „ż” niewymienne)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.