X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30914
Przesłano:

Wiosna na łące. Scenariusz zajęć dla klasy I-III z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Ewa Grzybowska
Scenariusz zajęć dla klasy I-IIIau

Temat tygodniowy: „Wiosna, wiosna pora radosna”.
Temat dnia: „Wiosna na łące”.
Miejsce: klasa nr 18, dn.15.04.2016r
Czas zajęć: 45 min.

Temat dnia: „Wiosna na łące”
Cele główne:
o Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zwierząt żyjących na łące.
o Doskonalenie procesów poznawczych poprzez ukierunkowaną aktywność.

Cele operacyjne: uczeń potrafi:
o Korzystać z piktogramów, z których ułożony jest plan dnia w szkole.
o Poprawnie wymieniać dni tygodnia, pory roku, miesiące, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela, ustalić dzień, miesiąc i porę roku na kalendarzu klasowym.
o Wybierać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela etykiety symbolizujące pogodę
o Rozpoznać swoje zdjęcie i znaczek i samodzielnie zaznaczyć na klasowej liście obecności
o Skupiać uwagę na wykonywanej czynności.
o Uczeń, stara się rozróżniać i prawidłowo dobierać kolory
o Czytać metodą symultaniaczno sekwencyjną
o Przeliczać elementy w zakresie 9.
o Samodzielnie układać puzzle.
o Czytać wyrazy globalnie.
o Słuchać poleceń nauczyciela.

Metody:
o Praktycznego działania
o Słowna
o Naśladownictwa
o Wzmocnień społecznych
o Metoda koszykowa

Formy:
o Indywidualna praca uczniów pod stałym nadzorem nauczyciela.

Środki dydaktyczne:
Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną „Wiosna, Lato”, Matematyka- Kary pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, „Moje sylabki” -ćwiczenia do nauki czytania metoda symultaniaczno- sekwencyjną, piktogramy, koszyki, zdjęcia biedronek z kropkami do przeliczania, puzzle, tablica z klasowym kalendarzem pogody i lista obecności, kredki.


Przebieg zajęć:
I. Zajęcia wstępne.
1.Powitanie nauczyciela z uczniami:
Nauczyciel wita każdego ucznia piosenką: Witaj.., Witaj... Jak się masz? Jak się masz? Wszyscy Cię witamy!, Wszyscy Cię witamy!, Bądź wśród nas!, Bądź wśród nas!, podanie każdemu uczniowi ręki, powiedzenie” Dzień Dobry”.
2.Ustalenie dnia tygodnia, miesiąca, pory roku, na kalendarzu klasowym.
3.Sprawdzenie listy obecności:
Zaznaczenie przez uczniów swojej obecności w szkole poprzez przypięcie swojego znaczka na klasowej tablicy obecności.
4.Obserwacja zmian przyrodniczych:
Obserwacja pogody przez okno, słowne opisanie pogody, wybranie etykiet symbolizujących pogodę adekwatnie do bieżącej i przypięcie na odpowiedniej tablicy.
5.Klasa III -Zapisanie w zeszycie po śladzie nazwy dnia tygodnia, miesiąca, pory roku.
Klasa I - Dobranie odpowiednich karteczek z nazwą dnia tygodnia, porą roku i symbolem pogody, wklejenie do zeszytu, pokolorowanie.
II. Część właściwa zajęć.
6.Praca uczniów system nauki zapamiętywania i kojarzenia, podzielenie pracy uczniom na mniejsze aktywności w celu wspierania w samodzielnej pracy (metoda koszykowa).
7.Klasa III
o Czytanie i omawianie krótkiego tekstu czytanego przez nauczyciela pt.”Wiosna na łące”. Rozmowa z chłopcem nt. przeczytanego tekstu, co możemy spotkać na wiosennej łące?. Układanie obrazka- łąki, wcześniej rozciętego przez ucznia z pomocą nauczyciela. Ćwiczenia w pisaniu- pisanie po śladzie wyrazu „łąka”. Dopasowywanie etykiet(czytanie globalne)-zwierzęta na łące. Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Ćwiczenia w liczeniu, przeliczanie biedronek, dopasowanie cyfry do ilości biedronek
o „Mozaika wiosenna”- utrwalanie figur geometrycznych. ”Sekwencje”- zapamiętywanie ciągu obrazków, układanie według określonego wzoru.
o Samodzielne układanie puzzli tematycznie związanych z tematem. ”Memory”-ćwiczenia pamięci wzrokowej i spostrzegawczości.
8.Klasa I
o „Taki sam”- nabywanie umiejętności wyszukiwania takich samych obrazków. „Mozaika wiosenna”- utrwalanie kolorów.
o Samodzielne układanie puzzli tematycznie związanych z tematem. „Symetria”-układanie dwóch takich samych części obrazka, nazywanie.
o Czytanie i omawianie krótkiego tekstu czytanego przez nauczyciela pt.”Wiosna na łące”. Rozmowa z chłopcem nt. przeczytanego tekstu, co możemy spotkać na wiosennej łące?. Układanie obrazka- łąki, wcześniej rozciętego z pomocą nauczyciela przez ucznia. Zwierzęta na łące-ćwiczenia w opanowywaniu pojęć wielkości. Ćwiczenia grafomotoryczne- łączenie kropek, droga bociana do żabek, pokolorowanie żabek odpowiednim kolorem. Klasyfikowanie biedronek wg. ilości kropek. Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Ćwiczenia w liczeniu- przeliczanie biedronek.
III. Zakończenie zajęć.
9.Po wykonaniu wszystkich zadań w koszykach przez ucznia, nauczyciel dziękuje za pracę, wzmacnia pozytywnie pochwałą i nagradza wybraną wcześniej przez chłopca nagrodą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.